Democratische Republiek Congo

Handicap International zet in op het voorkomen van handicaps in DR Congo. In Kinshasa wordt hierbij vooral gefocust op mama’s en kinderen. In het oosten van het land biedt Handicap International steun aan de meest kwetsbaren in de gebieden die getroffen zijn door een chronische humanitaire crisis.

Interventiegebieden

  • Protheses, ortheses en revalidatiezorg bieden
  • Discriminatie van mensen met een handicap bestrijden
  • Handicaps voorkomen, voornamelijk bij moeder en kind
  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • Het associatieve netwerk versterken
  • Hulp bieden aan slachtoffers van het conflict, ontheemden en vluchtelingen

Lopende acties

Handicap International is actief in de Democratische Republiek Congo sinds 1994. Onze organisatie leidt er verschillende types projecten, gaande van preventie van de oorzaken van handicaps tot integratie van mensen met een handicap in de maatschappij.

In de hoofdstad Kinshasa focust Handicap International in het bijzonder op het voorkomen van handicaps. Een betere gezondheid van moeder en kind vormt hierbij een grote uitdaging. Onze teams bestrijden daarom ook de verkeersonveiligheid, een andere belangrijke oorzaak van handicaps in het land. Ze zetten zich ook in voor betere revalidatiediensten en leiden in dat kader orthoprothesisten op en produceren loophulpmiddelen (krukken, rolstoelen, etc.).

Daarnaast versterkt Handicap International de integratie van personen met een beperking in de samenleving en strijdt ze voor de deelname van kinderen met een handicap – meisjes in het bijzonder – aan het onderwijs. Onze organisatie steunt eveneens Congolese verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met een handicap.

In Noord-Kivu biedt Handicap International steun aan kwetsbare mensen in de zones die getroffen zijn door een chronische humanitaire crisis. Onze organisatie coördineert een logistiek platform, van waaruit humanitaire hulp vertrekt naar de meest afgelegen gebieden, in samenwerking met andere nationale en internationale organisaties en de Verenigde Naties. Deze actoren krijgen een vrachtwagenvloot ter beschikking en een opslagplaats voor hun materiaal.

Tot slot sensibiliseert Handicap International de humanitaire organisaties op het vlak van inclusie van de meest kwetsbaren, zodat ook zij van hun humanitaire diensten zouden kunnen genieten.

Situatie in het land

In de Democratische Republiek Congo heeft het merendeel van de inwoners moeilijk toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Het land, tweede grootste natie van Afrika, bengelt op de voorlaatste plaats in het klassement van de menselijke ontwikkelingsindex (‘HDI’). De erbarmelijke staat van de wegen en gezondheidsinstellingen, alsook de extreme armoede die de meeste inwoners treft, hebben aanzienlijke gevolgen op het vlak van gezondheid voor het gehele land.

Bovendien wordt DR Congo al meer dan vijftien jaar gedestabiliseerd door een alarmerende humanitaire crisis, gekarakteriseerd door gewapend geweld (voornamelijk in de provincies Noord- en Zuid-Kivu in het oosten van het land), epidemieën (cholera, mazelen en virale hemorragische koortsen), een groeiende kwetsbaarheid voor natuurrampen (overstromingen, landverschuivingen, vulkanische uitbarstingen en bosbranden) en een algemene context van armoede en behoeftigheid.

Deze situatie leidt tot talrijke volksverhuizingen binnen de landsgrenzen en naar buurlanden.

Team van Handicap International in DR Congo: 110
Aanwezig in DR Congo: sinds 1995