Meteen naar de inhoud

Handicap International start ontmijning in meest ‘vervuilde’ land ter wereld

Mijnen en andere wapens

Handicap International start met ontmijningsacties in Irak, een van de landen dat het meest vervuild is door mijnen wereldwijd. Al 30 jaar wordt het land geteisterd door het ene conflict na het andere, met miljoenen ontheemden en een grondgebied vol explosieve oorlogsresten tot gevolg. De organisatie heeft ontmijningsteams ingezet om deze oorlogsresten op te sporen en te vernietigen, om te vermijden dat terugkerende burgers door de wapens gewond raken. 

Handicap International start met ontmijningsacties in Irak, een van de landen dat het meest vervuild is door mijnen wereldwijd. Al 30 jaar wordt het land geteisterd door het ene conflict na het andere, met miljoenen ontheemden en een grondgebied vol explosieve oorlogsresten tot gevolg. De organisatie heeft ontmijningsteams ingezet om deze oorlogsresten op te sporen en te vernietigen, om te vermijden dat terugkerende burgers door de wapens gewond raken. 

Sinds januari 2014 zijn meer dan 4,5 miljoen Irakezen het geweld in Irak ontvlucht. Bijna anderhalf miljoen mensen zijn intussen naar hun streek van afkomst teruggekeerd[1]. Voor deze burgers vormen de achtergebleven explosieven een permanente bedreiging, nog lang nadat de gevechten ten einde zijn.

Handicap International besloot om met spoed ontmijningsacties op te zetten in de Iraakse provincies Kirkoek en Diyala, om de burgers te beschermen. Een dertigtal specialisten lokaliseren, neutraliseren en vernietigen de explosieve oorlogsresten in de getroffen gebieden.

“Ontmijning is een essentieel onderdeel van de humanitaire hulpverlening. Met onze ontmijningsacties kunnen we de gevaren beperken voor de families die naar huis terugkeren”, legt Thomas Hugonnier uit, verantwoordelijke ontmijningsacties voor Handicap International. “Humanitaire hulpverleners kunnen zo ook in veel veiligere omstandigheden de hulp bieden die de bevolking zo hard nodig heeft.”

Naast ontmijningsacties doet Handicap International ook aan sensibilisering van de bevolking over de problematiek. De organisatie waarschuwt de terugkerende bevolking voor de gevaren van explosieve oorlogsresten.

“De ontheemde families willen naar hun stad en hun huis terugkeren zodra de gevechten ten einde zijn, maar de aanwezigheid van oorlogsresten maakt die terugkeer bijzonder gevaarlijk”, aldus Fanny Mraz, verantwoordelijke noodhulpacties voor Handicap International in Irak. “Bovendien zijn de meeste mensen zich niet eens van de gevaren bewust.”

Sinds 2014 heeft de organisatie tijdens sensibiliseringssessies meer dan 100.000 personen geïnformeerd over mijnen en conventionele wapens.

 

Handicap International en de Iraakse crisis: Sinds de aanvang van haar noodhulpacties in Irak in 2014 konden al meer dan 130.000 personen bij Handicap International terecht voor hulp. De activiteiten van de organisatie worden regelmatig bijgestuurd om een antwoord te bieden op de erg instabiele situatie op het hele Iraakse grondgebied. Handicap International leidt momenteel sensibiliseringscampagnes rond de gevaren van mijnen en conventionele wapens, niet-technische studies en ontmijningsacties in potentiële gevarenzones. De organisatie voorziet ook fysieke en functionele revalidatiesessies, psychosociale begeleiding en steun aan gezondheidscentra (via schenking van materiaal, opleiding voor het personeel, uitrusting voor de lokalen, transportdiensten en aangepaste steun voor een grotere toegankelijkheid van de diensten). Ook partnerorganisaties worden geholpen voor opleiding, advocacy en technische met het oog op meer inclusie voor personen met een handicap.

 

[1] http://iraqdtm.iom.int/

Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]