Go to main content

Peru

Een van de prioriteiten van Handicap International (HI) in Peru is de meest kwetsbare mensen te helpen zich te beschermen tegen de vele natuurrampen in het land. HI heeft ook verscheidene jaren steun verleend aan Venezolaanse vluchtelingen en hun gastgemeenschappen.

Hulpverlener praat met een begunstigde | Save the children

Lopende acties

Peru is bijzonder kwetsbaar voor natuurrampen. HI voert projecten uit om de bescherming en de weerbaarheid van de meest kwetsbare mensen, waaronder ouderen, mensen met een handicap, inheemse gemeenschappen en vrouwen, te verbeteren. HI bevordert de betrokkenheid van organisaties van mensen met een handicap bij de ontwikkeling en uitvoering van strategieën voor aanpassing aan en reactie op natuurrampen. Om dit te bereiken werkt de organisatie samen met lokale en nationale actoren en helpt zij bij de verspreiding van beste praktijken.

Daarnaast verleent HI bijstand zowel aan Venezolaanse vluchtelingen die in Peru wonen en als aan gastgemeenschappen. Onze organisatie verbetert de toegang tot diensten voor vluchtelingen en voert activiteiten uit zoals het distribueren van hygiëne- en voedselpakketten en het doorverwijzen van mensen naar beschermingsdiensten. We leiden ook humanitaire organisaties op om kwetsbare mensen bij hun humanitaire activiteiten te betrekken. Onze organisatie identificeert ook vluchtelingen met een handicap en biedt hen sessies lichamelijke revalidatie aan.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

HI-acties in Peru

Hoewel Peru een sterke economische groei heeft gekend, leven veel mensen nog steeds in armoede als gevolg van grote sociale en economische ongelijkheid.

Peru is een uiterst heterogeen land, met een gevarieerde geografie en sociaaleconomische ongelijkheden. Peru was tot voor kort een lage-inkomensland, maar is nu een "midden-inkomensland", dankzij de sterke economische groei in het afgelopen decennium. Veel mensen leven echter nog steeds in armoede, en er zijn enorme verschillen tussen de regio's.

Bovendien wordt Peru door zijn geografische ligging regelmatig getroffen door natuurrampen (overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen, enz.). Gelegen op de Ring van Vuur in het stroomgebied van de Stille Oceaan, is het land onderhevig aan sterke seismische activiteit en kan het aardbevingen en vulkaanuitbarstingen meemaken. Het land heeft ook te kampen met overstromingen tijdens het regenseizoen, en met droogte.

Peru heeft sinds enkele jaren een groeiend aantal Venezolaanse vluchtelingen op zijn grondgebied opgenomen, en de humanitaire behoeften van deze bevolkingsgroep zijn als gevolg daarvan toegenomen.

Team van Handicap International in Peru: 13

Aanwezig in Peru: sinds 2018

Lees ook

Giovanna Osorio Romero: "Stereotypen moeten worden doorbroken"
© Victor Cano / HI
Integratie Mensenrechten Preventie

Giovanna Osorio Romero: "Stereotypen moeten worden doorbroken"

Al meer dan dertig jaar vecht Giovanna Osorio R. dagelijks voor meer inclusie in de samenleving en voor een andere kijk op mensen met een handicap.