Goto main content

Kinderen met een beperking gaan minder naar school

Integratie

Wereldwijd leven ongeveer 240 miljoen kinderen met een beperking. Velen onder hen genieten hierdoor niet van onderwijs. Een onrechtvaardigheid die Handicap International in 25 landen probeert recht te trekken.

© J.McGeown / HI

De redenen waardoor kinderen met een beperking niet tot in de klas geraken zijn divers. Neem bijvoorbeeld een kind in een rolstoel. Als er geen hellend vlak wordt voorzien in plaats van een trap of opstap geraakt zo'n kind simpelweg niet in de klas. Als de schoolbus niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers is zelfs tot aan de schoolpoort geraken een onmogelijke opdracht. En zelfs als een kind met een fysieke beperking tot aan de schoolbanken geraakt, kan het geen hele dag les volgen als er geen aangepast sanitair is voorzien.

Maar inclusief onderwijs is natuurlijk meer dan enkel aanpassingen aan de infrastructuur van de school of het transport ernaartoe: ook onderwijstechnieken en schoolmateriaal moeten aangepast worden aan het kind met een beperking. Zo voorziet Handicap International brailletablets en schoolboeken met grotere letters zodat ook slechtziende kinderen de lessen kunnen volgen.

Soms zijn het slechts zeer simpele aanpassingen die een groot verschil maken: een slechthorend kind op de eerste rij in de klas plaatsen en duidelijk in de richting van de leerlingen praten is één van de tips die Handicap International opneemt in haar trainingen van onderwijzers, zodat iedereen de les kan volgen.

1 op 2 kinderen met een beperking in lage-inkomenslanden gaat niet naar school

In lage-inkomenslanden gaat maar liefst 50% van de kinderen met een beperking niet naar school. Kijken we enkel naar meisjes met een beperking dan ligt het aantal nog hoger. "Voor elk kind is het essentieel om naar school te gaan. Elk kind heeft recht op onderwijs. Maar bij kinderen met een beperking wordt dit recht nog al te vaak ontnomen", zegt Julia Mc Geown, verantwoordelijke inclusief onderwijs bij Handicap International. "Vele ouders sturen hun kinderen met een beperking niet naar school omdat ze hen overbeschermen. Sommigen willen hun kinderen graag naar school sturen, maar zijn bang dat ze niet geïntegreerd zullen raken op school, of dat ze zelfs gepest zullen worden."

"Een andere reden is dat ouders het nut niet zien om hun kind naar school te laten gaan, omdat het toch niets zal bijleren als een school zich niet aanpast aan de specifieke beperking. Ook vooroordelen houden kinderen weg van school, en bijgevolg ook weg van de arbeidsmarkt of samenleving in het algemeen, waardoor armoede telkens om de hoek loert. Handicap International strijdt al bijna 25 jaar tegen dit onrecht. In meer dan 25 landen leiden we leerkrachten en schoolpersoneel op, passen we les- en leermateriaal en schoolgebouwen aan, werken we samen met gezinnen, gezondheids- en revalidatiecentra, en lobbyen we bij overheden zodat kinderen met een beperking naar school kunnen gaan en net als alle andere kinderen aan hun toekomst kunnen bouwen."

Sensibilisering

Maar enkel daarmee komen we er helaas nog niet. In sommige samenlevingen heersen stigmatiserende vooroordelen over kinderen met een beperking, soms veroorzaakt door geloof of traditionele overtuigingen. Kinderen met een beperking, of hun ouders, worden soms zelf verweten aan de oorzaak te liggen van hun beperking of geloven dat de beperking veroorzaakt is door een soort straf of vloek. Duurzame sensibiliseringsacties zijn dan ook nodig opdat niet enkel bepaalde groepen, maar op termijn hele samenlevingen inclusiever omgaan met mensen met een beperking.

 

Gepubliceerd op: 10 november 2022

Meer over dit onderwerp

Mahamat woont in een kamp voor ontheemden in Tsjaad. Dankzij Handicap International kan hij naar school.
HI
Integratie Noodhulp

Mahamat woont in een kamp voor ontheemden in Tsjaad. Dankzij Handicap International kan hij naar school.

Mahamat (niet zijn echte naam) is 13 jaar oud. Hij ontvluchtte zijn dorp voor gewapende bendes en leeft sindsdien in een kamp voor ontheemden in Kousseri, aan de oevers van het Tsjaadmeer.

"Met een handicap kan je niet zomaar wegrennen en een schuilplaats zoeken voor een bombardement"
© partenaire HI
Integratie Revalidatie

"Met een handicap kan je niet zomaar wegrennen en een schuilplaats zoeken voor een bombardement"

In Syrië, een land verscheurd door oorlog, is het leven voor personen met een handicap alles behalve simpel. Handicap International en haar partners helpen mensen als Faisal om weer zelfstandig hun leven op te nemen.

Met of zonder rolstoel: een wereld van verschil
© T. Freteur / HI
Integratie

Met of zonder rolstoel: een wereld van verschil

Daïsane werd geboren met klompvoeten. Ze kreeg een aangepaste rolstoel van Handicap International, waardoor ze zich opnieuw zelfstandig kan verplaatsen en met haar klasgenootjes kan spelen.