Goto main content

Oost-Timor

In Oost-Timor – een land dat nog geen twee decennia onafhankelijk is – worden personen met een handicap ernstig gediscrimineerd. Handicap International verdedigt er de rechten van mensen met een handicap, verzekert onderwijs voor kinderen met een beperking en bevordert de economische integratie van jongvolwassenen met een handicap. Sinds 2017 maakt Oost-Timor deel uit van een regionaal programma, samen met Indonesië en de Filipijnen. 

© C. Gillet / HI

Lopende acties

Personen met een handicap zijn in Oost-Timor vaak het slachtoffer van diverse vormen van discriminatie of zelfs gewelddaden. De oorzaken zijn zowel gelinkt aan geloof als aan traditie. Genegeerd of uitgesloten door hun gemeenschap, krijgen personen met een handicap meestal geen kans om naar school te gaan of een beroep uit te oefenen.

Handicap International verdedigt de rechten van personen met een handicap, zowel op lokaal als nationaal niveau, en strijdt voor de erkenning van hun recht op een waardig leven.. De organisatie werkt nauw samen met lokale organisaties voor mensen met een handicap. Ze zetten zich in om gunstige voorwaarden te creëren voor een ratificatie van de Conventie voor de Rechten van Personen met een Handicap.

SCHRIJF JE IN
voor onze nieuwsbrief
en volg onze activiteiten op de voet!

Situatie in het land

Oost-Timor is nog maar sinds 2002 onafhankelijk, de bevolking leeft in heel moeilijke omstandigheden. 

Oost-Timor was gedurende vier eeuwen een Portugese kolonie. In 1975 werd het militair geannexeerd door zijn Indonesische buur, om uiteindelijk onafhankelijk te worden in 2002. Te gronde gericht tijdens de bezetting, lijdt het land nog steeds onder een erbarmelijke politieke en sociale toestand.

Ook is Oost-Timor een land waar een groot risico op natuurrampen heerst (aardverschuivingen, overstromingen, stormweer, …).

Over de exacte situatie van de Oost-Timorese bevolking met een handicap is weinig gekend. Vooral over het binnenland, dat bestaat uit heel geïsoleerde landelijke streken waar geloof en tradities nog erg belangrijk zijn, is weinig precieze informatie bekend. Vast staat dat mensen met een handicap in moeilijke levensomstandigheden vertoeven. Ze krijgen te maken met stigmatisering, jonge meisjes en vrouwen met een handicap zijn vaak het slachtoffer van geweld en er bestaan geen aangepaste diensten die de noden van mensen met een beperking beantwoorden. De burgermaatschappij tracht enkele antwoorden te bieden, maar verenigingen voor mensen met een handicap zijn zeldzaam en weinig vertegenwoordigd buiten de hoofdstad.

Team van Handicap International in Oost-Timor: 3
Aanwezig in Oost-Timor: sinds 2001 (het regionaal programma met Oost-Timor, Filipijnen en Indonesië startte op 1 januari 2017)