Goto main content

Opschorting van financiële steun aan UNRWA bedreigt Palestijnse levens in Gaza en de regio

Als hulporganisaties uiten wij onze diepe bezorgdheid en verontwaardiging over de gezamenlijke opschorting van financiële steun door enkele van de grootste donorstaten aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA). UNRWA is de voornaamste verschaffer van humanitaire hulp aan miljoenen Palestijnen in Gaza en de omliggende regio. De beslissing komt er op een moment waarop de humanitaire ramptoestand steeds ernstiger wordt.

Het opschorten van de financiële steun door donorstaten zal gevolgen hebben voor meer dan 2 miljoen burgers, waarvan meer dan de helft kinderen, die afhankelijk zijn van de levensreddende hulp door UNRWA. De bevolking wordt geconfronteerd met hongersnood en de toename van ziekte-uitbraken als gevolg van de voortdurende willekeurige bombardementen en het doelbewust beperken van humanitaire hulp in Gaza door Israël.

Wij juichen het snelle onderzoek van UNRWA naar de vermeende betrokkenheid van enkele VN-medewerkers bij de aanvallen van 7 oktober toe. We zijn echter verbijsterd door de roekeloze beslissing van bepaalde staten - die eerder opriepen tot meer hulp aan Gaza en bescherming van humanitaire actoren bij de uitvoering van hun taken - om plotseling vitale steun aan de gehele bevolking stop te zetten. Deze beslissing komt op een moment dat het Internationaal Gerechtshof onmiddellijke en effectieve actie heeft bevolen om humanitaire hulp aan burgers in Gaza te garanderen.

In totaal kwamen er al 152 medewerkers van UNRWA om en raakten 145 faciliteiten van UNRWA beschadigd door bombardementen. UNRWA is de grootste humanitaire organisatie in Gaza. Hun rol binnen de humanitaire hulpverlening kan onmogelijk worden overgenomen door andere organisaties die in Gaza actief zijn. Als de opschorting van de financiering niet wordt teruggedraaid, bestaat het risico dat de humanitaire hulp in Gaza, die op dit moment al beperkt is, volledig wegvalt.

Ongeveer een miljoen ontheemde Palestijnen vonden onderdak in of rond een van de 154 opvangcentra van UNRWA. Onder bijna onmogelijke omstandigheden zetten de organisatie en haar partners hun inspanningen voort om voedsel, vaccinaties en drinkwater te verstrekken. Door het opschorten van hun financiële steun brengen de donorstaten de Palestijnse toegang tot voedsel, water, medische hulp, benodigdheden, onderwijs en bescherming in gedrang.

Wij roepen de donorstaten op om opnieuw hun steun te bevestigen voor het cruciale werk dat UNRWA en haar partners verrichten om de Palestijnen te helpen om een van de ernstigste humanitaire rampen van onze tijd te overleven. Staten moeten hun opschorting van de financiële steun ongedaan te maken, hun verplichtingen tegenover het Palestijnse volk na komen en de humanitaire hulp aan burgers in Gaza en de regio te versterken.


Ondergetekend

    War Child Alliance
    ActionAid
    Norwegian Refugee Council
    Diakonia
    Oxfam
    Première Urgence Internationale
    Dokters van de Wereld
    Danish Refugee Council
    Johanniter International Assistance
    The Association of International Development Agencies - Aida
    Handicap International
    INTERSOS
    CCFD-Terre Solidaire
    International Council for Voluntary Agencies
    Norwegian People's Aid
    Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
    Norwegian Church Aid
    DanChurchAid
    American Friends Service Committee
    Caritas International
    Save the Children

Gepubliceerd op: 30 januari 2024

Meer over dit onderwerp

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme
© V. Teppalath / HI
Gezondheid Integratie

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme

Handicap International zet zich in voor de inclusie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, waaronder autisme, in de provincies Champasak en Houaphan.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.