Goto main content

Congo-Brazzaville: Duizenden daklozen bedreigd

Noodhulp

Met het naderen van het regenseizoen proberen duizenden mensen zelf hun huis weer bewoonbaar te maken terwijl er nog explosieve projectielen aanwezig kunnen zijn. Handicap International heeft bijna 200 mensen op de been gebracht om snel te kunnen reageren op dit nieuwe gevaar.

psychosociale steun

Met het naderen van het regenseizoen proberen duizenden mensen zelf hun huis weer bewoonbaar te maken terwijl er nog explosieve projectielen aanwezig kunnen zijn. Handicap International heeft bijna 200 mensen op de been gebracht om snel te kunnen reageren op dit nieuwe gevaar.

Op 4 maart 2012 explodeerde een bijgebouw van een munitiedepot ten oosten van de hoofdstad, Brazzaville. Deze explosie werd gevolgd door een reeks explosies in munitiedepots in omliggende kazernes, en gevaarlijke niet-geëxplodeerde munitie werd binnen een straal van 4 tot 6 kilometer geprojecteerd. Volgens cijfers van de Congolese regering bedraagt het dodental 220 en zijn er 2.300 gewonden. Door de drukgolf van de explosie werden talloze woningen verwoest of beschadigd, werden ramen verbrijzeld, werden dakbedekkingen opengereten en tot in het centrum van de stad werden deuren zwaar beschadigd. Bijna 15.000 mensen zijn dakloos geworden.

Zelfs in de Democratische Republiek Congo (DRC), gelegen op meer dan 700 meter afstand van de explosie, werd melding gemaakt van schade. Sinds 9 maart verleent Handicap International hulp om de getroffen gebieden te identificeren en de bevolking bewust te maken van de gevaren die hen omringen. Tegelijkertijd heeft de organisatie mobiele teams voor een periode van 3 maanden opgericht om hulp te bieden aan slachtoffers. In totaal hebben meer dan 200 mensen hulp in de vorm van revalidatie ontvangen, zijn bijna 300 mensen doorverwezen naar andere gezondheidsorganisaties en zijn meer dan 200 hulpmiddelen, waaronder krukken, looprekken en rolstoelen, uitgedeeld.

Na een eerste fase van de grondsanering in de getroffen gebieden, is Handicap International in mei 2012 begonnen met het opruimen en saneren van de grond om de gevaarlijke objecten die onder het puin in de wijk Mpila, in het midden van de hoofdstad, liggen, te verwijderen. Dit zeer precieze werk is tijdrovend: onder elke steen kan niet-geëxplodeerde munitie (bijvoorbeeld een granaat, een obus of een raketbom) liggen, en alle stenen moeten daarom zeer voorzichtig verwijderd worden. Hoewel het proces van opruiming en sanering inmiddels goed op gang is gekomen, is men hiermee in het merendeel van de getroffen gebieden, en met name in de woongebieden, nog niet begonnen. Het regenseizoen staat in Congo Brazzaville op het punt te beginnen. Nochtans proberen duizenden dakloze mensen weer hun intrek te nemen in hun woning, of wat daar van over is. Zij wagen het erop zelf het puin op te ruimen en lopen hierdoor het risico dat door onachtzaamheid verborgen munitie explodeert.

Handicap International versterkt de teams om snel te reageren op deze nieuwe noodsituatie. Vandaag de dag zijn er 160 Congolezen uit de getroffen gebieden geworven en opgeleid door de organisatie. Ze worden ingezet bij het opruimen van puin en bij het vernietigen van gevonden munitie. Eén team richt zich ook op contact met de getroffen burgerbevolking. Het team maakt mensen bewust van de gevaren van niet-geëxplodeerde munitie en van ongecontroleerde opruimingswerkzaamheden, en informeert hen over de voortgang van de werkzaamheden van Handicap International. Ze steunen gezinnen die hun huis door de explosies hebben verloren. Er zijn bijna 200 mensen ter plekke aanwezig om te voorkomen dat er als gevolg van lang wachten en wanhoop van hen die geen of slechts een geïmproviseerd onderdak hebben, nieuwe ongelukken gebeuren. Handicap International zet zich in om de getroffen gebieden te saneren zodat de bewoners van de wijk Mpila weer naar hun huis kunnen terugkeren. En dat is voor de organisatie iedere dag een race tegen de klok.
 

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.