Goto main content

Guinee-Bissau

In Guinee-Bissau, een land dat sterk getroffen werd door intense politieke oproer, schieten de gezondheidsdiensten enorm tekort en laat ook de toegang tot onderwijs aan de wensen over. Handicap International zet er projecten op poten die kinderen met een beperking helpen om naar school te kunnen gaan. We ondersteunen lokale organisaties die opkomen voor de rechten van mensen met een handicap en zich inzetten voor een betere toegang tot alle diensten.

Un groupe d'enfants souriants dans un village

© C. Acworth / HI

Lopende acties

Handicap International heeft momenteel twee onderwijsprojecten lopen. Het doel ervan is de inclusie van kinderen met een beperking in het onderwijs te bevorderen en ervoor te zorgen dat ze onderwijs kunnen genieten dat is aangepast aan hun noden. Onze organisatie spant zich in om de onderwijsautoriteiten nog bewuster te maken van het belang om ook kinderen met een beperking aan het onderwijs te laten deelnemen.

Naast deze bewustmakingsactiviteiten, zet Handicap International zich in om kinderen met een handicap dezelfde rechten te laten genieten als alle anderen. Onze organisatie leidt daarom de leerkrachten en directeurs op van twaalf partnerscholen, alsook de schoolinspecteurs die in de vier departementen van de Oio-regio werken. Ook zorgen we voor de nodige aanpassingen in schoolgebouwen (zoals toegankelijke toiletten en drinkwaterkraantjes), moedigen we families aan om hun kinderen met een beperking officieel te laten registeren in het rijksregister en sensibiliseren we de bevolking hoe belangrijk het is om geweld tegen kinderen tegen te gaan.

In 2017 lanceerde HI activiteiten die mensen met een handicap waarschuwden voor het hiv-virus. Onze organisatie verzamelt gegevens om een beeld te krijgen van de omvang van het probleem en werkt samen met het maatschappelijk middenveld om personen met een handicap beter te betrekken bij de strijd tegen hiv.

Handicap International is actief in Guinee-Bissau sinds 2000. De eerste projecten betroffen de domeinen van functionele revalidatie, de economische inclusie van personen met een handicap en de campagne tegen landmijnen en explosieve oorlogsresten. Onze organisatie zette haar operaties op halt van 2008 tot 2014, als gevolg van politieke onrust en veiligheidsrisico’s. In 2015 werden onze activiteiten hervat.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

De regering die gevormd werd na de presidentsverkiezingen van 2014 heeft een hele reeks hervormingen doorgevoerd in het land. Toch staat het nog steeds voor een serieus aantal uitdagingen: Guinee-Bissau heeft een hoge ziektegraad die gelinkt is aan ondervoeding, in het bijzonder voor zwangere vrouwen. Dit verklaart meteen ook het hoge sterftecijfers bij moeders en kinderen.

De gezondheidsdiensten in Guinee-Bissau zijn onderbemand en de medewerkers zijn onvoldoende gekwalificeerd. De diensten op zich zijn daarom duidelijk onderontwikkeld. Het is niet anders voor de onderwijssector: in 2010 maakte slechts 64% van alle kinderen maakte zijn of haar basisschool. De levensverwachting bij de geboorte is in het beste geval 57 jaar. Het gemiddelde jaarlijkse inkomen per inwoner overschrijdt maar net de 1.000 dollar.

Team van Handicap International in Guinee-Bissau: 14
Aanvang van het programma in Guinee-Bissau: 2000