Goto main content

Mozambique

In Mozambique werkt Handicap International (HI) aan de verbetering van de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen met een handicap. Het programma bevordert ook de reproductieve en seksuele gezondheid van tieners, waaronder jongeren met een handicap.

Basisschool Benfica Nova is een inclusieve school. HI ondersteunt de leerkrachten door middel van gespecialiseerde training.

Basisschool Benfica Nova is een inclusieve school. HI ondersteunt de leerkrachten door middel van gespecialiseerde training. | © S. Roche / HI

Lopende acties

HI Mozambique bevordert de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor kinderen met een handicap. Het evalueert de opleidingsbehoeften van leerkrachten en stelt aanvullende modules over inclusief onderwijs voor. Het programma werkt rechtstreeks met scholen om ze volledig inclusief te maken en het positieve effect aan te tonen van een systeem dat kinderen met een handicap opneemt en aanmoedigt. Het voert ook reparaties en renovaties uit aan scholen die door natuurrampen zijn beschadigd.

HI Mozambique werkt aan een betere toegang tot seksuele reproductieve gezondheid, rechten en diensten voor tieners. Het programma geeft voorrang aan de meest achtergestelde vrouwen en meisjes, met name die jonger dan 20 jaar, de allerarmsten en de meest uitgeslotenen. Onze teams leiden gemeenschapssteunpunten en gezondheidswerkers op om hun kennis en vaardigheden te versterken.

In samenwerking met onze partners bevordert HI ook een betere toegang tot revalidatiezorg en geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Onze teams leiden gezondheidswerkers op, organiseren bewustmakingssessies en ondersteunen ouders van risicokinderen.  Ze helpen ook mensen met een handicap te identificeren en bieden oplossingen zoals mobiliteitshulpmiddelen.

Om ten slotte de toegang tot doeltreffende hygiënediensten te verbeteren en het risico van door water overgedragen ziekten te verminderen, helpt HI de bestaande systemen te beoordelen en leidt het lokale partners en professionals op in goede praktijken.  Het programma hanteert een inclusieve aanpak die rekening houdt met de specifieke behoeften van mensen met een handicap, bijvoorbeeld bij de bouw van toegankelijke toiletten.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Mozambique

Sinds de vredesakkoorden van 1992 een einde maakten aan 25 jaar burgeroorlog heeft Mozambique uitgebreide politieke, economische en administratieve hervormingen doorgevoerd.

De economische groei van het land is sterk ondersteund door de internationale gemeenschap en de particuliere investeringen in een gunstige politieke context. De regering streeft ernaar haar afhankelijkheid van internationale hulp te verminderen, maar er zijn nog steeds grote obstakels voor het bereiken van een stabiele groei, zoals de prevalentie van HIV/AIDS, een zorgwekkende volksgezondheidssituatie en een zeer laag onderwijsniveau. In de afgelopen jaren was Mozambique een van de snelst groeiende landen in Afrika, maar een hoog percentage van de bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens.

Het land heeft een tropisch tot subtropisch klimaat, met een groot deel van het jaar hoge temperaturen aan de kust. De geografische ligging stelt het land bloot aan cyclonen, die over het land kunnen razen en verwoesting aanrichten aan huizen, velden en vitale infrastructuur. Dit was het geval in maart 2019 met de cycloon Idai en in maart 2022 met de orkaan Gombe.

De betrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de burgeroorlog zijn sinds 2019 verbeterd. Het vredesproces is gaande en er worden concessies gedaan om de mate van onafhankelijkheid van provincies en gemeenten te vergroten. Actieve gewapende groepen die geen partij zijn bij het vredesproces blijven echter een bedreiging vormen voor de burgerbevolking.

Tot voor kort behoorde Mozambique tot de landen met de meeste mijnen ter wereld. Toen het in 1998 tot het Verdrag van Ottawa toetrad, verbond de regering zich ertoe het land tegen 2014 mijnvrij te maken. Dit doel werd in 2015 bereikt, mede dankzij de steun van HI aan mijnslachtoffers en ontmijningsoperaties.

Team van Handicap International in Mozambique: 53
Aanwezig in Mozambique: sinds 1986

Lees ook

Noodhulp Mozambique: Starten met de heropbouw Noodhulp

Noodhulp Mozambique: Starten met de heropbouw

Na verschillende weken puinruimen, helpt Handicap International (HI) nu de slachtoffers in Beira om hun huizen te herstellen of herop te bouwen. 

Mozambique: "De prioriteit? Toegang tot de hulpverlening verbeteren" Noodhulp

Mozambique: "De prioriteit? Toegang tot de hulpverlening verbeteren"

De Belg Claude Briade, communicatieverantwoordelijke voor Handicap International in Mozambique, kwam op 28 maart aan in Beira. Hij ondervond zelf met welke moeilijkheden de bevolking na de doortocht van cycloon Idai geconfronteerd worden.

Cycloon Mozambique: eerste indrukken van het team in Beira Noodhulp

Cycloon Mozambique: eerste indrukken van het team in Beira

Dix jours après le passage du cyclone Idai sur le centre du Mozambique, les communications sont encore très aléatoires avec la ville de Beira, où une équipe de Handicap International évalue actuellement les possibilités d’intervention. Fabrice Renoux, envoyé en renfort de l'équipe dans cette ville, partage ses premières impressions.