Goto main content

Myanmar

In Myanmar (voormalig Birma) komt Handicap International (HI) op voor de rechten van slachtoffers van mijnen en ontplofbare oorlogsresten en mensen met een handicap, en bevordert het hun integratie in de lokale gemeenschappen.

Kinesitherapeutische sessie

Kinesitherapeutische sessie | © T. Calvot / HI

Lopende acties

HI verleent steun aan slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten en mensen met een handicap en helpt hen toegang te krijgen tot revalidatiezorg en psychologische ondersteuning. HI helpt ook mensen zichzelf te beschermen door hen voorlichting te geven over mijnen en ontplofbare oorlogsresten.

HI traint medische teams in ziekenhuizen, waaronder spoeddiensten in kinderziekenhuizen in Yangon en Mandalay, in het zich voorbereiden op natuurrampen en voert lobbywerk uit voor de ontwikkeling van nationale plannen voor paraatheid bij rampen. Handicap International leidt ook organisaties voor mensen met een handicap op om deze risico's te beheren en rekening te houden met de meest kwetsbare mensen.
De organisatie geeft ook revalidatiesessies voor mensen met een handicap die het slachtoffer zijn van het conflict in Kayin State.

Onze organisatie voert ook een project uit voor de vroegtijdige opsporing van invaliditeit en vroegtijdige interventie (revalidatie sessies, psychosociale steun, enz.) voor onder andere kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen, dat met name gericht is op slachtoffers van natuurrampen. Het doel is de ontwikkeling van complicaties of een handicap te voorkomen.

Bovendien zorgt HI ervoor dat mensen met een handicap toegang hebben tot diensten als gezondheidszorg en onderwijs en dat zij nieuwe bronnen van inkomsten kunnen verwerven. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Birma

De onderhandelingen tussen HI en de regering van Myanmar zijn in 1994 begonnen, maar de eerste operaties dateren van 2008, na de cycloon Nargis.

Het programma, dat voornamelijk gericht was op noodhulp, werd aan het einde van de hulpoperaties stopgezet. In 2013, na een nieuwe verkennende missie, werd het programma heropend, in eerste instantie gericht op de mogelijkheid om humanitaire mijnbestrijding te starten.
Sinds het begin van de COVID-pandemie in 2020 en nog meer sinds de politieke crisis van februari 2021 zijn de economie en de financiële diensten ingestort en de buitenlandse investeringen gedaald, wat een sterke terugval in het ontwikkelingsniveau aankondigt en meer dan 50% van de bevolking blootstelt aan het risico van extreme armoede.  

Het regime van Myanmar is het enige in de wereld die op regelmatige basis gebruik maakt van antipersoonsmijnen. Er zijn echter geen ontmijningsoperaties opgestart in het land.

Team van Handicap International in Myanmar: 120

Aanwezigheid van Handicap International in Myanmar: sinds 1994

Lees ook

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar
HI
Mensenrechten Noodhulp

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar

Handicap International en 40 internationale ngo's die in Myanmar werkzaam zijn, veroordelen het wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld door het Myanmarese leger tegen burgers.