Goto main content

HI draagt bij aan WHO-rapport over gelijkheid van mensen met een handicap in de gezondheidszorg

Gezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde begin december een rapport waarin de belemmeringen waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd bij de toegang tot gezondheidsinformatie en -diensten, worden belicht. Er worden ook 40 maatregelen voorgesteld om deze belemmeringen aan te pakken. De WHO werkte voor dit rapport nauw samen met HI, die als humanitaire organisatie al 40 jaar werkt met mensen met een handicap.

Revalidatiecentrum in het Yei-ziekenhuis, Zuid-Soedan

Revalidatiecentrum in het Yei-ziekenhuis, Zuid-Soedan | © Dieter Telemans/HI

Het aantal mensen met een handicap is de laatste jaren drastisch gestegen, onder meer door de vergrijzing van de wereldbevolking en de toename van chronische ziekten. volgens schattingen leven 1,3 miljard mensen met een handicap, wat neerkomt op 16 % van de wereldbevolking, of bijna 1 persoon op 6.

In het WHO-rapport over de gezondheid van mensen met een handicap worden de factoren geanalyseerd die bijdragen tot ongelijkheden op gezondheidsgebied en worden beleids- en programmamaatregelen en aanbevelingen gepresenteerd om deze ongelijkheden te verminderen.

Hardnekkige ongelijkheden

Mensen met een handicap worden geconfronteerd met hardnekkige ongelijkheden bij hun toegang tot gezondheidsinformatie en -diensten. Deze ongelijkheden leiden tot een hoger risico op vroegtijdig overlijden voor personen met een handicap - gemiddeld tot 20 jaar eerder in vergelijking met een persoon zonder handicap - en een hoger risico op ziekte.

De ongelijkheden zijn niet enkel te wijten aan de handicap op zich, maar ook aan de belemmeringen en het stigma waarmee personen met een handicap worden geconfronteerd bij de toegang tot de gezondheidszorg.

Zo wordt de bekwaamheid van zorgverleners en de kwaliteit van zorgfaciliteiten 2 keer meer als ontoereikend ervaren bij personen met een handicap. Ze hebben ook drie keer meer kans om geweigerd te worden tot gezondheidszorg en hebben vier keer meer kans om slecht behandeld te worden in zorginstellingen.

"Mensen met een handicap hebben dezelfde rechten op gezondheidsinformatie en -diensten, maar ze worden dikwijls geconfronteerd met belemmeringen bij de toegang daartoe", zegt Alessandra Aresu, directeur Inclusieve Gezondheid bij Handicap International. " Deze belemmeringen zijn fysiek, communicatief, financieel en hebben soms ook te maken met de houding ten opzichte van personen met een handicap. Gebouwen zijn niet aangepast om personen met een handicap te ontvangen - er is bijvoorbeeld geen helling voor rolstoelgebruikers of geen lift; zorgverleners kunnen van mening zijn dat personen met een handicap in gespecialiseerde centra moeten worden behandeld en weigeren hen daarom de juiste zorg, enz. Al deze belemmeringen schenden het recht op gezondheid van personen met een handicap en vormen een reële bedreiging voor hun gezondheid."

HI werkt aan een inclusief gezondheidsbeleid

Handicap International is een toonaangevende speler op het gebied van de inclusie van personen met een handicap in de gezondheidssector, met langetermijninvesteringen in de uitvoering van projecten en in de verdediging van het recht op gezondheid van mensen met een handicap.

De inclusieve gezondheidsinterventies van HI identificeren en pakken de omgevings-, institutionele, financiële en attitudinale barrières aan die mensen met een handicap verhinderen gelijke toegang te hebben tot kwaliteitsvolle gezondheidsinformatie en -diensten. HI pakt deze belemmeringen aan door :

- regeringen helpen een inclusief gezondheidsbeleid voor mensen met een handicap te ontwikkelen en uit te voeren
- bewustmakingssessies voor gezondheidspersoneel te verzorgen
- bewustmaking van de rechten van personen met een handicap in de lokale gemeenschappen te vergroten
- gezondheidsvoorzieningen toegankelijker te maken


HI zet zich in voor universele toegang tot gezondheidsdiensten voor mensen met een handicap en voert programma's uit inzake seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, gezondheid van moeders, pasgeborenen en kinderen, geestelijke gezondheid en psychosociale steun, ontwikkeling van jonge kinderen en niet-overdraagbare ziekten.

Onze organisatie heeft uitgebreide ervaring in het verlenen van technische ondersteuning aan actoren in de gezondheidszorg in meer dan 40 landen, waaronder Afghanistan, Madagaskar, Mozambique, Nepal, Somaliland, enz om ervoor te zorgen dat informatie en diensten inclusief zijn voor personen met een handicap.

Sinds 1982 heeft HI ook de toegang tot revalidatiediensten wereldwijd verbeterd. "Revalidatie- en mobiliteitshulpmiddelen kunnen, doordat ze iemands onafhankelijkheid verbeteren, een betere toegang tot andere diensten, waaronder de gezondheidszorg, mogelijk maken. Over het algemeen heeft revalidatie een directe invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen, doordat hun gezondheid wordt verbeterd. Revalidatie kan ook de verslechtering van de bestaande gezondheid of de ontwikkeling van nieuwe aandoeningen voorkomen, waardoor de gezondheidsbehoeften afnemen", aldus Valentina Pomatto, beleidsmedewerker Inclusieve Ontwikkeling bij Handicap International.

Gepubliceerd op: 3 januari 2023

Meer over dit onderwerp

De ouder-kind relatie, essentieel voor de ontwikkeling van ondervoede kinderen
© Kadjara Diontol / HI
Gezondheid Revalidatie

De ouder-kind relatie, essentieel voor de ontwikkeling van ondervoede kinderen

De interventies van Handicap International voor ondervoede kinderen zijn gebaseerd op de emotionele band tussen de kinderen en hun ouders. Amina uit Tsjaad volgde met haar dochterje Zenaba een begeleidingstraject bij de organisatie.

Crisis in Noord-Kivu: mobiele ziekenhuizen voor essentiële zorg
© HI
Gezondheid Noodhulp

Crisis in Noord-Kivu: mobiele ziekenhuizen voor essentiële zorg

Handicap International verbetert in de DR Congo de toegang tot gezondheidszorg en biedt medische en psychosociale hulp aan ontheemde families.

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme
© V. Teppalath / HI
Gezondheid Integratie

Handicap International begeleidt in Laos het schooltraject van 200 kinderen met autisme

Handicap International zet zich in voor de inclusie van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, waaronder autisme, in de provincies Champasak en Houaphan.