Go to main content

Mozambique

HI werkt in Mozambique aan de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen met een handicap. We geven ook seksuele opleiding aan tieners, ook bij jongeren met een handicap.  

Sarneta, een vrouwelijke ontmijner, Humanity & Inclusion Mozambique.

Sarneta, 27 jaar, is lid van het HI ontmijningsteam. | © J-J. Bernard / HI

Lopende acties

HI Mozambique bevordert de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor kinderen met een handicap. Het beoordeelt de opleidingsnoden van leerkrachten en biedt aanvullende modules over inclusief onderwijs aan tijdens hun lerarenopleiding. We werken ook rechtstreeks met scholen samen om ze volledig inclusief te maken en om de positieve impact aan te tonen van een systeem dat kinderen met een handicap integreert en aanmoedigt.

HI Mozambique werkt aan het vergroten van de toegang tot seksuele reproductieve gezondheid en rechten en diensten onder tieners. Onze organisatie geeft prioriteit aan de meest achtergestelde vrouwen en meisjes, met name jongeren onder de 20, de zeer armen en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Mozambique

Sinds de vredesakkoorden van 1992, die een einde hebben gesteld aan 25 jaar burgeroorlog, streeft Mozambique naar politieke, economische en administratieve hervormingen.

In een veelbelovende politieke context wordt de economische groei van het land sterk ondersteund door de internationale gemeenschap en private investeringen. De regering zet alles op alles om minder afhankelijk te worden van internationale hulp. Een stabiele groei wordt echter nog steeds verhinderd door de bliksemsnelle verspreiding van hiv/aids, een zorgwekkende gezondheidstoestand en een zeer laag onderwijsniveau.

Mozambique - ooit een van de meest door landmijnen besmette landen ter wereld - werd in 2015 mijnenvrij verklaard. HI was een van de belangrijkste humanitaire mijnopruimingsorganisaties die tot dit succes hebben bijgedragen.

Team van Handicap International in Mozambique: 36
Aanwezig in Mozambique: sinds 1986

Lees ook

Cycloon Mozambique: eerste indrukken van het team in Beira Noodhulp

Cycloon Mozambique: eerste indrukken van het team in Beira

Dix jours après le passage du cyclone Idai sur le centre du Mozambique, les communications sont encore très aléatoires avec la ville de Beira, où une équipe de Handicap International évalue actuellement les possibilités d’intervention. Fabrice Renoux, envoyé en renfort de l'équipe dans cette ville, partage ses premières impressions.