Meteen naar de inhoud

200.000 burgers zitten gevangen in Mosoel

Noodhulp

Momenteel zitten 200.000 mensen gevangen te midden van de gevechten in de Iraakse stad Mosoel[1]. In de komende dagen wordt verwacht dat ze de stad zullen ontvluchten. Vorige week, begonnen de Iraakse troepen aan een nieuw offensief om de stad Mosoel te heroveren[2]. Volgens Handicap International is het een verontrustende situatie.

Brussel, donderdag 1 juni 2017Momenteel zitten 200.000 mensen gevangen te midden van de gevechten in de Iraakse stad Mosoel[1]. In de komende dagen wordt verwacht dat ze de stad zullen ontvluchten. Vorige week, begonnen de Iraakse troepen aan een nieuw offensief om de stad Mosoel te heroveren[2]. Volgens Handicap International is het een verontrustende situatie.

Handicap International is zeer verontrust over de situatie in Mosoel, waar de Iraakse troepen vorige week een nieuw offensief op de stad begonnen. “Blijven of vluchten: beide opties zijn levensgevaarlijk.” Teams van de organisatie houden intussen sensibiliseringssessies over het dreigende gevaar van explosieve oorlogsresten in bussen vol ontheemden die naar heroverde delen van de stad terugkeren.

Stijging aantal gewonden

12.500 personen werden sinds de start van het offensief in de ziekenhuizen in de regio in spoed behandeld. Het aantal gewonden is volgens Handicap International de laatste maanden drastisch gestegen. “Explosieve wapens veroorzaken zware verwondingen, ernstige handicaps en psychologische trauma’s”, aldus Mraz. “Het is van essentieel belang dat de militaire interventie de humanitaire hulp niet belemmert. De bevolking moet beschermd worden en toegang krijgen tot noodhulp.”

 

Handicap International en de Iraakse crisis: Sinds de aanvang van haar noodhulpacties in Irak in 2014 konden al meer dan 130.000 personen bij Handicap International terecht voor hulp. De activiteiten van de organisatie worden regelmatig bijgestuurd om een antwoord te bieden op de erg instabiele situatie op het hele Iraakse grondgebied. Handicap International leidt momenteel sensibiliseringscampagnes rond de gevaren van mijnen en conventionele wapens, niet-technische studies en ontmijningsacties in potentiële gevarenzones. De organisatie voorziet ook fysieke en functionele revalidatiesessies, psychosociale begeleiding en steun aan gezondheidscentra (via schenking van materiaal, opleiding voor het personeel, uitrusting voor de lokalen, transportdiensten en aangepaste steun voor een grotere toegankelijkheid van de diensten). Ook partnerorganisaties worden geholpen voor opleiding, advocacy en technische met het oog op meer inclusie voor personen met een handicap.

 

[1] http://reliefweb.int/report/iraq/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-stephen-1

[2] http://news.trust.org/item/20170526174107-khnl7/

Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]