Goto main content

Tunesië

In Tunesië probeert Handicap International de toegankelijkheid van openbare plaatsen en diensten te vergroten. Daarnaast kunnen verenigingen voor personen met een handicap rekenen op onze steun voor hun interne organisatie en hun advocacy-activiteiten.

© A. Vincens de Tapol / HI

Lopende acties

In 2008 keurde Tunesië het internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Helaas wordt er bij de uitwerking van het overheidsbeleid nog onvoldoende rekening gehouden met personen met een handicap. HI wil laten onderzoeken in welke hoedanigheid handicaps voorkomen in Tunesië en hoe het personen met een handicap actief kan integreren in de maatschappij.

Door middel van economische integratieprojecten probeert HI een betere werkgelegenheidsgraad voor mensen met een handicap te bekomen, vooral in sectoren die goed scoren op vlak van ontwikkeling en duurzaamheid.

De organisatie zet zich ook in voor een betere toegang tot onderwijs voor kinderen en jongeren met een handicap. Daarom worden ouders, scholen en lokale instanties gesensibiliseerd en opgeleid over de handicapthematiek.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Sinds de Arabische Lente van 2011 is de democratie in Tunesië aan een inhaalbeweging begonnen. De verenigingen voor personen met een handicap willen meer bevoegdheden, zodat ze meer druk kunnen uitoefenen.

Vóór de Arabische Lente van 2011 kende Tunesië 23 jaar lang een presidentieel regime met Ben Ali aan het roer. De belangen van personen met een handicap werden tot dan toe uitsluitend voor politieke doeleinden ingeroepen.

Sinds de vrije verkiezingen die voor het eerst in jaren werden uitgeschreven en de doorgevoerde wetswijzigingen omtrent politieke partijen en verenigingen, waait er een nieuwe wind door de Tunesische samenleving. De vertegenwoordiging en deelname van mensen met een handicap blijft daarentegen zwak. De steun aan dergelijke initiatieven is dan ook van cruciaal belang om de integratie van personen met een handicap in de gemeenschap te bevorderen. De actie van Handicap International draait vandaag dus vooral rond de uitbreiding van de kennis en bevoegdheden van organisaties voor personen met een handicap.

Team van Handicap International in Tunesië: 17
Aanwezig in Tunesië: sinds 1992