Het Davidsfonds steunt Handicap International

affiche Davidsfonds

Op zondag 26 december 2010 organiseert het Davidsfonds in samenwerking met Koor&Stem, Knack en de trappistenbrouwerij van Westmalle opnieuw U zijt wellekome (het vroegere Vlaanderen zingt kerst). De nieuwe naam is een uitnodigende knipoog naar één van de oudste Vlaamse kerstliederen: Nu zijt wellekome. Die kerstsamenzang, die vorig jaar op een 50-tal plaatsen in Vlaanderen werd georganiseerd, wordt elk jaar aan een goed doel gekoppeld. Het is een volledig gratis evenement waarbij de aanwezigen een vrije bijdrage kunnen doen. Vorig jaar waren er meer dan 10.000 aanwezigen.

Dit jaar organiseren een 80-tal plaatselijke Davidsfonds afdelingen U zijt wellekom. Met dit initiatief wil het Davidsfonds het authentieke kerstgebeuren onder de aandacht brengen. U zijt wellekome is dan ook een gratis evenement, gekoppeld aan een goed doel. Dit jaar steunt U zijt wellekome de werking van Handicap International. Iedere deelnemer krijgt de kans om voor of na de kerstsamenzang een vrije bijdrage voor Handicap International te doen.