Goto main content

Internationaal akkoord over bombardementen in dichtbevolkte gebieden gefinaliseerd

Mijnen en andere wapens

Op vrijdag 17 juni hebben de verschillende landen de finale tekst goedgekeurd van het 'Stop Bombing Civilians'-akkoord. Een aantal van hen heeft zelfs al kenbaar gemaakt het te zullen ondertekenen.

Conferentie waar de finale versie van het internationaal akkoord over explosieve wapens in dichtbevolkte wapens wordt voorgesteld

Conferentie waar de finale versie van het internationaal akkoord over explosieve wapens in dichtbevolkte wapens wordt voorgesteld | © HI

Verschillende landen zullen akkoord ondertekenen

L'équipe AIR de HI.Een 50-tal landen zijn op 17 juni samengekomen in Genève om de tekst van het internationale akkoord rond het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te finaliseren. Zo komt er een eind aan een 3 jaart durend diplomatiek proces. Een overweldigende meerderheid heeft de finale versie goedgekeurd.

Een aantal landen, waaronder België, Bulgarije, Zuid-Korea, de VS, Frankrijk, Noorwegen, Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben hun intenties reeds uitgesproken om het akkoord te tekenen op de komende conferentie in Dublin, of hebben tenminste aangegeven te werken aan een beslissing hieromtrent. Enkele andere landen, zoals Canada en Turkije zijn niet akkoord met de voorgestelde tekst. Een andere groep van lande, waaronder China en Israël, wilden enkel meegaan indien een aantal aanpassingen werden gedaan. Ierland, die de leiding heeft in het onderhandelingen, weigerde echter bijkomende wijzigingen.

 

Wat zal het akkoord veranderen?

De overeenkomst zal landen ertoe verplichten het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden te beperken om zo burgerslachtoffers te voorkomen. Het verbindt staten er tevens toe slachtoffers te helpen en de langetermijngevolgen van schade aan civiele infrastructuur te herstellen.

De volgende stap

Voor het einde van het jaar zal in de Ierse hoofdstad Dublin een conferentie plaatsvinden waar het akkoord zal worden aangenomen. De Ierse ambassadeur Michael Gaffey, die dit diplomatieke proces drie jaar lang heeft geleid, heeft aangekondigd een conferentie op ministerieel niveau te organiseren.

Eénmaal het akkoord is getekend, zullen de verschillende landen het binnen een bepaalde termijn in de praktijk moeten brengen, via de ontwikkeling van nationale wetgeving. Handicap International (HI) en haar partners in het International Network on Explosive Weapons (INEW) zullen de genomen beslissingen en de uitvoering ervan op de voet volgen: met de 'Explosive Weapons Monitor', die HI in 2022 mee heeft opgericht, zullen ze militaire beslissingen opvolgen om zo burgers beter te beschermen tegen explosieve wapens. HI wil ervoor zorgen dat deze internationale overeenkomst échte verandering zal brengen voor mensen die door oorlog worden getroffen.

Gepubliceerd op: 10 augustus 2022

Meer over dit onderwerp

Irak: al 1,8 miljoen vierkante meter mijnvrij gemaakt sinds 2016
© HI
Mijnen en andere wapens

Irak: al 1,8 miljoen vierkante meter mijnvrij gemaakt sinds 2016

Al 6 jaar is Handicap International aan het ontmijnen in Irak. Momenteel is ons team aan het werk in Kirkoek.

689 burgers gedood of gewond door aanvallen met clustermunitie in Oekraïne
T. Mayer / Handicap International
Mijnen en andere wapens

689 burgers gedood of gewond door aanvallen met clustermunitie in Oekraïne

Terwijl de Oekraïense crisis haar zesde maand ingaat, blijkt - uit het vandaag gepubliceerde Cluster Munition Monitor-rapport 2022 – dat in de eerste helft van 2022 minstens 689 burgers in Oekraïne gedood of gewond zijn geraakt bij aanvallen met clustermunitie. Aangezien tot 40% van deze wapens niet ontploft bij de inslag, vormen clustermunitierestanten een ernstige bedreiging voor de lokale bevolking.

40 jaar engagement
© Handicap International
Innovatie Mijnen en andere wapens Revalidatie

40 jaar engagement

2022 markeert de veertigste verjaardag van Handicap International. Sinds 1982 zet onze organisatie zich in voor meer gelijkheid en rechtvaardigheid voor mensen met een handicap en andere kwetsbare groepen. Onze missie, gebaseerd op menselijkheid, inclusie, engagement en integriteit wordt uitgedragen door een internationaal netwerk en brengt hoop voor duizenden mensen.