Goto main content

Myanmar

In Myanmar (voormalig Birma) komt Handicap International op voor de rechten van slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten en van mensen met een handicap, en bevordert de organisatie hun integratie in de lokale gemeenschappen.

Revalidatiesessie

Revalidatiesessie | © T. Calvot / HI

Lopende acties

Handicap International verleent steun aan slachtoffers van mijnen en explosieve oorlogsresten en mensen met een handicap en helpt hen toegang te krijgen tot revalidatiezorg en psychologische ondersteuning. De organisatie helpt ook mensen zichzelf te beschermen door hen voorlichting te geven over mijnen en explosieve oorlogsresten.

Handicap International traint medische teams in ziekenhuizen, waaronder spoeddiensten in kinderziekenhuizen in Yangon en Mandalay, in de voorbereiding op natuurrampen en doet aan beleidsbeïnvloeding voor de ontwikkeling van nationale plannen voor paraatheid bij rampen. Handicap International leidt ook organisaties voor mensen met een handicap op om deze risico's te beheren en rekening te houden met de mensen in de meest kwetsbare situaties.
De organisatie geeft ook revalidatiesessies voor mensen met een handicap die het slachtoffer zijn van het conflict in Kayin.

De organisatie voert ook een project uit rond de vroegtijdige opsporing van invaliditeit en vroegtijdige interventie door bijvoorbeeld revalidatiesessies en psychosociale ondersteuning, voor kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen, dat met name gericht is op slachtoffers van natuurrampen. Het doel is de ontwikkeling van complicaties of een handicap te voorkomen.

Bovendien zorgt Handicap International ervoor dat mensen met een handicap toegang hebben tot diensten als gezondheidszorg en onderwijs en dat zij nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen. 

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Kaart van HI-interventies in Myanmar

Handicap International introduceerde haar eerste programma's in 2008, na de cycloon Nargis.

Het programma, dat voornamelijk gericht was op noodhulp, werd aan het einde van de hulpactiviteiten stopgezet. In 2013, na een nieuwe verkennende missie, werd het programma heropend, in eerste instantie gericht op de start van humanitaire mijnbestrijding.
Sinds het begin van de COVID-19-pandemie in 2020 en nog meer sinds de politieke crisis van februari 2021 zijn de economie en de financiële diensten ingestort en de buitenlandse investeringen gedaald, wat een sterke terugval in het ontwikkelingsniveau aankondigde en meer dan 50% van de bevolking blootstelt aan het risico op extreme armoede.  

Het regime van Myanmar is het enige ter wereld dat op regelmatige basis gebruik maakt van antipersoonsmijnen. Er is echter geen enkele ontmijningsoperatie opgestart in het land.

Team van Handicap International in Myanmar: 120

Aanwezig in Myanmar: sinds 1994

Lees ook

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar
HI
Mensenrechten Noodhulp

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar

Handicap International en 40 internationale ngo's die in Myanmar werkzaam zijn, veroordelen het wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld door het Myanmarese leger tegen burgers.