Goto main content

Internationaal akkoord over bombardementen in dichtbevolkte gebieden gefinaliseerd

Mijnen en andere wapens

Op vrijdag 17 juni hebben de verschillende landen de finale tekst goedgekeurd van het 'Stop Bombing Civilians'-akkoord. Een aantal van hen heeft zelfs al kenbaar gemaakt het te zullen ondertekenen.

Conferentie waar de finale versie van het internationaal akkoord over explosieve wapens in dichtbevolkte wapens wordt voorgesteld

Conferentie waar de finale versie van het internationaal akkoord over explosieve wapens in dichtbevolkte wapens wordt voorgesteld | © HI

Verschillende landen zullen akkoord ondertekenen

L'équipe AIR de HI.Een 50-tal landen zijn op 17 juni samengekomen in Genève om de tekst van het internationale akkoord rond het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te finaliseren. Zo komt er een eind aan een 3 jaar durend diplomatiek proces. Een overweldigende meerderheid heeft de finale versie goedgekeurd.

Een aantal landen, waaronder België, Bulgarije, Zuid-Korea, de VS, Frankrijk, Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben hun intenties reeds uitgesproken om het akkoord te tekenen op de komende conferentie in Dublin, of hebben tenminste aangegeven te werken aan een beslissing hieromtrent. Enkele andere landen, zoals Canada en Turkije zijn niet akkoord met de voorgestelde tekst. Een andere groep van landen, waaronder China en Israël, wilden enkel meegaan indien een aantal aanpassingen werden gedaan. Ierland, die de leiding heeft in het onderhandelingen, weigerde echter bijkomende wijzigingen.

 

Wat zal het akkoord veranderen?

De overeenkomst zal landen ertoe verplichten het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te beperken om zo burgerslachtoffers te voorkomen. Het verbindt staten er tevens toe slachtoffers te helpen en de langetermijngevolgen van schade aan civiele infrastructuur te herstellen.

De volgende stap

Voor het einde van het jaar zal in de Ierse hoofdstad Dublin een conferentie plaatsvinden waar het akkoord zal worden aangenomen. De Ierse ambassadeur Michael Gaffey, die dit diplomatieke proces drie jaar lang heeft geleid, heeft aangekondigd een conferentie op ministerieel niveau te organiseren.

Eénmaal het akkoord is getekend, zullen de verschillende landen het binnen een bepaalde termijn in de praktijk moeten brengen, via de ontwikkeling van nationale wetgeving. Handicap International (HI) en haar partners in het International Network on Explosive Weapons (INEW) zullen de genomen beslissingen en de uitvoering ervan op de voet volgen: met de 'Explosive Weapons Monitor', die HI in 2022 mee heeft opgericht, zullen ze militaire beslissingen opvolgen om zo burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens. HI wil ervoor zorgen dat deze internationale overeenkomst échte verandering zal brengen voor mensen die door oorlog worden getroffen.

Gepubliceerd op: 10 augustus 2022

Meer over dit onderwerp

Meer dan 75 landen schrijven geschiedenis: internationaal akkoord ondertekend in Dublin dat explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt
HI
Mijnen en andere wapens

Meer dan 75 landen schrijven geschiedenis: internationaal akkoord ondertekend in Dublin dat explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden verbiedt

Stevig beleidswerk van Handicap International levert na 3 jaar onderhandelingen dan eindelijk zijn vruchten af.

"De meest geavanceerde, dodelijke en vernietigende wapens die ik al heb gezien"
© V. de Viguerie / HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp Revalidatie

"De meest geavanceerde, dodelijke en vernietigende wapens die ik al heb gezien"

Gaëlle Smith, noodrevalidatiespecialist bij Handicap International, ging enkele maanden geleden naar Oekraïne om onze teams ter plaatse te ondersteunen. Een getuigenis van haar ervaring in oorlogsgebied.

'Het Verdrag tegen het gebruik van landmijnen is cruciaal voor onze ontmijningsoperaties in Libanon'
© HI
Mijnen en andere wapens

'Het Verdrag tegen het gebruik van landmijnen is cruciaal voor onze ontmijningsoperaties in Libanon'

Roger Eid is verantwoordelijk voor de ontmijningsoperaties van Handicap International in Libanon. Hij legt uit hoe belangrijk ontmijning wel niet is en hoe het in zijn werk gaat.