Goto main content

Peru

In Peru zet Handicap International zich al jaren in voor Venezolaanse vluchtelingen en de gastgemeenschappen, om hen te ondersteunen en toegang te geven tot gezondheidszorg.

Hulpverlener praat met een begunstigde

Hulpverlener praat met een begunstigde | Save the children

Lopende acties

Peru is al meerdere jaren een gastland voor Venezolaanse vluchtelingen. Het aantal nieuwkomers steeg sterk in 2018 en 2019. Naar schatting zouden er in 2023 ongeveer 1,5 miljoen Venezolaanse migranten in Peru wonen. Handicap International verleent bijstand aan deze vluchtelingen en aan de gastgemeenschappen die hen opvangen.

Deze hulp omvat het verbeteren van de toegang tot diensten voor vluchtelingen door hen te informeren over hun rechten en bestaande zorgtrajecten en door hen te ondersteunen zodat ze gebruik kunnen maken van de noodzakelijke zorgdiensten. Handicap International vergemakkelijkt met name hun toegang tot fysieke en functionele revalidatiezorg. De organisatie leidt ook gezondheidsspecialisten op, om hun vaardigheden wat betreft revalidatiezorg te versterken. 

De organisatie werkt ook samen met vluchtelingen met een handicap en mensen die specifieke behoeften hebben op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Handicap International begeleidt hen om de moeilijkheden die ze ondervinden te overwinnen, vooral door groepssessies en individuele gesprekken die een veilige ruimte bieden om informatie te delen en het mogelijk maken om advies te krijgen van hun peers en specialisten uit het domein. Handicap International organiseert ook sensibiliseringssessies en workshops rond kwesties als seksuele en reproductieve gezondheid om de vluchtelingen en de gastgemeenschappen te informeren over hun rechten en om hun vragen te beantwoorden. 

Handicap International werkt ook samen met andere humanitaire organisaties in het land om hun te leren hoe ze bij de uitvoering van hun acties meer rekening kunnen houden met de specifieke behoeften van personen met een handicap en mensen in een kwetsbare situatie.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

HI-programmas in Peru

Hoewel Peru een aanzienlijke economische groei doormaakt, leven veel mensen nog steeds in armoede als gevolg van grote sociaal-economische ongelijkheden.

Peru is een zeer heterogeen land, met een gevarieerde geografische samenstelling en aanzienlijke sociaal-economische ongelijkheden. Het is een zogenaamd ‘middeninkomensland’ als gevolg van de gemiddelde economische groei van ongeveer 6,6% per jaar in de afgelopen tien jaar. Het neoliberale economische beleid in Peru heeft echter de aanwezigheid van de staat en de sociale sector sterk verminderd en private investeringen aangemoedigd door de regelgeving en rechten te verlichten. Hierdoor proberen miljoenen mensen te overleven via verschillende vormen van onzeker werk en zelfstandig ondernemerschap. Als gevolg hiervan kent het land een grote mate van ongelijkheid, wat leidt tot ernstige problemen zoals sociale uitsluiting, discriminatie en armoede. Mensen met een handicap, en vooral vrouwen met een handicap, lijden nog meer, aangezien hun toegang tot onderwijs en werk veel lager blijft dan voor de rest van de bevolking.

Door zijn geografische ligging is Peru het Latijns-Amerikaanse land dat het meest wordt getroffen door natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen enzovoort). Doordat het land op de Pacifische Ring van Vuur ligt, kent het sterke seismische activiteit en doorstaat het regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het heeft te maken met overstromingen tijdens het regenseizoen en lijdt daarnaast ook onder perioden van droogte. Volgens de Peruaanse regering is 60% van de bevolking kwetsbaar voor het risico van natuurrampen.

De afgelopen jaren heeft Peru een stijgend aantal Venezolaanse vluchtelingen opgevangen en nemen de humanitaire behoeften van deze bevolkingsgroepen voortdurend toe.

Team van Handicap International in Peru: 8
Aanwezig in Peru: sinds 2018

Lees ook

Giovanna Osorio Romero: "Stereotypen moeten worden doorbroken"
© Victor Cano / HI
Integratie Mensenrechten Preventie

Giovanna Osorio Romero: "Stereotypen moeten worden doorbroken"

Al meer dan dertig jaar vecht Giovanna Osorio R. dagelijks voor meer inclusie in de samenleving en voor een andere kijk op mensen met een handicap.