Meteen naar de inhoud

7 humanitaire organisaties lanceren de oproep COVID 12-12

Brussel, 27 april 2020 - Onder de naam COVID 12-12 lanceert Consortium 12-12 een oproep tot solidariteit, om te beantwoorden aan de urgentie in de kwetsbare ontwikkelingslanden geraakt door de COVID-19 pandemie. Geconfronteerd met deze ongeziene crisis, mobiliseren de 7 humanitaire organisaties van Consortium 12-12 – het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, UNICEF België – zich om de pandemie te stoppen en miljoenen levens van kwetsbare mensen te redden.

Volgens de Verenigde Naties is de Covid-19-pandemie de ernstigste crisis ter wereld sinds de Tweede Wereldoorlog. In landen getroffen door hongersnood, extreme armoede, conflicten en een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg, zijn de al kwetsbare bevolkingsgroepen de eerste slachtoffers van de pandemie.

“De humanitaire noden zijn enorm. Of het nu in Congo, Syrië of Haïti is, de humanitaire situatie van miljoenen mensen verslechtert onverbiddelijk. Om een nooit geziene ramp te voorkomen en de noden van de meest kwetsbare bevolkingen op te vangen, is nu actie nodig!”, zegt Gilles Van Moortel, coördinator van het consortium 12-12. Bovendien zou volgens het Wereldvoedselprogramma, het aantal mensen dat in een voedselcrisis verkeert, als gevolg van het coronavirus kunnen verdubbelen en de komende weken kunnen oplopen tot zo’n 265 miljoen mensen. De pandemie heeft al gevolgen in Afrika, waar één op de drie mensen - of 422 miljoen personen - onder de armoedegrens leeft.

“De eerste prioriteit in deze noodsituatie is het stoppen van de pandemie door het bewustzijn in gemeenschappen te vergroten en verzwakte gezondheidsdiensten te ondersteunen. Maar we moeten ook de toegang tot zuiver water en voedsel garanderen alsook zorgen voor de bescherming van de zwaksten, zoals kinderen, gehandicapten en ouderen”, vervolgt Gilles Van Moortel.

De zeven humanitaire organisaties die lid zijn van het 12-12 Consortium mobiliseren ter plaatse om essentiële hulp te bieden aan de bevolking in meer dan 40 landen in Afrika, het MiddenOosten, Azië en Latijns-Amerika. Samen lanceren ze vandaag een oproep tot donaties naar de Belgische bevolking, de overheid en de privésector. De ingezamelde fondsen zullen worden
gebruikt om de acties van deze organisaties in vijf prioritaire sectoren te ondersteunen: gezondheid, water en hygiëne, voedsel- en levensonderhoud, kinderbescherming en onderwijs.

“Ons land, België, komt geleidelijk uit een traumatische situatie. Stel je de gevolgen voor van dezelfde pandemie in landen die al kwetsbaar waren vóór de komst van Covid-19. Vandaag telt elke minuut om levens te redden.”, besluit de coördinator van Consortium 12-12.

DOE EEN GIFT : Donaties ten behoeve van de bevolking van ontwikkelingslanden die het slachtoffer zijn van de coronavirus-pandemie zijn welkom op de rekening BE19 0000 0000 12-12. Elke gift vanaf 40 € geeft recht op een fiscaal attest.

OVER CONSORTIUM 12-12: Onder de slagzin "Samen meer levens redden", lanceert het Belgisch Consortium voor Noodhulp (Consortium 12-12) nationale campagnes om donaties te verzamelen bij uitzonderlijke humanitaire crises . Het doel is om slachtoffers van natuurrampen en conflicten te ondersteunen door fondsen te werven voor hulpoperaties ter plaatse. Consortium 12-12 brengt 7 humanitaire organisaties samen: het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België.

Meer info: www.1212.be

Diana Diana Diana Diana

NEEM CONTACT OP MET
DIANA VANDERHEYDE

+32 489 77 92 77
d.vanderheyde@hi.org