Goto main content

Tunesië

Sinds 2011 ontwikkelt HI Tunesië acties om ervoor te zorgen dat in het democratische overgangsproces rekening wordt gehouden met de rechten van personen met een handicap.

Project Sport en Handicap in Tunesië

Project Sport en Handicap in Tunesië | © A. Vincens de Tapol / HI

Lopende acties

De projecten van HI voor economische inclusie hebben tot doel betere werkgelegenheidskansen te creëren voor mensen met een handicap, met name vrouwen en jongeren. Het programma voert ook activiteiten uit voor een betere zorg voor en inclusie van kinderen met autismespectrumstoornissen. Door inclusief onderwijs, de bevordering van vroegtijdige opsporing, aangepaste professionele benaderingen en een proefexperiment in psycho-pedagogische zorg wil HI de manier waarop professionals met deze kinderen werken verbeteren.

HI Tunesië wil ook de capaciteit van de instellingen van het land vergroten om technische bijstand te verlenen aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld en te pleiten voor de toepassing van wetten die hun rechten beschermen.

 

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-acties in Tunesië

In 2014 heeft het land, na verkiezingen, voor het eerste pluralistische en democratische parlement geïnstalleerd.

Deze regering staat echter voor vele uitdagingen: sociale en economische problemen, hoge verwachtingen van het publiek, stakingen en sociale bewegingen, een constante veiligheidsdreiging en de netelige kwestie van de corruptie.
Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een stijgende tendens van illegale migratie. Door de steeds complexere economische, sociale en politieke situatie hebben veel Tunesische mannen en vrouwen dezelfde wens om het land te verlaten.

De vertegenwoordiging en de participatie van personen met een handicap blijven laag. Daarom is het van essentieel belang initiatieven te ondersteunen die hun deelname aan de samenleving bevorderen.

Team van Handicap International in Tunesië: 17

Actief in Tunesië: sinds 1992