Pers

Een ziekenhuis dat door Handicap International wordt gesteund in het gouvernement van Deraa (zuiden van Syrië) werd in de avond van 13 februari getroffen door een bombardement. Verschillende leden van het personeel zijn gewond en het gebouw is gedeeltelijk vernield.

Het Landmine Monitorrapport 2016, die op 22 november is gepubliceerd, maakt gewag van een duizelingwekkende toename van het aantal nieuwe slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten in 2015. Minstens 6.461 personen kwamen om het leven of raakten gewond door deze wapens. In de aanloop naar de conferentie over het Verdrag van Ottawa, dat het gebruik van antipersoonsmijnen verbiedt, roept Handicap International de staten op erop toe te zien dat het Verdrag gerespecteerd en gehandhaafd wordt.

Handicap International lanceert Growing Together, een project voor vluchtelingenkinderen in drie landen en dat volledig wordt gefinancierd door de IKEA Foundation. Voor het eerst in dertig jaar gaat Handicap International op zo’n schaal een samenwerking met de bedrijfswereld aan. Een nieuwe ontwikkeling waar de organisatie vol overtuiging achter staat.

Ongeveer 50 medewerkers van Handicap International staan klaar om de ontheemden uit de Iraakse stad Mosoel te helpen. Sinds de aanvang van de militaire operaties op 17 oktober, sloegen al meer dan 22.000 mensen op de vlucht. Volgens de Verenigde Naties zullen naar schatting één miljoen mensen door de gevechten op de vlucht slaan. Terwijl het land al meer dan drie miljoen ontheemden telt, kan dit conflict leiden tot een humanitaire crisis van een nooit geziene omvang.

Vandaag publiceert Handicap International haar nieuwe rapport, Qasef: Escaping the bombing. De studie stelt dat het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden één van de belangrijkste oorzaken is van het Syrische vluchtelingendrama. Bombardementen en willekeurige plunderingen zijn de regel geworden in het Syrische conflict, dat miljoenen mensen op de vlucht jaagt.

Klaprozen voor Vrede vzw, die keramische klaprozen verkoopt voor het goede doel, stelt op zaterdag 17 september Handicap International voor als nieuwe partner. De integrale opbrengst van hun verkoop gaat naar de ontmijningsprojecten van de organisatie in Oost-Congo.

Brussel, 1 september 2016 – De Cluster Munition Monitor wijst in zijn rapport voor 2016 op het intensieve en herhaalde gebruik van clusterbommen in Syrië en Jemen. “In 2015 waren zo goed als alle slachtoffers van clusterbommen burgers”, beklemtoont Jean Van Wetter, algemeen directeur van Handicap International België. In aanloop van de herzieningsconferentie van het Verdrag van Oslo – van 5 tot 7 september in Genève – roept Handicap International de staten op om het internationaal recht toe te passen en de druk op de oorlogvoerende partijen op te voeren om deze wapens niet langer te gebruiken.

De humanitaire organisatie HANDICAP INTERNATIONAL heeft Jean Van Wetter benoemd tot nieuwe algemeen directeur van haar Belgische hoofdzetel. Hij neemt de fakkel over van Vincent Slÿpen, die zes jaar aan het hoofd van de organisatie stond. Hij zal werken aan de verdere uitbouw van noodhulp en ontwikkelingsacties van de ngo, die actief is in meer dan 60 landen.

Brussel,  25 april 2016 - De aardbeving van 2015 heeft bewezen dat een goede voorbereiding levens redt. Maar het is levensnoodzakelijk dat de preventieprojecten in Nepal, dat een groot risico loopt op een natuurramp, nog worden opgedreven en verbeterd. Helaas zijn daar te weinig middelen voor. Handicap International vraagt meer financiering voor preventieprojecten, zowel in Nepal als in andere landen waar natuurrampen vaak voorkomen.

Brussel, 4 april 2016. Syrië, Yemen, maar ook Afghanistan, Colombia, Myanmar en Tunesië: tussen 2014 en 2015 is het gebruik van verboden wapens significant gestegen. Vandaag, op de Internationale Dag tegen Landmijnen en Clustermunitie, vraagt Handicap International de Internationale gemeenschap om deze praktijk met klem te veroordelen.

Pagina's