Go to main content

Tunesië

Sinds 2011 ontwikkelt Handicap International (HI) zijn acties om de rechten van mensen met een handicap in de democratische overgangsfase te verbeteren.

Project Sport en Handicap in Tunesië

Project Sport en Handicap in Tunesië | © A. Vincens de Tapol / HI

Lopende acties

In 2008 keurde Tunesië het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Helaas wordt er bij de uitwerking van het overheidsbeleid nog onvoldoende rekening gehouden met personen met een handicap.

Zo zijn de projecten voor economische integratie van HI erop gericht betere kansen op werk te creëren voor mensen met een handicap, vooral voor vrouwen en jongeren. Tot de meest voorkomende sectoren van integratie behoren ontwikkelings- en milieuvriendelijke sectoren (in kaart brengen van de actoren, selectie van veelbelovende groene sectoren, uitbreiding van de plaatselijke ontwikkelingscomités, herziening van de plannen voor territoriale ontwikkeling, steun voor de financiering van proefprojecten, steun voor marketing en technische innovatie, enz.) HI voert ook activiteiten uit voor betere zorg voor en inclusie van autistische kinderen door sociale inclusie te bevorderen, vroegtijdige identificatie te verbeteren, aangepaste interventie aan te bieden en de levenskwaliteit van kinderen met autismespectrumstoornissen te bevorderen.

HI wil ook de omstandigheden van vrouwen met een handicap verbeteren door hun deelname aan het lokale bestuur te versterken. Dit omvat het uitvoeren van een organisatorische audit naar de participatie van vrouwen in het maatschappelijk middenveld en organisaties voor mensen met een handicap. Verder wil HI de oprichting van lokale mobilisatiegroepen van vrouwen ondersteunen, bewustmakingscampagnes houden en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld opleiden. Onze organisatie wil ook de lokale besluitvormers op het gebied van gender en inclusie opleiden en technische steun verlenen aan inclusieve en genderbewuste ontwikkelingsplannen. Tot slot wil HI fondsen voor lokale acties ondersteunen.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-acties in Tunesië

Sinds de Arabische lente van 2011 is Tunesië op weg naar democratie.

Het land kreeg in 2014 een regering, na de verkiezingen van een eerste pluralistisch en democratisch parlement. De regering staat voor vele uitdagingen: sociale en economische obstakels, verwachtingen van de bevolking, stakingen, sociale bewegingen, veiligheidsdreigingen en corruptie. 

De vertegenwoordiging en participatie van mensen met een handicap blijft laag. Daarom is het van essentieel belang initiatieven te steunen die hun deelname aan de samenleving bevorderen. Vandaag zijn de acties van HI gericht op het versterken van de kennis en capaciteiten van organisaties voor mensen met een handicap.

Team van Handicap International in Tunesië: 17

Actief in Tunesië: sinds 1992