Word vrijwilliger

Wat kan je doen in jouw buurt?

 • Samen met anderen leuke activiteiten organiseren om de projecten van Handicap International te ondersteunen, van een quiz tot een couscousavond. 
 • Het grote publiek sensibiliseren over de situatie van mensen met een handicap in het Zuiden, bijvoorbeeld a.d.h.v. één van onze fototentoonstellingen of een workshop in een school.
 • Een lokaal aanspreekpunt zijn voor Handicap International en Handicap International een gezicht geven, door in je eigen kring erover te praten of acties aan te kondigen via lokale media.

Wat krijg je als vrijwilliger?

 • Handig sensibiliseringsmateriaal rond handicaps in het Zuiden, zoals onze foto-expo's.
 • Interessante vormingen en informatie rond de kernthema’s van Handicap International.
 • Materiaal voor je activiteiten: informatiestand, brochures, rapporten, foto's, ...
 • Verzekeringen en een vrijwilligerscontract.
 • Last but not least: een nieuw netwerk van geëngageerde mensen!

Hoe ziet een vrijwilligersgroep van Handicap International eruit?

Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen, op maat van persoonlijke interesses of capaciteiten. Spreek je graag een groep toe? Zit het organiseren van boeiende activiteiten je in de vingers? Beschik je over een andere specifieke gave? Samen met de anderen bedenk je activiteiten waar iedereen zijn talenten in kwijt kan.

Elke vrijwilligersgroep bestaat uit een verantwoordelijke, vaste leden en een aantal mensen die bereid zijn om een handje te helpen op de dag van de activiteit zelf. Elke vrijwilligersgroep komt gemiddeld een keer per maand samen, soms vaker als er een grote activiteit in de stellingen staat.

Wie kan vrijwilliger worden?

Iedereen vanaf 16 jaar! We ijveren ervoor dat onze vrijwilligersgroepen bestaan uit mensen met en zonder beperking. Is er nog geen vrijwilligersgroep in jouw buurt? Contacteer ons gerust om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 • Ina Colman, vrijwilliger van de antenne Gent
  "Ik zet me in voor Handicap International, zodat het werk en de resultaten van de organisatie bij een breder publiek gekend zou zijn. Ik haal veel voldoening uit het feit dat de mensen echt interesse tonen in het verhaal van de organisatie. Ik vind het leuk mijn steentje te kunnen bijdragen. De vrijwilligersgroep van Gent, waar ik deel van uitmaak, loopt gesmeerd en toont zich altijd heel...
 • Marc, vrijwilliger voor Handicap International
  "Na 12 jaar werken op het terrein voor Handicap International in Ivoorkust, Rwanda en Mali, vond ik het belangrijk om mijn engagement verder te zetten in België. Door me als vrijwilliger te engageren voor de vrijwilligersgroep van Moeskroen, krijg ik de kans om samen met een gemotiveerd team de mensen uit mijn regio te sensibiliseren over de situatie van mensen met een handicap in het Zuiden...
 • Mouad bénévolde de Handicap International
  "Het was een evidente stap voor mij om vrijwilliger te worden voor Handicap International. Vorig jaar, tijdens mijn stage op het communicatiedepartement van Handicap International, werd ik enorm geraakt door het leven van mensen met een handicap in het Zuiden. Ik nam dan ook heel graag de rol op als verantwoordelijke van het vrijwilligersnetwerk van Moescroen vorig jaar. Il wil een lans...