Goto main content

Myanmar

Handicap International is actief in Myanmar (het voormalige Birma) en steunt personen met een handicap en slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten. 

© HI

Lopende acties

Handicap International registreert de slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten en personen met een handicap. Onze organisatie begeleidt hen, biedt de nodige revalidatiezorg en richt specifieke informatiecentra op. We bieden opleidingen en financiële steun aan organisaties van personen met een handicap, om hun diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat het nationale beleid meer rekening houdt met personen met een handicap.

De organisatie geeft opleidingen aan medewerkers van een consortium dat de noodplannen bij natuurrampen wil verbeteren. Dat moet ervoor zorgen dat er rekening gehouden wordt met mensen met een handicap en andere kwetsbare mensen bij de voorbereiding van zulke noodplannen, en dat ze zichzelf kunnen beschermen in geval van nood.

Ten slotte is Handicap International sinds 1984 actief in de vluchtelingenkampen aan de grens tussen Myanmar en Thailand. Onze organisatie heeft revalidatiecentra opgericht, waar we mobiele hulpmiddelen, zoals rolstoelen, prothesen en krukken, aanbieden aan personen met een handicap. Deze worden allen vervaardigd in ateliers verspreid over vijf kampen. 

Bovendien zorgt Handicap International ervoor dat personen met een handicap in de kampen toegang hebben tot voorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs, en dat ze activiteiten kunnen beoefenen om te voorzien in hun basisbehoeften. We houden ons ook bezig met sensibiliseringsacties rond de gevaren van mijnen, waarmee het hele grensgebied bezaaid ligt.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Volgens het rapport van de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL) is Myanmar een van de landen met het hoogste aantal slachtoffers van antipersoonsmijnen: sinds 1999 werden 3 600 mensen het slachtoffer van mijnen of niet-ontplofte springtuigen.

In 2015 zijn er minstens 159 nieuwe ongevallen door mijnen of explosieve oorlogsresten opgetekend.

Er vonden nog geen ontmijningsacties plaats in Myanmar, ook al heft het regime van president Htin Kyaw de omvang van het problem erkend. Myanmar blijft het enige land ter wereld dat nog regelmatig gebruik maakt van antipersoonsmijnen.

Team van Handicap International in Myanmar: 22
Aanwezigheid van Handicap International in Myanmar: sinds 1994

Lees ook

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar
HI
Mensenrechten Noodhulp

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar

Handicap International en 40 internationale ngo's die in Myanmar werkzaam zijn, veroordelen het wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld door het Myanmarese leger tegen burgers.