Goto main content

Gezamenlijke verklaring van internationale ngo’s

Noodhulp

22 internationale ngo's, waaronder Handicap International, hebben in een gezamenlijke verklaring opgeroepen tot een sterker engagement van de internationale gemeenschap om de humanitaire crisis in Jemen te beëindigen. Ze deden dit naar aanleiding van de topconferentie voor donateurs die op 3 april plaatsvond in Genève.

Aidi heeft last van zware psychologische trauma’s en is nagenoeg verlamd sinds ze gewond raakte bij een luchtaanval.

Genève

Deze verklaring werd opgesteld in naam van 22 internationale ngo’s die actief zijn in Jemen.

De internationale ngo’s leveren vitale humanitaire hulp aan miljoenen kwetsbare Jemenieten, ondanks de complexiteit en de ernst van de veiligheidssituatie en de aanhoudende bureaucratische beperkingen.

Eerst en vooral willen we even stilstaan bij de toewijding en inzet van alle nationale, internationale en VN-medewerkers in Jemen. Hulp verlenen in Jemen is niet veilig en niet eenvoudig. De duizenden Jemenitische hulpverleners in het bijzonder geven blijk van een uitzonderlijke moed.

Ondanks hun volharding en inspanningen is het humanitaire antwoord nog steeds ontoereikend voor de 22 miljoen Jemenieten die dringend nood hebben aan bijstand en bescherming. De bevolking sterft aan nochtans bestrijdbare ziektes en een hongersnood bedreigt een steeds grotere groep mensen.

In onze rol als internationale ngo’s willen we ook de landen bedanken die hier vandaag deelnemen en zich engageren om een financiële inspanning te leveren. Maar er zal nog veel meer nodig zijn, willen we deze humanitaire catastrofe in Jemen bedwingen. Wat we vragen, is een duidelijk en sterk engagement van de internationale gemeenschap om een eind te maken aan het lijden van het Jemenitische volk.

Beste ministers, vertegenwoordigers en donors, bij deze worden jullie door de internationale ngo’s uitgenodigd in Jemen om jullie engagement en steun te toetsen aan de realiteit in het land.  

 • In Jemen zult u beter begrijpen wat de benodigdheden op korte en op lange termijn zijn voor het Jemenitische volk. Door te luisteren naar de getuigenissen en persoonlijke verhalen die schuilgaan achter de vaak opgevoerde cijfers en “overzichten met humanitaire benodigdheden”. Om te begrijpen wat de noden zijn van 2 miljoen personen die hun woning moesten achterlaten, de onzekerheid van de gezondheidsmedewerkers die niet langer betaald worden, de frustratie van de leerkrachten in klassen met ondervoede kinderen en de angst die deel uitmaakt van het dagelijkse leven.
   
 • In Jemen zult u ook beter begrijpen met welke moeilijkheden we geconfronteerd worden wanneer we hulp verlenen, waardoor u zult inzien dat we oplossingen moeten vinden voor deze dagelijkse obstakels. U zult de frustratie voelen wanneer u ziet dat het volk lijdt omdat men ons de toegang tot bepaalde gebieden verhindert, dat meer mensen hulp zouden ontvangen indien de administratieve procedures sneller zouden verlopen en onze veiligheid gegarandeerd zou zijn.
   
 • In Jemen zult u beter begrijpen wat humanitaire noodhulp precies inhoudt. U zult er zich van bewust worden dat, om de levensomstandigheden en de weerbaarheid van de mensen te verbeteren, en om de gebieden waar een zekere stabiliteit heerst opnieuw op te bouwen, er meer middelen nodig zijn.
   
 • In Jemen zult u beter begrijpen wat de dramatische gevolgen zijn van het onvermogen van de staat om nu al twee jaar lang de lonen van de medewerkers uit te betalen. Het is van essentieel belang dat u meezoekt naar oplossingen voor dit probleem en dat u erover waakt dat ziekenhuizen, scholen en bevoorradingsnetwerken voor drinkbaar water opnieuw operationeel zijn.
   
 • In Jemen zult u beter begrijpen dat de opgelegde beperkingen voor hulpgoederen en de instabiliteit van de bevoorradingsnetwerken voor reële tekorten zorgen. U zult zien welke impact de inflatie op basisgoederen zoals voedsel, brandstof en medicijnen heeft op de bevolking.
   
 • In Jemen zult u beter begrijpen dat de toekomst van het land in gevaar is, omdat ongeveer 2 miljoen kinderen geen toegang hebben tot onderwijs.

Ten slotte zult u in Jemen het engagement onder alle belangrijke partners consolideren en versterken. We hebben nood aan echt leiderschap bij de internationale gemeenschap. In plaats van tevreden te zijn met uw passieve steun aan een vredesproces, verwachten we dat u een actieve rol opneemt.

Ondanks de vrijgevigheid van de aanwezige landen en de geleverde inspanningen op vlak van humanitaire hulpverlening, ziet het er slecht uit voor het Jemenitische volk. Wij zijn vooral bang dat er opnieuw een jaar voorbijgaat zonder vooruitgang te boeken, met steeds meer mensen die lijden en sterven.

 

Meer over dit onderwerp

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan
© M. Degue Mohassingar / HI
Noodhulp Preventie

7 dingen die je moet weten over het conflict in Soedan

Op 15 april 2023 brak in Soedan een gewapend conflict uit. Sinds mei 2023 werkt Handicap International in Oost-Tsjaad om Soedanese vluchtelingen, die op de vlucht zijn voor het geweld, te ondersteunen en op te vangen.

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp
© M. Itouhar / HI
Noodhulp Revalidatie

Aardbeving in Marokko: focus op revalidatiezorg na de ramp

Handicap International is sinds 1993 aanwezig in Marokko. In samenwerking met lokale partners biedt het revalidatiezorg aan de slachtoffers van de aardbeving die het land in september trof.

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."
© S. Sulaiman / HQ
Noodhulp

"Het aantal personen met een handicap in Gaza zal aanzienlijk toenemen. Zoveel is zeker."

Maria Marelli is kinesitherapeut bij Handicap International. Ze gaat regelmatig naar Rafah om ons team in Gaza te ondersteunen.