Goto main content

Werken als expat op het terrein

Werken op het terrein

De humanitaire sector is de voorbije jaren sterk geëvolueerd. De tijd dat men enkel vol goede voornemens vertrok, ligt al lang achter ons. Humanitaire projecten zijn tegenwoordig veel complexer. Bovendien is het voortaan ook de bedoeling om de opgebouwde competenties over te dragen aan de lokale bevolking. Wie aan de slag wil gaan als humanitair werker, moet dan ook een diploma hoger onderwijs op zak hebben dat relevant is voor de functie en moet al een zekere beroepservaring hebben opgedaan.

Daarnaast is het belangrijk om één of meer vreemde talen te beheersen. Frans en Engels zijn de twee meest gebruikte talen op het terrein, maar afhankelijk van de context is ook kennis van het Spaans of het Portugees een belangrijke troef.

Wat heeft Handicap International te bieden?

Handicap International biedt verlengbare contracten aan van korte, middellange of lange duur (15 dagen - 6 maanden - 12 maanden). Het loon wordt berekend op basis van het geldende loonschema binnen Handicap International. Er wordt dus rekening gehouden met de complexiteit van de functie, het niveau van verantwoordelijkheid, je kwalificaties, het aantal jaren beroepservaring en je anciënniteit binnen de organisatie. Bovenop dat basisloon komt nog een premie, afhankelijk van de missiecontext.

Handicap International staat bovendien in voor:

 • per jaar een heen- en terugreis van de missieplaats naar het land van herkomst;
 • huisvesting in het missieland;
 • lokale professionele transportkosten;
 • kosten voor verplichte vaccinaties bij vertrek, afhankelijk van de bestemming;
 • visumkosten;
 • sociaal verzekeringssysteem. Dat dekt: ziekte-invaliditeit, gezondheidszorg, arbeidsongevallen, privé-ongevallen en pensioenbijdragen. De meeste van onze expatriates zijn aangesloten bij de DOSZ (Dienst Overzeese Sociale Zekerheid), het equivalent van de Belgische sociale zekerheid voor personen die werkzaam zijn buiten Europa, of bij de CFE (Caisse des Français à l’Etranger).

Daar komen de volgende aanvullende verzekeringen bij:

 • repatriëringsverzekering;
 • zorgverzekering die alle medische kosten dekt die buiten de DOSZ-dekking vallen;
 • verschillende specifieke verzekeringen die verband houden met oorlogs- en/of mijnrisico's (in specifieke omstandigheden).

Partners en/of kinderen ten laste kunnen van bepaalde onderdelen van deze verzekering genieten. Vertrek met het hele gezin is immers mogelijk bij bepaalde missies of in sommige landen. In dat geval kennen we kinderbijslag toe voor elk schoolgaand kind ten laste. Een gezinstoelage wordt toegekend als de partner geen inkomen heeft. Daarnaast financiert Handicap International ook bepaalde schoolkosten. Hou er wel rekening mee dat je toestemming nodig hebt voor een vertrek samen met partner en/of kinderen als het om een contract van minder dan twaalf maanden gaat.

Aangezien Handicap International contracten van bepaalde duur en een DOSZ-lidmaatschap aanbiedt, is het mogelijk om bij terugkeer een werkloosheidsuitkering te krijgen. Dat geldt voor Belgische staatsburgers die hun woonplaats hebben in België. Voor personen met een andere nationaliteit die niet in België verblijven gelden de regels van hun verblijfsland.

Vertrek naar het terrein

Voor je je koffers pakt

Vertrekken als expat doe je niet zonder eerst goed na te denken. Als je overtuigd bent van je beslissing, moet je enkel nog je cv opsturen. Het eenvoudigste is om hier je cv in te voegen en de gevraagde informatie in te vullen. Dan wordt je kandidatuur opgenomen in onze databank. Toch raden we je aan om telkens te solliciteren als je een specifieke vacature ziet die je interesseert.

Indien we je kandidatuur aanvaarden, zal je verschillende mensen ontmoeten voor een reeks sollicitatiegesprekken. Je zal ook specifieke testen moeten afleggen, afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert (taaltest, technische test…).

Nadat je met succes de sollicitatieprocedure hebt doorlopen en je op het punt staat om je contract te ondertekenen, krijg je nog een specifieke opleiding, aangepast aan je functie. Daarbij krijg je uitleg over:

 • de werkinstrumenten die bij je functie gebruikt worden (software voor het beheer van bestellingen, boekhoudprogramma’s…);
 • de context van de missie en de specifieke technische aspecten.

Je krijgt ook een reeks briefings waarbij je de nodige informatie krijgt om je voor te bereiden op je vertrek: gedetailleerde uitleg over de werkvoorwaarden, de veiligheidspolitiek…

Dat is ook het moment om je vertrek voor te bereiden: visum, vaccins…

Ter plaatse

  Eenmaal ter plaatse word je verwelkomd door de programmadirecteur. Die legt je de specifieke regels uit die gelden in het land: de veiligheidsregels uiteraard, maar ook de maatschappelijke gedragsregels. Vergeet niet dat je als expatriate Handicap International vertegenwoordigt en dat je de plaatselijke gewoonten moet respecteren. Het is ook de bedoeling om je zo goed mogelijk te integreren in het team.

Tijd om terug te keren

Een missie gaat snel voorbij. Als je terugkeert naar je land van herkomst, moet je opnieuw een woning en een baan zoeken en eventueel een school voor de kinderen. Als je jarenlang op het terrein hebt gewerkt, is er ook een aanpassingsperiode nodig.

Om bepaalde rechten te behouden, moet je ook een aantal administratieve formaliteiten vervullen. Handicap International kan je daarbij ondersteunen en adviseren.

Je zult ook een debriefing krijgen waarbij de resultaten van de missie geëvalueerd worden. Dat is meteen een gelegenheid om de balans op te maken van je ervaring. Wil je opnieuw vertrekken of zet je je carrière liever voort in België? En welke wending wil je geven aan je carrière? Tijdens de debriefing wordt het antwoord op die vragen steeds duidelijker.