Goto main content

Mozambique

Handicap International werkt in Mozambique aan een verbeterde toegang tot en kwaliteit van het onderwijs voor kinderen met een handicap. De organisatie promoot bovendien de inclusie van gemarginaliseerde mensen en mensen met een handicap in de maatschappij. Met de bouw van twee centra die informatie, begeleiding en sociale ondersteuning bieden, vergemakkelijkte het merkbaar de toegang tot sociale welzijnsmechanismen. 

Een vrouw zit in een rolstoel en kijk naar iets in haar handen

© J-J. Bernard / HI

Lopende acties

Vandaag zorgt Handicap International ervoor dat mensen met een handicap gemakkelijker toegang hebben tot de gezondheids- en sociale diensten net buiten de steden, waar armoede alomtegenwoordig is. Om dit te bewerkstelligen, begeleiden onze teams lokale diensten, voornamelijk diensten voor kinderen, en leiden ze deze op, zodat ze meer rekening zouden houden met de behoeften van mensen met een handicap en hun gezinnen. Om deze diensten toegankelijker te maken, zetten ze ook een informatie-, doorverwijzings- en sociaal ondersteuningssysteem op poten, dat beheerd wordt door organisaties voor mensen met een handicap.

Handicap International levert eveneens inspanningen om het onderwijs voor kinderen met een handicap te verbeteren. Het evalueert de noden om leerkrachten op te leiden en biedt bijkomende modules over inclusief onderwijs aan tijdens de lerarenopleiding. Bovendien helpt HI de centra voor sociale steun om mensen met een handicap beter te informeren over hun rechten. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Sinds de vredesakkoorden van 1992, die een einde hebben gesteld aan 25 jaar burgeroorlog, streeft Mozambique naar politieke, economische en administratieve hervormingen. Het land herstelt zich snel.

In een veelbelovende politieke context wordt de economische groei van het land sterk ondersteund door de internationale gemeenschap en private investeringen. Eind 2004 werd het politieke systeem nieuw leven ingeblazen met het aftreden van president Chissano, die sinds 1986 aan de macht was. Van echte verandering is er echter geen sprake, met een overwinning van het Front de libération du Mozambique (het Bevrijdingsfront van Mozambique), dat sinds de onafhankelijkheid de teugels in handen heeft.

De regering zet alles op alles om minder afhankelijk te worden van internationale hulp. Een stabiele groei wordt echter nog steeds verhinderd door de bliksemsnelle verspreiding van hiv/aids, een zorgwekkende gezondheidstoestand en een zeer laag onderwijsniveau.

Mozambique was tot voor kort een van de landen waar het meeste landmijnen lagen ter wereld. Mijnen en explosieve oorlogsresten brengen de burgers rechtstreeks in gevaar. Ze verhinderen ook de landbouw en infrastructuurwerken (zoals de bouw van wegen, elektriciteitsleidingen en spoorwegen) en bemoeilijken het vrije verkeer van goederen en mensen. Ook de toeristische sector en de buitenlandse investeringen worden erdoor getroffen.

Door zich in 1998 aan te sluiten bij het verdrag van Ottawa, beloofde de regering om het land tegen 2014 op te ruimen. Een doelstelling die behaald werd in 2015, vooral dankzij de inzet van HI om slachtoffers van mijnen te helpen en de ontmijningsoperaties van de organisatie.

Team van Handicap International in Mozambique: 35
Aanwezig in Mozambique: sinds 1986

Lees ook

Cycloon Mozambique: eerste indrukken van het team in Beira Noodhulp

Cycloon Mozambique: eerste indrukken van het team in Beira

Dix jours après le passage du cyclone Idai sur le centre du Mozambique, les communications sont encore très aléatoires avec la ville de Beira, où une équipe de Handicap International évalue actuellement les possibilités d’intervention. Fabrice Renoux, envoyé en renfort de l'équipe dans cette ville, partage ses premières impressions.