Goto main content

Democratische Volksrepubliek Korea

Handicap International is actief in de Democratische Volksrepubliek Korea sinds 19 jaar en streeft daarbij meerdere doelen na: onderwijs verzekeren voor kinderen met een handicap, revalidatie- en prothesediensten toegankelijk maken en de rechten versterken van mensen met een beperking.

© Myriam Abord / HI

Lopende acties

Hoewel het land politiek geïsoleerd is, werkt Handicap International sinds 1998 ter plaatse. Vandaag is de organisatie actief in Pyongyang en in zes provincies. Haar drie interventiedomeinen zijn toegankelijk onderwijs voor kinderen met een handicap, betere revalidatiediensten voor personen met een handicap en integratie van mensen met een handicap in de samenleving.

In het begin riep de Nationale Federatie van mensen met een handicap van de Democratische Volksrepubliek Korea de hulp in van Handicap International bij de ontwikkeling van haar acties. Het doel was om de hulpverlening aan mensen met een handicap te verbeteren in het land dat lang geïsoleerd bleef. Ook vandaag nog steunt Handicap International deze Federatie, zodat zij in staat is om kwaliteitsvolle diensten te leveren aan mensen met een handicap en om een efficiënt netwerk op te richten om hun rechten te doen gelden. In 2003 lag Handicap International mee aan de basis van de wet inzake de bescherming van mensen met een handicap, die recent in 2014 werd geamendeerd.

Handicap International zet zich in voor een algemene toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met een beperking. Daarnaast werkt onze organisatie aan betere levens- en onderwijsomstandigheden voor kinderen met een auditieve of visuele beperking in zes scholen voor bijzonder onderwijs. Handicap International organiseert vormingen voor leerkrachten, renovatiewerken in deze scholen en levering van pedagogisch materiaal.

Onze teams bieden ook rechtstreekse steun aan meerdere orthopedische centra, hospitalen en klinieken, om een betere revalidatiezorg te kunnen verzekeren. De aard van de hulp varieert naargelang de behoeften: lokalen worden gerenoveerd en uitgerust met het nodige materiaal, kinesitherapeuten en orthopedische technici krijgen een opleiding, ... Handicap International heeft ook voor de installatie van mobiele kampen gezorgd, waardoor revalidatiezorg tot in de meest afgelegen zones geraakt.

Ten slotte ijvert HI ervoor dat mensen met een handicap betrokken worden bij activiteiten rond de preventie van natuurrampen. Dat doen we vooral door opleidingen te geven en de bewustwording bij de relevante authoriteiten (SCEDM – State commission on the management of emergencies and disasters) te vergroten. Onze organisatie heeft ook een project opgestart in een school voor hardhorigen in Pongsan om de studenten te wijzen op het gevaar bij natuurrampen. In vijf gemeenten en drie scholen in de provincies Noord-Hwanghae en Zuid-Hamgyong worden activiteiten georganiseerd rond de gevaren bij natuurrampen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Noord-Korea is een van de armste landen van Azië.

Aan het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953 werd het Koreaanse schiereiland in twee delen gesplitst: de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) en de Republiek Korea (Zuid-Korea).

Sinds de grootschalige steun vanuit Oost-Europese landen op zijn einde liep, is het land nog meer geïsoleerd en leeft de Noord-Koreaanse bevolking in een crisissituatie, vooral op gezondheidsvlak en op sociaal gebied. Het gebrek aan geneesmiddelen, energievoorzieningen en een chronische schaarste aan infrastructuren, maken van dit land een van de armste landen van Azië.

Team van Handicap International in de Democratische Volksrepubliek Korea: 10
Aanwezig in de Democratische Volksrepubliek Korea: sinds 2001