Goto main content

Syrië: Handicap International hekelt belemmering humanitaire hulp

Syrië
Vlak voor de derde verjaardag van het Syrische conflict hekelt Handicap International de belemmering van de humanitaire hulp voor Syrië. Dit brengt vandaag dramatische gevolgen met zich mee voor de bevolking en zal zwaar wegen op de toekomst van het land. Vooral mensen die door het conflict gewond, getraumatiseerd of getroffen werden door een handicap zullen levenslange zorg en steun nodig hebben.
Syrische vluchteling in het kamp Zaatari bijgestaan door Handicap International

Vlak voor de derde verjaardag van het Syrische conflict hekelt Handicap International de belemmering van de humanitaire hulp voor Syrië. Dit brengt vandaag dramatische gevolgen met zich mee voor de bevolking en zal zwaar wegen op de toekomst van het land. Vooral mensen die door het conflict gewond, getraumatiseerd of getroffen werden door een handicap zullen levenslange zorg en steun nodig hebben.

Op 22 februari 2014 heeft de Veiligheidsraad unaniem een resolutie aangenomen die alle partijen die betrokken zijn bij het conflict verplicht om humanitaire hulp toe te laten voor de Syrische bevolking. Een belangrijke stap waar echter nog gevolg aan dient gegeven te worden. In het land zelf wordt de opdracht van de humanitaire organisaties nog steeds erg bemoeilijkt door het geweld en de aanhoudende gevechten.

Volgens de Verenigde Naties zouden 9,3 miljoen mensen in Syrië hulp nodig hebben. Het aantal gewonden wordt geschat op meer dan 570 000 mensen. Door het instorten van de voornaamste medische structuren worden gewonden, ouderen en mensen met een handicap nog kwetsbaarder. Zij hebben het steeds moeilijker om toegang te krijgen tot medische diensten en verzorging.

In januari 2014 heeft Handicap International een onderzoek gepubliceerd dat ondernomen werd bij de vluchtelingen in Syrië die gewond raakten door het conflict. 60 % van de ondervraagde gewonden was het slachtoffer van explosieve wapens en heeft te kampen met ernstige fysieke letsels. 25 % heeft een amputatie ondergaan. 88,5 % van de ondervraagde mensen heeft verklaard niet voldoende toegang te hebben gekregen tot revalidatiezorg. Deze situatie brengt ernstige en blijvende gevolgen met zich mee voor de gekwetste mensen, die het risico lopen op een handicap.

Uit een andere studie die gelijktijdig werd uitgevoerd met HelpAge International blijkt dat 5,7 % van de vluchtelingen in Libanon en in Jordanië, ofwel 85 000 mensen, ernstige verwondingen heeft opgelopen. Drie op de vier verwondingen zullen, omwille van hun ernst en van het gebrek aan medische opvolging, een blijvende handicap tot gevolg hebben.

In Syrië en in de buurlanden die vandaag Syrische vluchtelingen opvangen ziet Handicap International hoe de fysieke, psychische en economische gevolgen van het conflict steeds erger worden. "De belemmering van de hulp is een schending van het internationale humanitaire recht en leidt vandaag tot dramatische gevolgen voor de gekwetste en kwetsbare mensen", verklaart Florence Daunis, algemeen adjunct-directeur verantwoordelijk voor de acties van Handicap International. "Ze verergeren eveneens de langetermijngevolgen voor het land, met mensen die, door het conflict, levenslange medische en sociale hulp zullen nodig hebben. Er zullen aanzienlijk grote fondsen nodig zijn om het maatschappelijke gezondheids- en steunsysteem herop te bouwen."

De acties van Handicap International als antwoord op de Syrische crisis

Sinds het begin van de crisis en van de interventie van Handicap International hebben meer dan 180 000 mensen baat gehad bij de acties die de organisatie op touw heeft gezet. Momenteel zijn er 450 medewerkers aan de slag. In Syrië is de organisatie actief in meerdere gezondheidscentra om te voldoen aan de postoperatieve behoeftes van de gewonden. Ze is eveneens werkzaam in de kampen en de gemeenschappen om gekwetste mensen en mensen met een handicap te identificeren en hen te begeleiden bij hun revalidatie en om voedselpakketten en hygiënekits uit te delen. De actie van Handicap International in Libanon en in Jordanië is gericht op meerdere pijlers: identificatie en steun van de meest kwetsbare mensen, fysieke revalidatie van gekwetste mensen en mensen met een handicap, bevoorrading van basishulpgoederen voor de extreem kwetsbare nieuwkomers, financiële steun aan noodlijdende families en psychosociale steun.

 

 

Gepubliceerd op: 1 april 2021

Meer over dit onderwerp

Ontmijning en heropbouw Syrië zal decennia duren
© Bahia Z./ HI
Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ontmijning en heropbouw Syrië zal decennia duren

Tien jaar na de start van het conflict in Syrië is er nog steeds geen zicht op een oplossing. De wederopbouw van het land belooft een werk van kolossale omvang te worden. De impact van tien jaar oorlog is enorm: de verontreiniging van het grondgebied door explosieve wapens, de verwoesting van de infrastructuur en steden door de onophoudelijke bombardementen, miljoenen vluchtelingen, de trauma’s en verwondingen bij de Syrische bevolking ...

 

Leven met diabetes: het parcours van Abdelrazzaq
© HI
Gezondheid Revalidatie

Leven met diabetes: het parcours van Abdelrazzaq

Diabetes is één van de belangrijkste oorzaken van beperkingen en leidt in sommige gevallen tot een amputatie. Dat gebeurde ook bij Abdelrazzaq.

"Stop het moorden. Stop deze misdadige oorlogsmachine!" Mijnen en andere wapens Noodhulp

"Stop het moorden. Stop deze misdadige oorlogsmachine!"

Handicap International veroordeelt de bombardementen op het belegerde Oost-Ghouta. De gewelddadige escalatie van de bombardementen in Oost-Ghouta in Syrië heeft de voorbije 72 uur geleid tot meer dan 200 dodelijke slachtoffers. De infrastructuur – vooral ziekenhuizen en schuilplaatsen – werd zwaar beschadigd.