Goto main content

Vietnam

Aan het einde van de Vietnamoorlog in 1975 was Vietnam een verzwakt land dat moeite had om er weer bovenop te geraken. Vandaag steunt Handicap International de bevolking bij haar laatste heropbouwinspanningen en leidt onze organisatie projecten om handicaps te voorkomen, hoofdzakelijk in het kader van een veiliger verkeer en een verbeterde toegang tot revalidatiediensten.

© Layla Aerts / HI

Lopende acties

Handicap International kwam al vroeg tussen in Vietnam om hulp te bieden aan de talrijke mensen met een handicap, gewonden en slachtoffers van bommen, antipersoonsmijnen en explosieve oorlogsresten. In 1989 verzocht het Vietnamese ministerie van Gezondheid onze organisatie om een eerste orthopedisch centrum op te richten in Hanoi. In 1993 en 1994 openden we vervolgens twee protheseateliers in Dalat en in de provincie Dong Ha.

In de daaropvolgende jaren was de rol van Handicap International die van technisch adviseur bij projecten voor de preventie van handicaps en fysieke revalidatie. Onze organisatie nam vaak die taak op zich op verzoek van de Vietnamese partners, voornamelijk ministeries en provinciale instituten. Op die manier verzekerden we dat onze acties in het domein van revalidatiezorg, sociaaleconomische integratie en mensenrechten een duurzaam karakter kregen. Het gaat om het bestendigen van de methoden, strategieën en diensten die samen met de Vietnamese overheid worden aangeboden, opdat de autoriteiten ze zouden overnemen en zelf uitvoeren.

Vandaag gaat onze aandacht speciaal uit naar de allerjongsten. Sinds 2006 zijn onze teams bezig met de vroegtijdige opsporing en behandeling van handicaps bij pasgeborenen. Hiervoor werd een specifiek zorgsysteem opgezet in de provincies Khanh Hoa en Hue en later ook in Quang Tri. Zo worden aangeboren afwijkingen vanaf de geboorte opgespoord en opgevolgd, om te vermijden dat deze zich tot blijvende handicaps ontwikkelen.

De organisatie helpt de leefomstandigheden van mensen met hersenbeschadiging (hersenletsels, hersenverlamming, en dergelijke) te verbeteren, door ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsvolle revalidatiecentra. Ook zorgt de organisatie ervoor dat revalidatiemedewerkers (dokters, kinesitherapeuten en sociale medewerkers), familieleden, vrijwilligers, dorpshoofden e.d. in ziekenhuizen en gemeenschappen technisch opgeleid worden.

Interventiegebieden

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Bijna 40 jaar na het einde van de Vietnamoorlog draagt de bevolking nog steeds de gevolgen van deze donkere jaren. Ondanks dit dramatische verleden richt het land zich op de toekomst. Het heeft echter nog een lange en moeilijke weg af te leggen.

Na twee decennia van onlusten na de dekolonisatie van het land in 1945, stortte de langdurige oorlog in Vietnam het land in totale chaos. Tussen 1964 en 1973 werden ongeveer 2 miljoen mensen, voornamelijk burgers, het slachtoffer van hevige Amerikaanse bombardementen.

Vandaag telt Vietnam veel mensen die verwondingen hebben opgelopen tijdens deze gewapende conflicten: tussen 66.000 en 100.000 personen dragen de gevolgen van een ontploffing van antipersoonsmijnen of explosieve oorlogsresten. Een groot deel van Vietnams grondgebied draagt vandaag nog de sporen van de gevechten, waardoor de opruiming een enorme uitdaging is voor het land.

15% van de bevolking leeft vandaag met een handicap. Dit is deels te wijten aan de voorbije oorlogen die veel slachtoffers maakten, maar er zijn ook een heel aantal andere oorzaken: zo is het aantal verkeersongevallen en arbeidsongevallen in fabrieken en op constructiesites sterk gestegen. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen met aangeboren afwijkingen.

Met de steun van de overheid en de inspanningen van de gezondheidssector, heeft Vietnam een goed resultaat neergezet bij de uitvoering van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling (MDO). Dit geldt in het bijzonder voor de terugdringing van kindersterfte en moedersterfte bij de bevalling. Vandaag focust het land op de toegang van de kansarme burgers tot verzorging, op de preventie van handicaps en op de sociaaleconomische integratie van mensen met een handicap.

Team van Handicap International in Vietnam: 12
Aanwezig in Vietnam: sinds 1989

Lees ook

Innovatie: Handicap International ontwikkelt software voor revalidatie op afstand
© Photo C. Bachelerie / HI
Revalidatie

Innovatie: Handicap International ontwikkelt software voor revalidatie op afstand

HI lanceert OpenTeleRehab, software die speciaal is ontworpen door HI-experts om hoogwaardige revalidatiediensten te bieden aan populaties in afgelegen gebieden. De software start eerst in Vietnam, met plannen om uit te breiden naar andere landen.

De coronacrisis door een buitenlandse bril
© HI
Gezondheid

De coronacrisis door een buitenlandse bril

Hoe vergaat het andere landen tijdens de coronacrisis? We vroegen het aan drie van onze Belgische medewerkers in het buitenland: Virna Marchesin, afscheidnemende directrice in Cuba, Martin Jacobs, technisch revalidatie-expert in Vietnam, en Youri Francx, coördinator van onze operaties in Oeganda.*

 Je leven riskeren op weg naar het werk, de nachtmerrie van de arbeiders in Pouchen Preventie

Je leven riskeren op weg naar het werk, de nachtmerrie van de arbeiders in Pouchen

In een fabriek in Pouchen, vlakbij Ho Chi Minh-stad in Vietnam, fabriceren dagelijks 83.000 arbeiders sportschoenen. De weg die langs deze fabriek loopt, is een van de 85 zwarte punten in het verkeer die Handicap International identificeerde.In Pouchen klimmen de arbeiders bij gebrek aan een andere weg over de vangrails om bij de poort van de fabriek te geraken.