#school4all - Onderwijs voor iedereen

Wereldwijd gaan meer dan 32 miljoen kinderen met een handicap niet naar school!

Niet naar school gaan :

 • maakt je kwetsbaar voor armoede : een opleiding vergroot je kansen op het vinden van een beroep, een inkomen en een waardig leven;
 • versterkt de uitsluiting van kinderen met een handicap in de maatschappij;
 • maakt kinderen met een handicap kwetsbaarder voor geweld en discriminatie.

 

Wat zijn de oorzaken?

 • De stigmatisering van kinderen met een handicap: de familie schaamt zich en verbergt soms zelfs het kind of acht het kind niet in staat om naar school te gaan;
 • De toegankelijkheid: geen of weinig transportmogelijkheden, scholen die niet aangepast zijn: ontoegankelijke lokalen, sanitair niet aangepast, lokalen die onvoldoende verlicht zijn voor kinderen met een visuele handicap, …;
 • Het gebrek aan vorming bij leraren om rekening te houden met de specifieke behoeften van kinderen met een handicap;
 • Het gebrek aan aangepast pedagogisch materiaal.
   

Wat doet Handicap International?

Handicap International is actief in 31 landen om kinderen de kans te bieden om naar school te gaan, door:

 • rechtstreeks de kinderen en hun familie te steunen : onze ploegen identificeren in de dorpen eerst de kinderen met een handicap die niet naar school gaan, sensibiliseren de ouders over wat hun kinderen in hun mars hebben en het belang van onderwijs, …
 • de scholen te ondersteunen: we verbeteren de toegang tot gebouwen, leveren aangepast pedagogisch materiaal, vormen leerkrachten, …
 • de overheid te begeleiden opdat hun onderwijsbeleid inclusiever wordt.

 

HELP KINDEREN MET EEN HANDICAP NAAR SCHOOL GAAN!