Goto main content

40 jaar engagement

Innovatie Mijnen en andere wapens Revalidatie

2022 markeert de veertigste verjaardag van Handicap International. Sinds 1982 zet onze organisatie zich in voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid voor mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen. Onze missie, gebaseerd op menselijkheid, inclusie, engagement en integriteit wordt uitgedragen door een internationaal netwerk en brengt hoop voor duizenden mensen.

 

Een van de stichters , Jean-Baptiste Richardier, samen met een van de eerste patienten

Een van de stichters , Jean-Baptiste Richardier, samen met een van de eerste patienten in het vluchtelingkamp van Khao-I-Dang | © Handicap International

Van verontwaardiging tot wereldwijde beweging

In 1982 konden twee Franse artsen in Thailand maar niet geloven welk onrecht de Cambodjaanse vluchtelingen werd aangedaan. Deze mensen raakten levenslang verminkt door antipersoonsmijnen en moesten nadien maar hun plan trekken. Uit deze verontwaardiging is Handicap International ontstaan.

Al 40 jaar scharen we ons aan de zijde van personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen. We ondernemen actie om in hun basisbehoeften te voorzien, hun leefomstandigheden te verbeteren en het respect voor hun waardigheid en fundamentele rechten te bevorderen.

“Het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk maken”
Jean-Baptiste Richardier, medeoprichter van HI

Grote uitdagingen: gisteren, vandaag en morgen

Succesverhalen

Handicap International (HI) kon niet anders dan in de bres springen voor de talrijke slachtoffers van antipersoonsmijnen. De strijd tegen landmijnen werd dan ook al snel het stokpaardje van de organisatie. In 1995 wierp dit belangrijke lobbywerk stilaan zijn vruchten af: België verbood als eerste land ter wereld het gebruik van dergelijke wapens. Twee jaar later kreeg HI als medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen de Nobelprijs voor de Vrede.

In 2006 werd het Internationale Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door de Verenigde Naties aangenomen. Dit verdrag herinnerde eraan dat de mensenrechten universeel zijn én dus ook van toepassing zijn op personen met een handicap. Ook daar hebben we ons steentje aan bijgedragen.

HI reageerde doorheen zijn bestaan op heel wat noodsituaties: in Roemenië na de val van het Ceausescu-regime, na de tsunami van 2004 en na de aardbeving van 2010 in Haïti, ter ondersteuning van de slachtoffers van het Syrische conflict en vandaag in Oekraïne. Zoveel crises, zoveel uitdagingen om de meest kwetsbaren te steunen.

40 jaar later gaat de strijd verder

Vandaag blijven we ijveren voor meer inclusie voor personen met een handicap, want hun rechten worden nog al te vaak met de voeten getreden, zeker wat betreft de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook onze strijd tegen bommen op burgers en het gebruik van bommen met een grote impact in dichtbevolkte regio’s gaat onverwijld verder.

Humanitaire ontmijning blijft actueel en essentieel

Sinds de ondertekening van het Verdrag van Ottawa – inzake het verbod op antipersoonsmijnen - 25 jaar geleden is de aanwezigheid van landmijnen afgenomen. Andere, vaak modernere wapens, namen hun plaats in. Als gevolg van de steeds veranderende “spelregels” moeten de ontmijners zich ook telkens opnieuw heruitvinden.

Het gebruik van drones om een gebied te controleren op eventuele landmijnen is een revolutie in de humanitaire ontmijning. Zo kunnen grote oppervlaktes in een recordtijd worden bevlogen en de verontreinigde zones heel precies in kaart worden gebracht. “Na een eerste project in Tsjaad testen we vandaag het gebruik van drones in Irak en Libanon”, aldus Xavier Depreytere, Innovation Project Manager bij HI. “Het is een immense klus, want meer dan 60 landen zijn nog steeds verontreinigd door landmijnen.”

Technieken evolueren

Van protheses in leer en hout in het begin van de jaren 80, polypropyleen of hars, tot 3D-geprinte braces ... HI tracht de orthopedische en prothesetechnieken continu te verbeteren, waarbij het de keuze voor de toegepaste technologie laat afhangen van de situatie (en niet andersom). Afhankelijk van de beschikbare elementen ter plaatse zal de een of andere techniek de voorkeur genieten, maar de kwaliteit van het eindresultaat staat altijd voorop.

“De technologie zelf is uiteindelijk niet zo belangrijk, wel de kwaliteit van het resultaat”, aldus revalidatie-expert Christophe Van Geel.

Gepubliceerd op: 19 juli 2022

Meer over dit onderwerp

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden
© HI
Mensenrechten Mijnen en andere wapens Preventie

Naar een einde van bombardementen op dichtbevolkte gebieden

Tijdens een conferentie in Oslo kwamen verschillende landen bijeen om de uitvoering van de politieke verklaring tegen het bombarderen en beschieten van steden te bespreken en op te volgen.

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.