Meteen naar de inhoud

Vrouwen met een handicap: tien keer meer risico op seksueel geweld

Wereldwijd wordt één vrouw op drie het slachtoffer van geweld. Vrouwen en meisjes met een handicap lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart vraagt Handicap International meer aandacht voor deze problematiek.  

Brussel, 8 maart 2018 - Wereldwijd wordt één vrouw op drie het slachtoffer van geweld. Vrouwen en meisjes met een handicap lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart vraagt Handicap International meer aandacht voor deze problematiek.  

Vijfendertig procent[1] van de vrouwen wereldwijd werd tijdens haar leven slachtoffer van fysiek, emotioneel of seksueel geweld. Vrouwen en meisjes met een handicap - in het bijzonder vrouwen met een verstandelijke beperking - lopen bijna tien keer meer risico op seksueel geweld. Dit geweld zorgt voor veel gezondheidsproblemen, psychologische trauma’s, en sociale en economische uitsluiting en vormt een ernstige schending van de rechten van vrouwen.

Vandaag, op deze Internationale Vrouwendag, wil Handicap International deze situatie onder de aandacht brengen. “Geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap is onzichtbaar, weinig bekend en krijgt nauwelijks aandacht. Onze projecten zorgen ervoor dat vrouwen hun leven opnieuw kunnen opbouwen, uit het isolement kunnen treden en een rol kunnen opnemen binnen hun gemeenschap. Een einde maken aan dit geweld vormt een prioriteit,” vertelt Bénédicte de la Taille, deskundige bij Handicap International op vlak van bescherming tegen geweld.

Al meer dan 25 jaar leidt Handicap International projecten om geweld overal ter wereld te bestrijden, onder meer door vrouwen bewust te maken van hun rechten en hen te versterken bij het nemen van beslissingen.

  • UBUNTU CARE: In het grensgebied tussen Kenia, Burundi en Rwanda bindt het project Ubuntu Care de strijd aan met seksueel geweld tegen kinderen. 
  • MAKING IT WORK: Handicap International werkt samen met organisaties voor mensen met een handicap en met feministische organisaties om meer zichtbaarheid te geven aan innovatieve praktijken (opleiden van vrouwen, bewustmakingsacties enz.) die verband houden met de bescherming van vrouwenrechten.

[1] Website WHO: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/fr/

Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke Nicolas, persverantwoordelijke

NEEM CONTACT OP MET

Nicolas DEWAELHEYNS

+32 (0) 489 77 92 77
[email protected]