Go to main content

Handicap en internationale solidariteit

Het handboek ‘Handicap en internationale solidariteit’ is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke gids voor de hele educatieve sector. Het boek behandelt vijfentwintig thema’s over handicap en internationale solidariteit. Het bevat bovendien dertien activiteitenfiches en zeventig foto’s voor verschillende doelgroepen.

Het handboek ‘Handicap en internationale solidariteit’ is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke gids voor de hele educatieve sector. Het boek behandelt vijfentwintig thema’s over handicap en internationale solidariteit. Het bevat bovendien dertien activiteitenfiches en zeventig foto’s voor verschillende doelgroepen.

Doelstelling

De algemene doelstelling van dit handboek is een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke gids te bieden aan de hele educatieve sector. De gids kan flexibel worden gebruikt en verschaft relevante informatie om de situatie van mensen met een handicap in het Zuiden bij de eigen doelgroep onder de aandacht te brengen. Hopelijk draagt dit handboek bij tot een mentaliteits- en gedragswijziging, zodat mensen met een handicap – zowel hier als elders – rechtvaardig en met meer respect worden behandeld. Dat vraagt aandacht voor en vertrouwdheid met de situatie vna mensen met een handicap, meer specifiek voor de situatie van personen met een handicap in het Zuiden.

Interesse? Zolang er exemplaren beschikbaar zijn, kan je een handboek bestellen door een mailtje te sturen naar a.verbeke@hi.org.

Achtergrond

Volgens de wereldgezondheidsorganisatie leeft ongeveer één miljard mensen met een vorm van handicap, wat neerkomt op zo’n 15% van de wereldbevolking. 80% van alle personen met een handicap ter wereld - ofwel 800 miljoen mensen - woont in het Zuiden.Van hen heeft slechts 2% toegang tot basisgezondheidszorg en 98% van de kinderen met een handicap heeft geen toegang tot onderwijs. 80% van hen leeft met minder dan één euro per dag! In crisissituaties blijkt dat 80% van de bewoners van gevaarlijke gebieden een handicap heeft.

In België is de werkloosheid onder mensen met een handicap twee tot drie keer hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarbij komt nog het algemene gebrek aan toegankelijkheid waarmee mensen met een handicap overal ter wereld te kampen hebben.

Handicaps zijn universeel en hebben een onvermijdelijk effect op de levensomstandigheden. Ook in België is de sociale inclusie van mensen met een handicap nog niet gerealiseerd, maar in de landen in het Zuiden is de situatie nog verontrustender. Door de zwaarder levensomstandigheden is de vervulling van de basisbehoeften een grote strijd, vooral voor mensen met een handicap, wiens rechten nog meer worden geschonden. 

Inhoud

inhoudstabel 1 boek

inhoudstabel 2 boek