Goto main content

Vrijwilligers educatie

Handicap International is op zoek naar vrijwilligers educatie voor Antwerpen en Brussel om ons te helpen bij presentaties en animaties in lagere en secundaire scholen.

Meer informatie over Handicap International België

 “Verontwaardigd over het onrecht dat personen met een handicap en andere kwetsbare mensen meemaken, streven wij naar een solidaire en inclusieve wereld waar alle verschillen ons verrijken en iedereen menswaardig kan leven.”

Handicap International (HI) is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie voor personen met een handicap en andere personen in een kwetsbare situatie. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Wij zijn sterk overtuigd van het belang van inclusie en diversiteit binnen onze organisatie. Daarom zetten wij in op een beleid om de integratie van personen met een handicap binnen ons team te bevorderen. Gelieve aan te geven als u specifieke voorzieningen nodig heeft, ook voor uw deelname aan de sollicitatieprocedure.

Taken

 • Meehelpen aan de ontwikkeling van dynamische en interactieve presentaties, animaties en spelen over handicap en inclusie voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs.
 • Verzorgen van presentaties over Handicap International.
 • Animeren en begeleiden van vormingen over handicap en inclusie aan leerlingen van het lager en secundair onderwijs. 

Profiel

 • Je kan je goed uitdrukken in het Nederlands. Kennis van het Frans en Engels is een plus.
 • Je bent een krak om dingen mondeling op een eenvoudige en dynamische manier uit te leggen aan kinderen en jongeren.
 • Je bent creatief.
 • Je houdt van persoonlijk contact met mensen, in het bijzonder met kinderen en jongeren.
 • Je kunt je vrijmaken op schooluren om presentaties en animaties te verzorgen.
 • Je bent in staat om zelfstandig en georganiseerd te werken.
 • Je bent geïnteresseerd in het werk en de projecten van Handicap International.

Ons aanbod

 • de mogelijkheid om mee te werken binnen een internationale ngo
 • vrijwilligersverzekering en –contract
 • terugbetaling van gemaakte vervoerskosten
 • mogelijkheden tot opleidingen

Contact

Interesse?

Neem dan contact op met Aurore Van Vooren via [email protected] of op het nummer 02 233 01 88 of 0486 21 90 58.

 

Wij bieden alle kandidaten een kans, zonder discriminatie op grond van leeftijd, handicap, geslacht, afkomst, religie of seksuele geaardheid.