Goto main content
 

RWANDA

 

Een overkoepelende aanpak

 
 

Context

De eerste interventie van Handicap International in Rwanda kwam er na de genocide in juli 1994. Aanvankelijk verleende HI noodhulp aan de arme, wanhopige bevolking die in shock verkeerde. Twee jaar later, toen er weer enigszins sprake was van sociale en politieke stabiliteit, schakelde onze ngo over naar activiteiten die de levensomstandigheden van de meest kwetsbaren, waaronder mensen met een handicap, op lange termijn moest verbeteren.  

Sindsdien breidde HI zijn activiteiten stelselmatig uit: projecten rond preventie van seksueel geweld, geweld op grond van leeftijd, geslacht en handicap, maar ook projecten rond inclusief onderwijs, psychosociale ondersteuning en toegang tot revalidatiezorg.

Onze organisatie verleent bijvoorbeeld technische steun aan de universiteit van Rwanda om nieuwe kinesitherapeuten op te leiden, of aan de Rwandese vereniging voor ergotherapie om het beroep en de voordelen ervan te promoten. Soms wordt financiële steun verleend aan personen met een handicap uit arme gezinnen om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle revalidatiezorg.

Handicap International, met al zijn ervaring en expertise op vlak van geestelijke gezondheidszorg, revalidatiezorg en inclusie, kiest voor een sectoroverschrijdende aanpak in Rwanda en draagt met zijn talrijke projecten bij tot de ontwikkeling van het land, in samenwerking met lokale en internationale partners.

 

 

WAT?

De projecten van Handicap International in Rwanda, van preventie tot revalidatie, van psychosociale ondersteuning tot inclusie

 
 

WAAROM?

Een inclusieve maatschappij voor personen met een handicap

 
 

WAAR?

De projecten van HI bestrijken alle Rwandese districten.

 
 

In cijfers

 
Infographie Rwanda Infographie Rwanda Infographie Rwanda Infographie Rwanda
Prothèse Rwanda Prothèse Rwanda Prothèse Rwanda Prothèse Rwanda

In het orthopedisch centrum van Gatagara krijgen orthopedische hulpmiddelen zoals ortheses en protheses vorm. Dankzij de financiële steun van Handicap International krijgen kinderen met een handicap, soms uit zeer arme gezinnen, toegang tot deze voor hun mobiliteit onontbeerlijke hulpmiddelen.

HI reikte de kinesitherapie-afdeling van het Masaka-ziekenhuis een nieuwe mogelijkheid aan om patiënten te bereiken die zich moeilijk naar het ziekenhuis kunnen verplaatsen. Onze organisatie lanceerde een virtueel revalidatieplatform waardoor patiënten de kinesitherapiesessies vanop afstand kunnen volgen. Het programma bewees zijn nut tijdens de COVID-19-pandemie.

OpenTeleRehab OpenTeleRehab OpenTeleRehab OpenTeleRehab
Burema School Burema School Burema School Burema School

Van de 2.800 leerlingen die naar de Burema-school gaan, een inclusieve school in de buitenwijken van Kigali, hebben 96 leerlingen een handicap. HI blijft inzetten op sensibilisering om de aanvaarding van handicaps in het land te vergroten.

Organiseer een crowdfundingactie

Contacteer ons voor meer informatie.

Een vrijwilligersteam van HI in actie tijdens een bijeenkomst met de Inshuti z'Umuryango-IZU, of "De Vrienden van Families". De vrijwilligers geven psychosociale ondersteuning aan gezinnen om geweld tegen kinderen te voorkomen.

Awareness raising activity Awareness raising activity Awareness raising activity Awareness raising activity