Goto main content

Ashfaaq en het eerste gebarentaalwoordenboek op de Maldiven

Integratie Mensenrechten

Ashfaaq (21) volgt een opleidingscursus als hulpleerkracht voor kinderen met een hoorstoornis. Hij helpt ook om het eerste woordenboek van gebarentaal op de Maldiven samen te stellen. Dit woordenboek is een gemeenschappelijk werk dat door Handicap International wordt gesponsord.

Ashfaaq (21) volgt een opleidingscursus als hulpleerkracht voor kinderen met een hoorstoornis. Hij helpt ook om het eerste woordenboek van gebarentaal op de Maldiven samen te stellen. Dit woordenboek is een gemeenschappelijk werk dat door Handicap International wordt gesponsord.

Ashfaaq werd geboren in Malé op 30 november 1987. Zijn moeder herinnert zich dat toen hij net zeven maanden was hij zeer hoge koorts kreeg en daar een ernstige gehoorstoornis aan overhield. En dus, zoals dat gaat, hebben Ashfaaq en zijn moeder hun eigen natuurlijke gebarentaal opgebouwd om met elkaar te kunnen communiceren. En ook andere gezinsleden hebben een unieke “zelf gemaakte” reeks van gebaren opgebouwd om met Ashfaaq te praten.

Toen Ashfaaq drie jaar oud was, ging hij naar de Maafannu School. Er bestonden geen speciale klassen voor gehoorgestoorden en Ashfaaq voelde zich verloren ver van de familiale omgeving waar communiceren makkelijk was. Hij verstond niets van wat er in de klas rondom hem gebeurde en werd dus opstandig. Het kwam niet bij hem op dat hij helemaal niet kon horen. Dit was wat hij gewoon was voor zolang hij zich kon herinneren.

Toen hij zeven was, vertelde zijn moeder hem van zijn gehoorstoornis maar het maakte voor hem weinig verschil uit. Maar hij werd wel een beetje opstanding wanneer hij mensen zag converseren omdat hij wist dat ze aan het praten waren maar niet kon verstaan wat er gezegd werd.

In datzelfde jaar volgde Ashfaaq speciaal onderricht in de Jamaaludheen School waar hij voor het eerst in aanraking kwam met algemene gebarentaal en studie vakken zoals Engels en wiskunde. Het was heel moeilijk voor hem in het begin maar langzaam leerde hij om datgene wat hij op school geleerd had te gebruiken om interactie en communicatie buiten de familiale omgeving op te bouwen, in een ruimere gemeenschap. Ashfaaq heeft zijn scholing beëindigd voor zover dit mogelijk was op de Jamaaludheen School.

Sindsdien heeft Ashfaaq een hele weg afgelegd. Aanvankelijk, als klein kind ondervond hij hoe moeiljik het is om niet te kunnen communiceren in een sociale omgeving. Hij ondervond wat een wilskracht en inspanning er nodig is om interactie in een nieuwe sociale omgeving door middel van gebarentaal onder de knie te krijgen. En hij ondervond ook het geluk en de voldoening om vrijer te kunnen communiceren met zijn naaste vrienden, familie en anderen.

En nu gaat Ashfaaq al zijn ervaring en kennis van de voorbije twintig jaar in de “gebarenwereld” concentreren op een belangrijke zaak. Hij gaat helpen om het eerste woordenboek van gebarentaal op de Maldiven samen te stellen. Dit woordenboek is een gezamenlijk werk dat door Handicap International gesponsord wordt en dat tot stand komt onder de supervisie van de Education Development Center van de Maldiven en de Jamaaludheen School. Het woordenboek zal een makkelijk te raadplegen referentiewerk zijn voor doven, ouders, familieleden en vrienden en ook voor leerkrachten en sociale medewerkers.

Het team dat het woordenboek samenstelt, bezoekt de dovengemeenschappen in vijf verschillende atolen. Elk van deze groepen gebruikt unieke gebaren die ontstaan en geëvolueerd zijn om het dagdagelijkse ritme van het leven van deze mensen te volgen, de beelden die zij zien en de gevoelens die ze hebben. Ashfaaq gebruikt zijn levenservaring om met de dovengemeenschappen in de verschillende streken van de Maldiven te communiceren. Dit houdt in dat hij nu en dan een reis onderneemt om samen te komen met een groep van individuen op één van de eilanden om met hen te praten, hun gebarentaal te identificeren en dan de opgedane kennis aan zijn collega’s over te dragen die het dan interpreteren en opnemen in het woordenboek. Na beëindiging van dit project zal Ashfaaq een belangrijk boegbeeld van de dovengemeenschap blijven. In de toekomst zal hij nauwer betrokken worden bij de promotie van gebarentaal door trainingprogramma’s voor leerkrachten, sociale assistenten, tolken en andere sociale groepen.

Op dit ogenblik is Ashfaaq in de zevende hemel. Hij heeft een mooi meisje in Komandoo Island ontmoet en bezoekt het eiland regelmatig. Hij is gelukkig om tijd door te brengen met zijn nauwe vrienden in Malé, om naar het voetbal te kijken, videogames te spelen of de laatste aflevering van de Amerikaanse thriller serie Prison Break te volgen. Hij is zich nog niet bewust van het belang van het werk dat hij doet voor de dovengemeenschap op de Maldiven. Hij is zich ook niet bewust dat hij nu al een voorbeeldfunctie heeft voor dove jongeren op de eilanden die hij bezoekt.

Maar Ashfaaq is natuurlijk wel gelukkig dat hij iets nuttigs voor de gemeenschap kan doen. Hij is gelukkig omdat kleine kinderen die nu opgroeien binnenkort het voordeel van het woordenboek met de gebarentaal zullen hebben. Zo zullen deze kinderen hopelijk zich beter kunnen uitdrukken, hun dromen en verlangens duidelijker communiceren. En op die manier zal hun stem ook gehoord zijn door de rest van de gemeenschap.

Meer over dit onderwerp

Ondernemen stimuleren bij personen met een handicap
© HI
Integratie Mensenrechten

Ondernemen stimuleren bij personen met een handicap

In de Keniaanse vluchtelingendorpen werkt Handicap International drempels weg en ondersteunt ze het ondernemerschap.

Personen met een handicap voorbereiden op klimaatrampen in de Filipijnen
© Maria Clarissa Manalastas / HI
Mensenrechten Noodhulp

Personen met een handicap voorbereiden op klimaatrampen in de Filipijnen

De Filipijnen zijn het derde meest kwetsbare land ter wereld als het gaat om klimaatverandering. Mensen met een handicap behoren tot de zwaarst getroffenen. Handicap International bereidt ze voor op cyclonen en overstromingen.

'Dankzij het bewustmakingswerk van Handicap International kijken vrienden en collega's niet meer op ons neer'
© S. D. Songoi / HI
Integratie

'Dankzij het bewustmakingswerk van Handicap International kijken vrienden en collega's niet meer op ons neer'

Damigou is een jonge slechtziende vrouw uit Togo. Dankzij het project voor inclusief onderwijs en beroepsopleiding, kon ze naar school en is ze nu boekhoudster in een apotheek.