Goto main content

De VS begaat een grote vergissing: Stop het gebruik van landmijnen

HI roept jouw hulp in! Op 31 januari herriep Donald Trump, president van de VS, het beleid van de regering-Obama, dat het Amerikaanse leger verbood om in conflicten antipersoonsmijnen te gebruiken. TEKEN ONZE PETITIE!

Portret van Donald Trump naast een foto van een bord met een boodschap

© Library of Congress on Unsplash | © Till Mayer/HI

Doelwit: Donald Trump

HI roept jouw hulp in! Op 31 januari herriep Donald Trump, president van de VS, het beleid van de regering-Obama, dat het Amerikaanse leger verbood om in conflicten antipersoonsmijnen te gebruiken. TEKEN ONZE PETITIE!

Meer dan 70% van de slachtoffers van landmijnen zijn burgers.

Landmijnen maakten in 2018 3.059 dodelijke slachtoffers. Nog eens 3.837 anderen raakten gewond. 54% van de burgerslachtoffers waren kinderen.

Het gevaar is overigens heel reëel: in meer dan 60 landen en gebieden worden levens bedreigd door landmijnen.

164 landen hebben het Verdrag inzake het verbod op landmijnen van 1997 ondertekend, dat het gebruik, de opslag, de productie en de overdracht van antipersoneelmijnen verbiedt. De VS namen in 1997 deel aan het Ottawa-proces om landmijnen te verbieden, maar ze hebben het nooit aangenomen of ondertekend.

De strijd tegen landmijnen

Handicap International (HI) werd in 1982 opgericht om de slachtoffers van landmijnen te behandelen en te helpen. De organisatie voert ook al 25 jaar ontmijningsoperaties uit.

In 1992 richtte HI samen met vijf andere organisaties de International Campaign to Ban Landmines (ICBL) op, die in 1997 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. HI pleit ervoor dat staten zich aansluiten bij de verdragen inzake het verbod op landmijnen en clustermunitie en deze uitvoeren, een einde maken aan de bombardementen op bevolkte gebieden en de slachtoffers bijstaan.

23 signatures
OBJECTIF
500 signatures
5%

Petitie

President Trump: Neem afstand van jouw besluit. Geef de Amerikaanse strijdkrachten geen bevoegdheid om landmijnen te gebruiken!