Goto main content

De impact van conflicten opvangen

Mijnen en andere wapens

De ontmijningsoperaties en sensibiliseringsprojecten worden binnen Handicap International opgevolgd door de afdeling ‘Bestrijding gewapend geweld’. Net zoals conflicttransformatie zijn het noodzakelijke activiteiten na een oorlog. Perrine Benoist, die aan het hoofd staat van de afdeling, gunt ons een blik binnen de werking van het team.

Ontmijners in Tsjaad

Ontmijners in Tsjaad | © Gwenn Dubourthoumieu / HI

Wat betekent ‘Bestrijding van gewapend geweld’ voor HI?

We zijn een team van ongeveer tien mensen. Wij houden toezicht op alle projecten in verband met onze acties tegen mijnen, een afdeling met een lange geschiedenis bij onze organisatie. In de eerste plaats de ontmijningsoperaties zelf – van het onderzoeken van de bodem in de nabijheid van bewoonde gebieden tot de neutralisatie van explosieven. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over sensibilisering rond de risico’s die de nabijheid van explosieven inhoudt, om de veiligheid te verbeteren en de ontwikkeling van de gemeenschappen te verzekeren.

Omdat vele slachtoffers een handicap overhouden aan hun verwondingen, worden ze vaak uitgesloten. Wij steunen ook hun sociale en professionele integratie.

Onze advocacy-activiteiten bestaan uit het informeren, waarschuwen en mobiliseren van staten en donoren over de oorzaken van conflicten, de gebruikte wapens en de onmiddellijke en langetermijngevolgen daarvan voor de getroffen gemeenschappen. De voorbije jaren hebben we bijvoorbeeld getuigd over de exponentiële aanwezigheid van artisanale landmijnen, de ongekende omvang van de verontreiniging in Irak en Syrië en de noodzaak om ontmijningstechnieken opnieuw uit te vinden, bijvoorbeeld met behulp van drones ...

Conflicttransformatie

De proliferatie van wapens en explosieven die we waarnemen, verplicht ons tot een nieuwe aanpak om de grondoorzaken aan te pakken die tot een oorlog leiden of opnieuw zouden kunnen leiden.  Onze projecten rond conflicttransformatie streven naar het veranderen van gedragingen en relaties tussen gemeenschappen en dit in conflictsituaties die geweld in de hand zouden kunnen werken. Een ander streefdoel is het beter begrijpen van sociale structuren die gewelddadige sociale en politieke conflicten conditioneren en aanmoedigen.

Conflicttransformatie zal trauma's en wrokgevoelens tussen gemeenschappen aanpakken om te voorkomen dat verdere conflicten worden aangewakkerd, bijvoorbeeld door collectieve trauma's in verband met geweld aan te pakken en bemiddeling en verzoening te bevorderen.

Onze drijfveren

80% van de huidige humanitaire crises wordt veroorzaakt door conflicten. En conflicten worden steeds complexer: hun oorzaken kunnen meervoudig zijn (droogte, etnische rivaliteiten, enz.), hun actoren divers (reguliere legers, rebellengroepen, internationale coalities, enz.) De grens tussen perioden van geweld en perioden van vrede vervaagt steeds meer.

De door conflicten veroorzaakte verwoestingen en de verontreiniging door onontplofte oorlogsresten verhinderen vaak het herstel van de sociale cohesie en de lokale economische activiteiten: verontreinigde akkers worden niet meer bewerkt, markten vinden niet langer plaats, er wordt minder vaak van dorp naar dorp gereisd omwille van de risico’s ... De bestrijding van landmijnen en onontplofte oorlogsresten is van essentieel belang voor de wederopbouw van gemeenschappen.

In samenspraak met lokale gemeenschappen

Wij werken samen met de lokale gemeenschappen om ervoor te zorgen dat onze acties de cohesie tussen de gemeenschappen ondersteunen en het economisch herstel van de getroffen regio’s bevorderen. We overleggen met de gemeenschappen welke gebieden prioritair ontmijnd moeten worden: dorpen kunnen ons bijvoorbeeld vragen een bepaald gebied te ontmijnen omdat ze dan opnieuw de akkers kunnen bewerken en zo hun economische activiteiten kunnen hervatten...

De aanwezigheid van HI in conflictgebieden

HI leidt ontmijningsoperaties in Colombia, Irak, Laos, Libanon en Tsjaad, en binnenkort in Senegal ... We zetten sensibiliseringscampagnes op in een twintigtal landen. En we verlenen in meer dan veertig landen bijstand aan slachtoffers, dit zijn projecten waarbij revalidatiezorg een centrale plaats inneemt.

 

Meer over dit onderwerp

6 maanden na de aardbeving krijgt Rema haar prothese
© HI 2023
Gezondheid Mijnen en andere wapens Noodhulp Revalidatie

6 maanden na de aardbeving krijgt Rema haar prothese

Op 6 februari 2023 raakte het Syrische meisje bedolven onder het puin. Ze zat maar liefst 30 uur vast. Door de verwondingen moest haar been onmiddellijk geamputeerd worden.

"Burgers in Oekraïne zullen nog decennialang de gevolgen dragen van clustermunitie"
© Z. Johnson / HI
Mijnen en andere wapens

"Burgers in Oekraïne zullen nog decennialang de gevolgen dragen van clustermunitie"

De Verenigde Staten kondigden de overdracht van clustermunitie aan Oekraïne aan. Handicap International is zeer bezorgd over deze beslissing.

De vernieling van de Nova Kakhovka-dam, Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

De vernieling van de Nova Kakhovka-dam, Oekraïne

Statement van Handicap International