Meteen naar de inhoud

Handicap International vraagt meer aandacht voor vrouwen met een handicap

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vraagt Handicap International meer aandacht voor vrouwen en meisjes met een handicap, die te vaak slachtoffer zijn van geweld en meer risico lopen op armoede of sociale discriminatie.

Brussel, vrijdag 8 maart 2019 - ‘Niemand achterlaten’ is een van de kernbeginselen binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties die in 2015 werden aangenomen. Ook het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap is er duidelijk over: ontwikkelingsorganisaties moeten mensen met een handicap ‘insluiten’ binnen hun programma’s. Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, vraagt Handicap International meer aandacht voor vrouwen en meisjes met een handicap, die te vaak slachtoffer zijn van geweld en meer risico lopen op armoede of sociale discriminatie.

Handicap International wil op Vrouwendag de situatie van vrouwen met een handicap onder de aandacht brengen. De kwetsbaarheid van deze vrouwen komt namelijk duidelijk tot uiting in het laatste rapport van de Verenigde Naties over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) voor personen met een handicap. Volgens het rapport zijn vrouwen met een handicap vaak onderworpen aan discriminatie vanwege hun beperking. Ze zijn ook vaker analfabeet en werkloos. 

Ze lopen ook een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld in vergelijking met personen zonder handicap. Bovendien zijn ze nog kwetsbaarder aangezien ze vaak afhankelijk zijn van andere volwassenen in hun onmiddellijke omgeving.

Psychologische ondersteuning
 
Al meer dan 25 jaar leidt Handicap International projecten – in Kenia, Ethiopië, Burundi, Pakistan en Bangladesh - om geweld te bestrijden, onder meer door vrouwen bewust te maken van hun rechten en hen te versterken bij het nemen van beslissingen.
 
In Rwanda voorziet de organisatie sinds 1994 psychologische ondersteuning voor slachtoffers van fysiek en seksueel geweld en zet ze gespreksgroepen op. In Rwanda, Burundi en Kenia voert Handicap International ook strijd tegen seksueel geweld tegen kinderen, waaronder kinderen met een handicap, voor wie het risico op geweld drie- tot viermaal hoger ligt.

Strijd tegen gendergerelateerd geweld
 
Het project Making it Work werd in het leven geroepen door Handicap International om samen met organisaties voor mensen met een handicap en met feministische organisaties meer zichtbaarheid te geven aan innovatieve praktijken (opleiden van vrouwen, bewustmakingsacties enz.) die de bescherming van vrouwenrechten bevorderen.

De organisatie richt zich ook tot alle andere humanitaire organisaties die zich inzetten voor mensenrechten of strijden tegen gendergerelateerd geweld, en vraagt dat deze organisaties rekening houden met de risico’s die vrouwen lopen (geweld, misbruik en uitbuiting).

Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]