Goto main content

Centraal-Afrikaanse Republiek

Het programma van Handicap International (HI) in de Centraal-Afrikaanse Republiek ondersteunt humanitaire organisaties door logistieke oplossingen te bieden om hun opslag en distributie van humanitaire hulp te verbeteren. Het programma ondersteunt ook revalidatiecentra in het land en voert inclusieprojecten en projecten ter bestrijding van  gewapend geweld.

Een HI kinesitherapeut werkt met een jonge patiënt in Bambari.

Een HI kinesitherapeut werkt met een jonge patiënt in Bambari. | © A. Surprenant/Collectif Item/HI

Lopende acties

HI werkte voor het eerst in de Centraal-Afrikaanse Republiek van 1994 tot 2004, waar het ontwikkelingsprogramma's uitvoerde, waaronder de opening van het orthopedisch centrum in Bangui en het opzetten van de enige universitaire opleiding voor kinesitherapieassistenten in het land. HI keerde in 2016 terug naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om logistieke projecten op te zetten die de hulpverlening door humanitaire organisaties in het hele land ondersteunen en vergemakkelijken. Het programma beheert momenteel een logistiek platform dat bestaat uit een weg- en riviercomponent, en een luchtcomponent.

In september 2018 introduceerde HI Centraal-Afrikaanse Republiek in samenwerking met Artsen Zonder Grenzen Nederland revalidatieactiviteiten in het Bambari General Hospital. Dit project biedt fysieke revalidatiezorg, technische hulpmiddelen en psychosociale ondersteuning aan mensen met specifieke behoeften.  In 2022 opende het programma een geïntegreerde revalidatiedienst in het ziekenhuis van Bangassou, vergelijkbaar met die in Bambari.

Sinds 2022 voert HI Centraal-Afrikaanse Republiek stimulatietherapieactiviteiten uit voor kinderen die een episode van acute tot ernstige ondervoeding hebben doorgemaakt. Het doel van stimuleringstherapie is het voorkomen en verminderen van ontwikkelingsachterstanden en handicaps die verband houden met ondervoeding en het opleiden van ouders om hun kind te stimuleren.

In 2019 werd in Bangui een technische cel voor inclusieve actie (CTAI) opgericht om de respons van humanitaire actoren op mensen met specifieke behoeften in het hele land te verbeteren. In 2022 startte het programma ook een project om de levensomstandigheden van kwetsbare mensen en mensen met een handicap te verbeteren.
In 2022 startte HI zijn eerste project voor voorlichting over explosievenrisico's in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de regio Ouham-Pendé in het noordoosten van het land. Dit project wordt uitgevoerd in combinatie met een project voor mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning voor bevolkingsgroepen die blootstaan aan de risico's van explosieven of die in psychologische nood verkeren.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Aanwezigheid van HI in de Centraal-Afrikaanse Republiek

De Centraal-Afrikaanse Republiek gaat gebukt onder structurele onderontwikkeling en is een van de armste landen ter wereld, met een op een na laatste plaatst in de Human Development Index 2018 van het UNDP.

Het land, gekenmerkt door chronische instabiliteit sinds zijn onafhankelijkheid in 1958, zonk in een ongekende humanitaire, politieke en veiligheidscrisis tijdens de derde Centraal-Afrikaanse burgeroorlog, die in 2013 begon. Na een tijdelijke stilte werd het geweld in december 2020 hervat en duurt het tot op heden voort, waardoor de humanitaire situatie aanzienlijk is verslechterd.

De onveiligheid en de daaruit voortvloeiende voortdurende migratie van mensen hebben ernstige gevolgen gehad voor de landbouwproductie, waardoor de voedselprijzen zijn gestegen. Ten minste 75% van de bevolking is afhankelijk van de landbouw, waardoor de afhankelijkheid van voedselhulp groot is.  
Sinds december 2020 heeft de Centraal-Afrikaanse economie twee moeilijke jaren doorgemaakt door het gecombineerde effect van COVID-19 en de verslechterende veiligheidssituatie.

Team van Handicap International in Centraal-Afrikaanse Republiek: 160

Actief in Centraal-Afrikaanse Republiek: sinds 1994

 

Lees ook

Eerste stappen naar een nieuwe toekomst
© A. Servant / HI
Revalidatie

Eerste stappen naar een nieuwe toekomst

Een gewelddadig incident kostte Hervé zijn rechterbeen. Vandaag staat de 26-jarige, met de steun van Handicap International, weer op eigen benen.