Goto main content

Kirgizië

© Handicap International

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Handicap International was aanwezig in Kirgizië tot aan de zomer van 2015, om de levensomstandigheden van personen met een handicap te verbeteren en hen te helpen om financieel onafhankelijk te worden. Onze organisatie hielp eveneens organisaties van personen met een handicap bij de verdediging van hun rechten.

Handicap International leidde in een noordelijke provincie een project voor de economische integratie van mensen met een handicap. Zij werden opgeleid, onder andere via naai- of kookcursussen, en kregen microsubsidies om hun eigen onderneming te starten. Onze teams sensibiliseerden of leidden ook andere sociale actoren op over specifieke bijstand aan personen met een handicap.

Parallel hiermee versterkte Handicap International de technische competenties en managementvaardigheden van de organisaties van mensen met een handicap, opdat ze zelfstandig in staat zouden zijn om actie te voeren om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Onze organisatie intervenieerde een eerste maal in het land in de zomer van 2010, om tegemoet te komen aan het interethnische geweld in het zuiden van het land (Osh regio). Het doel van de tussenkomst was om de andere aanwezige humanitaire organisaties te stimuleren bij de identificatie van de noden van mensen met een handicap en te verzekeren dat met deze laatsten rekening zou worden gehouden bij de noodhulpacties.

De activiteiten van Handicap International in Kirgizië zijn stopgezet in de zomer van 2015.