Goto main content

Wereldvluchtelingendag: Vluchtelingen met een beperking vallen door Covid-19 nog meer ten prooi aan discriminatie en voedselonzekerheid

Noodhulp

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag, op 20 juni, vraagt Handicap International meer aandacht voor de moeilijkheden waar vluchtelingen en ontheemden met een beperking vandaag mee geconfronteerd worden. In haar nieuw rapport ‘Covid-19 in humanitarian context: The necessity to leave no one behind!’ gaat HI dieper in op de problematiek.

Abdul Baqi verloor een been nadat hij, toen hij Afghanistan ontvluchtte, op een mijn was gestapt.

Abdul Baqi verloor een been nadat hij, toen hij Afghanistan ontvluchtte, op een mijn was gestapt. | Copyright HI

Volgens het rapport ondervinden vluchtelingen met een beperking meer moeilijkheden sinds het begin van de coronacrisis. Ze raken meer afgezonderd, worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd. Voedsel vinden en toegang hebben tot gezondheidszorg blijkt een nog grotere uitdaging dan voorheen. Onder de 79,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd, heeft ongeveer 15% een beperking.

Naar schatting 9,7 miljoen personen met een beperking sloegen op de vlucht voor conflicten en vervolgingen. De pandemie en de daaruit voortvloeiende restricties komen bovenop de problemen waar ze al elke dag mee te kampen hebben.

Het rapport van Handicap International illustreert de problemen waarmee personen met een beperking geconfronteerd worden om de impact van deze crisis tot een minimum te beperken. Dat doet het aan de hand van een reeks getuigenissen van begunstigden en zorgmedewerkers uit 19 landen.

"Discriminatie zal gevolgen hebben voor personen met een beperking, omdat ze meestal geen toegang hebben tot hygiënische voorzieningen, vanwege een gebrek aan financiële middelen of informatie. Als ze hulp nodig hebben, zullen veel mensen weigeren om hen te helpen omdat ze bang zijn dat ze ziek zijn".
Ahmed, kinesitherapeut HI in Jemen

In Haïti meldde 81 procent van de huishoudens met personen met een handicap dat de pandemie zou kunnen leiden tot een verhoogde stigmatisering van ouderen, personen met een handicap en personen die leven met hiv of aids binnen de gemeenschappen. Bestaande traditionele geloofsovertuigingen en praktijken leiden tot verdere discriminatie en geweld tegen deze groepen.

Overvolle en onhygiënische vluchtelingenkampen

Vele vluchtelingenkampen wereldwijd zijn overbevolkt, onhygiënisch en herbergen mensen, die door armoede of conflicten in deze kampen zijn terechtgekomen. Een dergelijke omgeving, die gekenmerkt wordt door een beperkte toegang tot diensten, is bijzonder bevorderlijk voor de overdracht van het virus. Toegang tot schoon water voor eenvoudige handwas, kan een dagelijkse strijd zijn, zoals een moeder van een kind met een handicap uit een vluchtelingenkamp in Kenia getuigt:

"Sinds het begin van de covid-19-epidemie gebruiken we veel water, en dat is moeilijk te vinden. We hebben vaak watertekorten en soms moeten we water halen uit het naburige kamp." 

De lockdownmaatregelen hebben de humanitaire dienstverlening onderbroken, beperkt of belemmerd. Maar veel vluchtelingen met een handicap hebben humanitaire hulp nodig. Veel vluchtelingen hebben hun baan verloren en zitten zonder economische middelen en lijden aan voedseltekorten. 93% van de vluchtelingen met een beperking in Libanon noemt voedselonzekerheid als hun voornaamste zorg.
 
In Pakistan woont Abdul Baqi, een 50-jarige man die zijn been verloor, met zijn vrouw en 10 kinderen in het Afghaanse vluchtelingenkamp Jalala Mardan. Als gevolg van de uitbraak moest hij zijn winkel in de buurt van het vluchtelingenkamp sluiten. Hierdoor verloor hij zijn enige bron van inkomsten om zijn familie te voeden.

"Ik ben niet bang dat mijn kinderen het virus zullen krijgen. Mijn zorg is dat ik ze niet kan voeden." Abdul Baqi

Handicap International roept staten op om de humanitaire hulp weer toe te laten. De organisatie vraagt ook dat de landen ervoor zorgen dat vluchtelingen en ontheemden met een handicap niet in de steek worden gelaten of geen hinder ondervinden om toegang te krijgen tot humanitaire hulp. Ngo's zijn het laatste redmiddel voor de meest kwetsbare mensen, die meestal afhankelijk zijn van humanitaire hulp.

Acties en interventies aangepast op het terrein

Handicap International heeft sinds het begin van de pandemie haar acties en interventies aangepast om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de toegang tot basisdiensten (voeding, hygiëneproducten, gezondheidsdiensten) voor kwetsbare personen te verzekeren. Atlas Logistique, de logistieke operationele eenheid van de organisatie die gespecialiseerd is in supply chain en logistieke hulp voor ngo's, stelt haar logistieke platforms en haar expertise ter beschikking van ngo's. Noodhulpactiviteiten omvatten de distributie van hygiëneproducten of de ondersteuning van activiteiten om te voorzien in hun levensonderhoud. 
 

Lees het rapport

Gepubliceerd op: 19 juni 2020
Steun
onze teams

Meer over dit onderwerp

Eindrapport Oekraïne 12-12 Noodhulp

Eindrapport Oekraïne 12-12

Welke hulp boden de ngo's van het consortium 12-12 na twee jaar oorlog?

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne Mijnen en andere wapens Noodhulp

Ook in 2024 blijven er burgerslachtoffers vallen in Oekraïne

Handicap International roept samen met andere ngo's op om burgers te beschermen tegen bombardementen en artillerievuur in bevolkte gebieden.

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'
© S. Lazzarino / HI
Noodhulp Revalidatie

'Ik heb 6 maanden met die stukken hout moeten stappen'

Meer dan 2,7 miljoen mensen in Noord-Kivu raakten ontheemd door het aanslepende conflict. De noden in de opvangkampen zijn enorm.