Meteen naar de inhoud

#ittakestwo: nieuwe campagne van Handicap International zet belang revalidatiezorg in de kijker

Brussel, dinsdag 3 december 2019 – Handicap International lanceert op 3 december in het kader van de Internationale Dag voor Personen met een Handicap haar nieuwe campagne #ittakestwo. Met de campagne wil Handicap International aandacht vragen voor het belang van revalidatiezorg. Deze is in ontwikkelingslanden vaak nog zeer beperkt, wat een rechtstreekse invloed heeft op de ontwikkeling van zowel het sociale als professionele leven van mensen met een fysieke handicap. 

Zo'n 15% van de totale wereldbevolking - 1 miljard mensen - heeft een vorm van handicap. In ontwikkelingslanden is de revalidatiezorg vaak ontoereikend, waardoor meer dan de helft van de mensen met een handicap in die landen niet de nodige hulp krijgt.

Gepaste en toegankelijke revalidatiezorg moet kwetsbare mensen toelaten om beter te functioneren. Hun mate van fysieke en sociale afhankelijkheid daalt, wat ervoor zorgt dat hun kansen op de arbeidsmarkt meteen stijgen. Met een hogere tewerkstelling, minder andere ziektekosten en psychologische problemen tot gevolg.

“Revalidatiezorg kan meewerken aan het terugdringen van armoede door de mobiliteit en participatie van personen met een handicap te verbeteren", zegt Eric Weerts, noodhulp- en revalidatiespecialist bij Handicap International. "Het is ook bewezen dat het mobiliteitsproblemen gelinkt aan ouderdom, handicaps of gezondheidsproblemen kan terugdringen en de levenskwaliteit verbeteren van personen met een fysieke beperking. Daarnaast kan de toegang tot revalidatiezorg de effecten en gevolgen van een ziekte of letsel doen verlagen."
 
Revalidatiezorg toegankelijker maken is een van de topprioriteiten voor de organisatie, die in 2020 in meer dan 36 landen wereldwijd revalidatieprojecten zal leiden.

Handicap International wil met #ittakestwo onderstrepen dat het deze langdurige revalidatieprojecten enkel in stand kan  brengen dankzij de hulp van de bevolking. ‘#ittakestwo’ refereert naar hoe de levenskwaliteit van mensen met een handicap verbetert als ze ondersteuning krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden, andere mensen met een beperking, hun werkgever of experts van Handicap International. Handicap International gaat de uitdaging aan om samen met hen weer stappen vooruit te zetten. Want met twee sta je sterker.

 

---

 

HANDICAP INTERNATIONAL is een onafhankelijke, internationale humanitaire organisatie die al meer dan 35 jaar hulp biedt in geval van armoede en exclusie, conflicten en natuurrampen. De organisatie steunt personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen en ziet erop toe dat in hun voornaamste behoeften voorzien wordt en tracht hun levensomstandigheden te verbeteren. De organisatie zet zich in voor de waardigheid en de fundamentele rechten van die personen.
Sinds haar oprichting in 1982 zette Handicap International ontwikkelingsprogramma's op touw in meer dan 60 landen en bood de organisatie hulp in tal van noodsituaties. Acht nationale afdelingen vormen samen het internationale netwerk van Handicap International (Duitsland, België, Canada, de Verenigde Staten, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland).
Handicap International is een van de zes stichtende leden van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) en mocht in 1997 de gedeelde Nobelprijs voor de vrede in ontvangst nemen. In 2011 won de organisatie de Conrad N. Hilton Humanitarian Prize.
 
FYSIEKE EN FUNCTIONELE REVALIDATIE staat sinds de oprichting van Handicap International centraal bij de acties van de organisatie. Momenteel leidt de organisatie projecten rond revalidatie in 36 landen en biedt passende en kwalitatieve revalidatiezorg aan mensen met een fysieke beperking om hun levenskwaliteit te verbeteren: fysiotherapie en de verdeling van hulpmiddelen (ortheses en protheses, rolstoelen enzovoort), de opleiding en begeleiding van zorgverleners en de ondersteuning van de plaatselijke zorginfrastructuur, de ondersteuning van regionale en nationale overheden bij het opmaken van inclusief beleid.
In vele landen bestaat onvoldoende aangepaste gezondheidszorg voor mensen met een fysieke beperking, terwijl 15% van de wereldbevolking - meer dan een miljard mensen – met een of andere vorm van handicap leeft.
Handicap International is ervan overtuigd dat functionele revalidatie mensen met een handicap de kans biedt op meer autonomie en een rechtvaardige plaats in de maatschappij. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, ontwikkelt de organisatie al enkele jaren innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van 3D-technologie voor de productie van prothesen en orthesen tegen lagere kosten, en telerevalidatie om revalidatiezorg aan te bieden aan mensen met een handicap die in afgelegen gebieden of in conflictgebieden wonen.

Gepubliceerd op: 3 december 2019

NEEM CONTACT OP MET

Duarte DE MUNTER

+32 (0) 478 95 47 07
[email protected]