Goto main content

HI roept op om een eind te maken aan het geweld tegen burgers in Myanmar

Mensenrechten Noodhulp
Myanmar

Handicap International en 40 internationale ngo's die in Myanmar werkzaam zijn, veroordelen het wijdverbreide gebruik van dodelijk geweld door het Myanmarese leger tegen burgers.

Sensibilisatie voor de preventie van COVID-19 in Myanamar

Sensibilisering rond de preventie van COVID-19 in Myanamar (archieven) | HI

Sinds 1 februari 2021 zijn 550 burgers gedood, waaronder 46 kinderen. [1] Het geweld escaleerde op zaterdag 27 maart toen ten minste 114 mensen werden gedood. Datzelfde weekend voerde het leger van Myanmar luchtaanvallen uit in de Karen-staat, waarbij verscheidene burgers werden gedood en naar schatting 10.000 mensen gedwongen werden hun huizen te ontvluchten. Deze afschuwelijke gewelddaden moeten onmiddellijk ophouden.

 

Wij zijn ernstig bezorgd over de ernstige humanitaire gevolgen van deze crisis. De toegang tot vitale gezondheidsdiensten voor gewonden en chronisch zieken wordt belemmerd, waardoor het risico van langdurige invaliditeit toeneemt en de reactie op de COVID-19-pandemie een extra uitdaging vormt. De bezetting van scholen en gezondheidsvoorzieningen in het hele land ondermijnt het recht op onderwijs en gezondheid.

Wij herhalen onze oproep aan de strijdkrachten en de politie om geen buitensporig geweld te gebruiken tegen burgers, vreedzame betogers, journalisten en medewerkers van de media. Wij roepen hen op de mensenrechten van alle mensen in Myanmar te eerbiedigen, met inbegrip van de vrijheid van vreedzame vergadering, de vrijheid van meningsuiting en de vrije stroom van informatie.

Wij blijven ons inzetten om samen te werken met onze partners uit het maatschappelijk middenveld en gemeenschappen te steunen door dringende basisbehoeften te voorzien en duurzame programma's op te bouwen. De huidige politieke crisis creëert nieuwe kwetsbaarheden, vergroot de humanitaire behoeften en verergert de armoede in het hele land. Het leven, de bestaansmiddelen en de rechten van de burgerbevolking moeten worden beschermd.

Wij dringen er bij alle betrokkenen bij de huidige crisis op aan alle beschikbare kanalen, forums en diplomatieke middelen te gebruiken om:

  • Ervoor zorgen dat burgers worden beschermd tegen willekeurig geweld en dat onderdak en bescherming word aangeboden aan degenen die zich in veiligheid proberen te brengen, overeenkomstig het internationaal recht;
  • De ongehinderde toegang tot humanitaire bijstand voor burgers in nood in heel Myanmar te eerbiedigen en te vergemakkelijken; dringend een vreedzame oplossing voor deze crisis te vinden met de bevolking van Myanmar.

 
Ondertekenaars:
Action Aid
AVI
AVSI Foundation
BBC Media Action
CARE International in Myanmar
CDN-ZOA
Centre for Development and Environment
ChildFund Myanmar
Christian Aid
Church World Service
Community Partners International
Cord
Cordaid
Democracy Reporting International
Energy and Poverty Research Group
Fauna & Flora International
Finnish Refugee Council
Gret
HelpAge International
Helvetas
Handicap International
International Alert
MA-UK
Médecins du Monde France
Mercy Corps
Norwegian People’s Aid
Oxfam International
People in Need
Plan International
PSI
Save the Children
Solidarites International
SWISSAID
Swisscontact
The Border Consortium
The Freedom Fund
The Union Against Tuberculosis and Lung Disease
VSO
Welthungerhilfe
World Vision
Yangon Film School

 


[1] According to the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)   

Gepubliceerd op: 14 april 2021

Meer over dit onderwerp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"
© HI
Noodhulp

"De overstromingen hebben al onze bezittingen vernield"

Handicap International verdeelt in totaal 2000 noodpakketten aan meest kwetsbare families na de overstromingen in Pakistan.

Oekraïne 12-12 : 6 maanden van humanitaire hulp Noodhulp

Oekraïne 12-12 : 6 maanden van humanitaire hulp

De zeven organisaties die samen het Consortium 12-12 vormen, hebben een nieuw rapport gepubliceerd over hun activiteiten in Oekraïne en zijn buurlanden.

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal
© HI
Noodhulp

Pakistan - De heropbouw kan beginnen, maar nog niet overal

8 weken lang kreeg Pakistan te maken met nooit geziene moessonregens. Het begon in juni en tegen midden augustus stond een gebied dat 9 keer groter is dan België onder water. De menselijke tol is immens en maar liefst 31 miljard dollar is nodig om de schade te herstellen. De heropbouw kan beginnen, al geldt dat niet voor alle provincies.