Goto main content

Internationaal akkoord over bombardementen in dichtbevolkte gebieden gefinaliseerd

Mijnen en andere wapens

Op vrijdag 17 juni hebben de verschillende landen de finale tekst goedgekeurd van het 'Stop Bombing Civilians'-akkoord. Een aantal van hen heeft zelfs al kenbaar gemaakt het te zullen ondertekenen.

Conferentie waar de finale versie van het internationaal akkoord over explosieve wapens in dichtbevolkte wapens wordt voorgesteld

Conferentie waar de finale versie van het internationaal akkoord over explosieve wapens in dichtbevolkte wapens wordt voorgesteld | © HI

Verschillende landen zullen akkoord ondertekenen

L'équipe AIR de HI.Een 50-tal landen zijn op 17 juni samengekomen in Genève om de tekst van het internationale akkoord rond het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te finaliseren. Zo komt er een eind aan een 3 jaar durend diplomatiek proces. Een overweldigende meerderheid heeft de finale versie goedgekeurd.

Een aantal landen, waaronder België, Bulgarije, Zuid-Korea, de VS, Frankrijk, Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben hun intenties reeds uitgesproken om het akkoord te tekenen op de komende conferentie in Dublin, of hebben tenminste aangegeven te werken aan een beslissing hieromtrent. Enkele andere landen, zoals Canada en Turkije zijn niet akkoord met de voorgestelde tekst. Een andere groep van landen, waaronder China en Israël, wilden enkel meegaan indien een aantal aanpassingen werden gedaan. Ierland, die de leiding heeft in het onderhandelingen, weigerde echter bijkomende wijzigingen.

 

Wat zal het akkoord veranderen?

De overeenkomst zal landen ertoe verplichten het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te beperken om zo burgerslachtoffers te voorkomen. Het verbindt staten er tevens toe slachtoffers te helpen en de langetermijngevolgen van schade aan civiele infrastructuur te herstellen.

De volgende stap

Voor het einde van het jaar zal in de Ierse hoofdstad Dublin een conferentie plaatsvinden waar het akkoord zal worden aangenomen. De Ierse ambassadeur Michael Gaffey, die dit diplomatieke proces drie jaar lang heeft geleid, heeft aangekondigd een conferentie op ministerieel niveau te organiseren.

Eénmaal het akkoord is getekend, zullen de verschillende landen het binnen een bepaalde termijn in de praktijk moeten brengen, via de ontwikkeling van nationale wetgeving. Handicap International (HI) en haar partners in het International Network on Explosive Weapons (INEW) zullen de genomen beslissingen en de uitvoering ervan op de voet volgen: met de 'Explosive Weapons Monitor', die HI in 2022 mee heeft opgericht, zullen ze militaire beslissingen opvolgen om zo burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens. HI wil ervoor zorgen dat deze internationale overeenkomst échte verandering zal brengen voor mensen die door oorlog worden getroffen.

Gepubliceerd op: 10 augustus 2022

Meer over dit onderwerp

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders
© A. Faye / HI
Mijnen en andere wapens

Ik wil dat mijn kleinkinderen opgroeien in het land van mijn voorouders

In 1992 moest Mansata het dorp Bissine in Senegal ontvluchten door gewapend geweld. Dertig jaar later woont ze er opnieuw veilig met haar kinderen en kleinkinderen.

Twee jaar noodhulp in Oekraïne
© T. Nicholson / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp Revalidatie

Twee jaar noodhulp in Oekraïne

Handicap International biedt met haar goed uitgebouwde team onder meer revalidatiezorg en psychologische ondersteuning en speelt een belangrijke rol in de verdeling van hulpgoederen.

Nieuw hondenteam start met ontmijningswerk in Senegal
© A. Stachurski / HI
Mijnen en andere wapens

Nieuw hondenteam start met ontmijningswerk in Senegal

Vier Mechelse herdershonden krijgen hun laatste trainingen door onze Belgische partnerorganisatie APOPO. Binnenkort gaan ze landmijnen opsporen in de tropische regio Casamance.