Goto main content

Handicap International geeft fakkel door in Tibet

Midden 2015 was de tijd rijp voor het team van Handicap International om zich uit Tibet terug te trekken en de opvolging van de projecten aan een lokale partner toe te vertrouwen. Onze organisatie kijkt na vijftien jaar inzet terug op heel wat verwezenlijkingen voor mensen met een handicap in Tibet!

Portret van een Tibetaans meisje met hoorapparaat

Midden 2015 was de tijd rijp voor het team van Handicap International om zich uit Tibet terug te trekken en de opvolging van de projecten aan een lokale partner toe te vertrouwen. Onze organisatie kijkt na vijftien jaar inzet terug op heel wat verwezenlijkingen voor mensen met een handicap in Tibet.

De Tibetaanse Autonome Regio telt om en bij de 210.000 personen met een handicap, wat neerkomt op 7% van de Tibetaanse bevolking. [1] Ze wonen voornamelijk op het platteland. Vaak zijn deze mensen het slachtoffer van discriminatie en hebben ze amper toegang tot diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs of revalidatie.

Tussen 2000 en 2015 voerde Handicap International actie in het land om mensen met een beperking te steunen en hun integratie in de maatschappij te verbeteren. Op vijftien jaar tijd slaagde onze organisatie erin de revalidatieaanpak in de regio goed bijsturen.

Revalidatie: van louter medische naar socialere aanpak

"We brachten een evolutie teweeg in de aanpak van de revalidatie in Tibet en China”, vertelt de Belg Didier Demey, die de acties van Handicap International in Tibet verschillende jaren geleid heeft.

“Vroeger ging het om een louter medische benadering, terwijl de revalidatie vandaag een socialere dimensie heeft aangenomen en ook gericht is op betere levensomstandigheden,” legt Didier Demey uit. “Het is immers van cruciaal belang dat mensen met een handicap aan het leven in hun gemeenschap kunnen deelnemen, een inkomen kunnen verwerven en erkend en geaccepteerd worden.”  

Sinds de terugtrekking van onze organisatie uit Tibet in mei 2015, worden de projecten van Handicap International door de Tibetaanse federatie voor personen met een handicap verdergezet. Het gaat om projecten rond fysieke en functionele revalidatie, steun voor organisaties van personen met een handicap en professionele inclusie. [2]

Een hele reeks verwezenlijkingen

In vijftien jaar tijd heeft Handicap International op velerlei vlakken actie ondernomen voor mensen met een handicap.

 • Fysieke revalidatie
  Handicap International opende vier revalidatiecentra in de regio (Lhasa, Chamdo, Shigatsé en Loka). Onze medewerkers leidden er kinesessies en leverden protheses en loophulpmiddelen (looprekjes, rolstoelen, krukken).

 • Gebarentaal
  Handicap International heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een unieke Tibetaanse gebarentaal die iedereen begrijpt en vandaag massaal door de dovengemeenschap in het land wordt gebruikt.

 • Steun aan verenigingen voor personen met een handicap
  Onze organisatie bood steun aan drie lokale organisaties voor personen met een handicap (Tibet Deaf Association, Associations of persons with physical disabilities, Tibet Blind Association) en de Tibetaanse federatie voor personen met een handicap. Deze federatie heeft haar bevoegdheden en autonomie aanzienlijk kunnen uitbreiden, dankzij de aanwezigheid van Handicap International in het land en de diverse projecten die samen werden georganiseerd.
 • Functionele revalidatie en sensibilisering van gemeenschap
  We gaven opleiding aan leden van de gemeenschap en gezinnen over hoe personen met een handicap te behandelen (d.i. functionele revalidatie) en voerden sensibiliseringsacties rond de integratie van mensen met een beperking.

 • Onderwijs voor kinderen met een handicap
  Onze organisatie heeft gezorgd voor een betere integratie van kinderen met een handicap in veertien kleuter- en lagere scholen en scholen voor bijzonder onderwijs.

 • Verbeterde gezondheidszorg voor mama’s en kinderen
  Onze medewerkers zetten in op de preventie van misvormingen bij pasgeborenen en jonge kinderen en de voortijdige opsporing van handicaps
 • Bevordering van de inclusie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt
 • Betere bescherming van de rechten van personen met een handicap

 

[1] Percentage volgens de enquête Persons with disabilities in the Tibetan Autonomous Region TAR (2006) en na aanpassing aan het aantal inwoners in 2015.
[2] Projecten voor professionele inclusie die voornamelijk geleid werden in de stad Lhasa en de prefecturen Lhasa, Chambdo en Shigatsé.

Meer over dit onderwerp

Revalidatiezorg na een aardbeving: “Vroege mobilisatie is essentieel”
© HI
Noodhulp Revalidatie

Revalidatiezorg na een aardbeving: “Vroege mobilisatie is essentieel”

Haar persoonlijke ervaring met een natuurramp berust op een toeval, want ze was net in China toen in mei 2008 een hevige aardbeving de provincie Sichuan opschrikte. Maar Graziella Lippolis heeft als Rehabilitation Manager bij Handicap International België wel het één en ander te vertellen over de consequenties van aardbevingen.

China: de noden na aardbeving Noodhulp

China: de noden na aardbeving

Een team van Handicap International werkt momenteel in Ya’an, een stad in de provincie Sichuan in het westen van Centraal-China. Die regio werd op zaterdag 20 april 2013 geteisterd door een dodelijke aardbeving. De hulpverleners van Handicap International brengen nu ter plekke de dringendste noden in kaart. «Wij willen vooral complicaties en blijvende beperkingen voorkomen, en dan vooral bij gekwetsten die niet werden geëvacueerd», vertelt Eric Weerts, specialist voor noodhulp en revalidatie bij Handicap International.

Blijven dromen na de aardbeving Noodhulp Revalidatie

Blijven dromen na de aardbeving

Op 13 mei 2008 trof een aardbeving met een kracht van acht op de schaal van Richter de mensen in de provincie Sichuan (ten zuidoosten van Beijing). In Mianzhu (stad in het epicentrum van de aardbeving, liep het dodental op tot 2.000 en waren er 4.800 gewonden. De teams van Handicap International China waren meteen ter plaatse om de noden van de overlevenden te evalueren.