Goto main content

6 jaar oorlog in Jemen: 21 humanitaire organisaties roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren

Brussel, woensdag 24 maart 2021 – Nu het conflict op 26 maart zijn zevende jaar ingaat, zijn nieuwe offensieven gelanceerd in Hodeidah, Taiz, Hajjah en Marib. Het aantal aanvallen op burgers neemt toe en het land dreigt in hongersnood te geraken. 21 humanitaire organisaties die in Jemen actief zijn, roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in het hele land en tot een terugkeer van de strijdende partijen naar de onderhandelingstafel.

Alleen al in februari werden in het land 44 kinderen, vrouwen en mannen gedood en ten minste 67 gewond. In de gebieden Marib, Taiz, Hajjah en Hodeidah hebben zich bijzonder hevige gevechten voorgedaan, die een bedreiging vormen voor de burgerbevolking en de ontheemde bevolkingsgroepen, die reeds in uiterst moeilijke omstandigheden leven. De toegang tot deze bevolkingsgroepen blijft een uitdaging voor humanitaire organisaties, die moeite hebben om een groot aantal mensen die getroffen zijn door het conflict te bereiken. De nieuwe golf van gevechten in Marib heeft sinds de eerste week van februari al meer dan 11.000 burgers op de vlucht gejaagd. 70% van hen zijn vrouwen en kinderen. Indien de gevechten zich verder naar de steden en de omliggende gebieden uitbreiden, zouden nog eens 385.000 mensen ontheemd kunnen raken.

Hoewel de humanitaire organisaties steeds meer hulp verlenen in de gebieden die zij kunnen bereiken, zijn zij overstelpt en ondergefinancierd. Een offensief tegen de stad Marib zou leiden tot gevechten in dichtbevolkte gebieden en een groot aantal burgerslachtoffers veroorzaken. De bevolking zou niet kunnen vluchten en de toegang tot hulp zou worden afgesneden. Humanitaire organisaties hadden twee jaar geleden al gewaarschuwd, toen een offensief op Hodeidah de havenstad bedreigde, en hadden de partijen in het conflict opgeroepen de wapens neer te leggen en de burgers te beschermen.

In Jemen zijn er nu bijna 50 frontlinies. In het zuiden duurt de sociale onrust en de politieke instabiliteit voort. De gevechten in Hodeidah vormen opnieuw een bedreiging voor de vitale haven waarlangs 70% van Jemen's voedsel, medicijnen en voorraden worden vervoerd. Sinds begin 2021 zijn ook de grensoverschrijdende aanvallen naar Saudi-Arabië toegenomen, en onlangs werd de noordelijke Jemenitische hoofdstad Sanaa getroffen door een reeks luchtaanvallen.

16,2 miljoen Jemenieten zullen honger lijden
Terwijl de afgelopen 12 maanden in het teken stonden van de COVID-19-pandemie, heeft Jemen te maken gehad met een verergerende economische crisis, escalerend geweld en toenemende honger. Naar verwachting zullen dit jaar 16,2 miljoen mensen honger lijden. Tegelijkertijd bedraagt het niveau van de humanitaire financiering voor 2021 slechts 44% van de huidige behoeften.

Nu het conflict zijn zevende jaar nadert, is het van vitaal belang dat de VN-Veiligheidsraad en de regeringen alles in het werk stellen om de escalatie van het geweld een halt toe te roepen, het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden een halt toe te roepen, de bij de gevechten betrokken burgers te beschermen en de partijen terug aan de onderhandelingstafel te brengen.

Gepubliceerd op: 7 april 2021

NEEM CONTACT OP MET

Duarte DE MUNTER

+32 (0) 478 95 47 07
[email protected]