Goto main content

Covid-19 : Handicap International past haar acties aan om de meest kwetsbare mensen te beschermen

Gezondheid Integratie Noodhulp

Op het terrein passen de teams van Handicap International hun activiteiten aan om de uitbreiding van Covid-19 te beperken. De interventiemethoden worden aangepast. Nieuwe projecten worden opgezet om de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen het virus - mensen met een beperking, kinderen, vrouwen en geïsoleerde of oudere mensen - en om in te spelen op de gevolgen van deze crisis.

Een humanitaire hulpverlener van het HI-team in Oeganda (archieffoto)

Een humanitaire hulpverlener van het HI-team in Oeganda (archieffoto) | © Quinn Neely / HI

De mijlpaal van 958.000 bevestigde gevallen wereldwijd is in zo'n 180 landen en gebieden bereikt. Vandaag de dag is 94% van de 55 landen waar de organisatie actief is, door de Covid-19 getroffen.

In Afrika, Latijns-Amerika, Zuid- en Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten is het essentieel om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Ook al is het aantal officieel geïdentificeerde gevallen in veel van deze landen nog laag, moet er nu actie worden ondernomen. Onze teams steunen de meest kwetsbaren waar mogelijk, maar passen hun interventiemethodes aan om de vooruitgang te stoppen en zoveel mogelijk mensen te beschermen.

Onze interventies aanpassen om de meest kwetsbare mensen te beschermen

“We doen dit eerst en vooral om onze patiënten te beschermen, omdat ze tot de meest kwetsbare groepen voor het virus behoren. We doen aan preventie, maar focussen ons ook op de basisbehoeftes van de mensen zodat zij niet kwetsbaarder zouden worden door deze crisis en steeds toegang hebben tot voedsel, hygiëneproducten en gezondheidsdiensten,” vertelt Fanny Mraz, die verantwoordelijk is voor de noodoperaties van Handicap International. “We passen onze acties aan aan de context van elk land. We hebben sommige projecten moeten stopzetten, terwijl andere werden aangepast. Daarnaast hebben we ook nieuwe specifieke projecten in reactie op de Covid-19-crisis gestart. Op dit moment zijn hygiëne, bescherming, toegang tot middelen van bestaan, psychosociale steun en logistieke steun aan partners, om de levering van humanitaire hulp te waarborgen, onze prioriteiten.”

Vandaag zijn minstens 37 van onze projecten aangepast en zijn ze begonnen met de integratie en de voorbereiding van specifieke maatregelen als antwoord op het coronavirus, zoals bewustmakings- en preventieacties ( in Algerije, Bangladesh, Colombia, Ethiopië, Haïti, Libië, Madagaskar, Mali, Sierra Leone,...), aanpassingen van onze logistieke en humanitaire steun in de Centraal-Afrikaanse Republiek, distributie van beschermingsmateriaal zoals handschoenen, maskers, hydro-alcoholische gel (vooral in Rwanda)... Dit cijfer zal waarschijnlijk nog evolueren.

Hygiënebewustzijn is essentieel

We weten nu dat de gezondheids- en medische noodtoestand noodzakelijkerwijs moeten worden verbonden aan bewustmakings- en onderwijsacties. Dit zal het mogelijk maken beter te anticiperen, iedereen te beschermen en de strijd tegen de pandemie te ondersteunen. Hygiënebewustzijn en beschermende maatregelen toepassen is absoluut noodzakelijk in zo’n  noodsituatie. Om hierop in te spelen worden de leden van onze teams getraind om zichzelf te beschermen en de virus te bestrijden via preventieboodschappen bij de patiënten. De gebruikte hulpmiddelen (posters,...) voldoen aan de internationale normen.

"Het gebruik van zeep of een hydro-alcoholische gel voor de handhygiëne, de sociale afstand respecteren, het dragen van mondmaskers in gezondheidsinstellingen en tijdens activiteiten, ... Dit zijn allemaal maatregelen die door de teamleden van Handicap International en hun patiënten worden aangenomen. We worden met dezelfde problemen geconfronteerd als elders. Het verkrijgen van mondmaskers, bijvoorbeeld, zal net zo moeilijk zijn als in Europa, zo niet meer. En er zullen zeker nog andere moeilijkheden opduiken; de COVID-19 epidemie zal de discriminatie en het geweld op basis van handicap, gender en leeftijd, maar ook ten aanzien van bepaalde groepen, zoals migranten, ontheemden, asielzoekers, vluchtelingen,... vergoten," zegt Fanny Mraz.


Specifiek advies is gericht op mensen met een handicap, en de boodschappen voor slechtzienden en mensen die doof of slechthorend zijn worden voor hen aangepast. Andere boodschappen zijn specifiek gericht naar de zorgverleners. Zo worden de berichten geleverd naar alle doelgroepen.

Nieuwe projecten en noodhulpacties

De noodhulpdienst van HI heeft een noodrespons op de Covid19-crisis opgesteld, rekening houdend met de steun die steeds noodzakelijk zijn en vooraf bepaald werd in het land. In bepaalde omstandigheden, waar de toegang tot de bevolking niet mogelijk is, zal gebruik worden gemaakt van andere responsmodaliteiten zoals het gebruik van media, digitale middelen en/of online platforms.

“De noodhulpactiviteiten omvatten de distributie van hygiënemateriaal of ondersteuning van het levensonderhoud. Atlas Logistique, de logistieke operationele eenheid van Handicap International, staat klaar om in te grijpen. AL zal de humanitaire gemeenschap kunnen voorzien van zijn logistieke platforms en zijn expertise”, legt Fanny Mraz uit. “We zijn er van overtuigd dat we dicht bij de mensen met gezondheidsproblemen moeten blijven”, legt Fanny Mraz uit. 

Gepubliceerd op: 2 april 2020

Meer over dit onderwerp

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking
© Development Tales Media / HI
Noodhulp

Handicap International staat klaar om basisgoederen te verdelen onder getroffen Pakistaanse bevolking

Een groot deel van Pakistan is verwoest door overstromingen. Meer dan 6,4 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Handicap International maakt noodpakketten klaar voor families in bijzonder kwestbare situaties.

Ongeziene overstromingen overspoelen Pakistan
© Shakeel Ahmad / Anadolu Agency / AFP
Noodhulp

Ongeziene overstromingen overspoelen Pakistan

Sinds 14 juni 2022 hebben ongeziene neerslag en overstromingen 116 Pakistaanse districten onder water gezet, met bijna 1000 doden en meer dan 1300 gewonden tot nu toe geregistreerd. 72 van de getroffen gebieden werden door de Pakistaanse overheid reeds uitgeroepen tot rampgebied. Handicap International volgt de ontwikkelingen op de voet en bereidt een noodinterventie voor om de door overstromingen ontheemde gezinnen te ondersteunen.

Hoe Handicap International erin slaagt hulpgoederen tot dicht aan het oorlogsfront te leveren
© HI
Noodhulp

Hoe Handicap International erin slaagt hulpgoederen tot dicht aan het oorlogsfront te leveren

De logistieke tak van Handicap International ondersteunde onlangs hulporganisatie 'Save the Children' bij de levering van essentiële humanitaire goederen aan de gebombardeerde stad Bakhmut.