Meteen naar de inhoud

#School4all - Onderwijs voor iedereen

school4all-onderwijs-voor-iedereen

Wereldwijd gaan meer dan 32 miljoen kinderen met een handicap niet naar school!

Niet naar school gaan :

 • maakt je kwetsbaar voor armoede : een opleiding vergroot je kansen op het vinden van een beroep, een inkomen en een waardig leven;
 • versterkt de uitsluiting van kinderen met een handicap in de maatschappij;
 • maakt kinderen met een handicap kwetsbaarder voor geweld en discriminatie.

 

WAT ZIJN DE OORZAKEN?

 • De stigmatisering van kinderen met een handicap: de familie schaamt zich en verbergt soms zelfs het kind of acht het kind niet in staat om naar school te gaan;
 • De toegankelijkheid: geen of weinig transportmogelijkheden, scholen die niet aangepast zijn: ontoegankelijke lokalen, sanitair niet aangepast, lokalen die onvoldoende verlicht zijn voor kinderen met een visuele handicap, …;
 • Het gebrek aan vorming bij leraren om rekening te houden met de specifieke behoeften van kinderen met een handicap;
 • Het gebrek aan aangepast pedagogisch materiaal.
   

WAT DOET HANDICAP INTERNATIONAL?

Handicap International is actief in 31 landen om kinderen de kans te bieden om naar school te gaan, door:

 • rechtstreeks de kinderen en hun familie te steunen : onze ploegen identificeren in de dorpen eerst de kinderen met een handicap die niet naar school gaan, sensibiliseren de ouders over wat hun kinderen in hun mars hebben en het belang van onderwijs, …
 • de scholen te ondersteunen: we verbeteren de toegang tot gebouwen, leveren aangepast pedagogisch materiaal, vormen leerkrachten, …
 • de overheid te begeleiden opdat hun onderwijsbeleid inclusiever wordt.

 

HELP KINDEREN MET EEN HANDICAP NAAR SCHOOL GAAN!

Meer over dit onderwerp

Covid-19 : Handicap International past haar acties aan om de meest kwetsbare mensen te beschermen
© Quinn Neely / HI
Gezondheid Integratie Noodhulp

Covid-19 : Handicap International past haar acties aan om de meest kwetsbare mensen te beschermen

Op het terrein passen de teams van Handicap International hun activiteiten aan om de uitbreiding van Covid-19 te beperken. De interventiemethoden worden aangepast. Nieuwe projecten worden opgezet om de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen het virus - mensen met een beperking, kinderen, vrouwen en geïsoleerde of oudere mensen - en om in te spelen op de gevolgen van deze crisis.

Onverzettelijke moed! Integratie Revalidatie

Onverzettelijke moed!

25 april 2015. De aarde beeft in Nepal. De 18-jarige Ramesh raakt bedolven onder het puin en verliest zijn beide benen. Dankzij revalidatiesessies en protheses die hij met de steun van Handicap International (HI) kreeg, kan hij vandaag weer stappen en maakt hij zich op voor de Paralympics. De bijzondere weg die hij aflegde, liep niet bepaald van een leien dakje.
“Deze job is super. Mijn handicap doet er niet toe!” Integratie

“Deze job is super. Mijn handicap doet er niet toe!”

“Meermaals kreeg ik een stageplaats aangeboden. Tot ik op gesprek ging en ze mijn handicap zagen, daarna hoorde ik plots niets meer”, zegt Boubacar, een 33-jarige Senegalese jurist. Om situaties zoals deze recht te trekken, leidt Handicap International een project rond waardig werk voor mensen met een beperking.