Meteen naar de inhoud

Meisjes en vrouwen met een beperking zijn vier keer vaker het slachtoffer van gendergerelateerd geweld

Op dinsdag 5 juni zullen vijf humanitaire hulpverleners het op de twaalfde editie van de Europese Ontwikkelingsdagen in Brussel hebben over de uitdagingen in de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen. Gendergerelateerd geweld de wereld uit helpen is een cruciale stap op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 2030.

Maandag 4 juni 2018 - Op dinsdag 5 juni zullen vijf humanitaire hulpverleners het op de twaalfde editie van de Europese Ontwikkelingsdagen in Brussel hebben over de uitdagingen in de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen. Gendergerelateerd geweld de wereld uit helpen is een cruciale stap op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 2030.

Tijdens de Europese Ontwikkelingsdagen (EDD) stelt Handicap International/Humanity & Inclusion (HI) een gesprekspanel samen met drie internationale experts, Belgisch vice-eersteminister Alexander De Croo, en zangeres en HI-ambassadrice Axelle Red, die ijvert voor gendergelijkheid.

Het debat buigt zich over hoe humanitaire hulpverleners het hoofd kunnen bieden aan de dreiging van gendergerelateerd geweld op meisjes en vrouwen in en na noodsituaties of in ontwikkelingsgebieden. HI en Women Challenged to Challenge (WCC) kaarten ook de uitdagingen voor meisjes en vrouwen met een beperking aan. Zij ervaren een tweevoudige discriminatie en lopen nog meer gevaar op gendergerelateerd geweld.

Onzichtbaar en in de steek gelaten

In gevallen van gedwongen ontheemding en migratie zijn meisjes en vrouwen met een beperking extra kwetsbaar voor uiteenlopende vormen van gendergerelateerd geweld, en dan vooral seksueel geweld. Toch worden meisjes en vrouwen met een beperking niet opgemerkt en vallen ze uit de boot wat betreft de preventie van en steun na gendergerelateerd geweld. Ze zijn bovendien vier keer vaker het slachtoffer van seksueel geweld.

Met het oog op de gendergelijkheidsdoelstellingen voor 2030 is het van cruciaal belang dat meisjes en vrouwen die het slachtoffer werden van gendergerelateerd geweld een centrale plaats krijgen in programma’s, aangezien zij de sleutel zijn tot verandering. 
 

Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]