Handicap International veroordeelt non-stop bombardementen

Medewerker Syrische partnerorganisatie HI komt om het leven

  • Syrische kinderen kijken in het puin van een verwoest gebouw in Kafar Batna in de Syrische rebellenenclave in Oost-Ghouta.

Gisteren werd een stafmedewerker van een Syrische organisatie waar Handicap International mee samenwerkt gedood. Mustafa, zijn vrouw en twee kinderen kwamen om tijdens een bombardement in Hamouriyeh, Oost-Ghouta. Net vandaag is het zeven jaar geleden dat Syrië verzeild raakte in een burgeroorlog. HI veroordeelt nogmaals de bombardementen op bewoonde gebieden en vraagt alle betrokken partijen om burgers te beschermen.

Trieste verjaardag

HI betreurt dit nieuws ten zeerste. De Syrische burgeroorlog gaat het achtste jaar in, met nog steeds geen einde in zicht. HI vindt het onaanvaardbaar dat de Syrische burgers, waaronder hulpverleners, doelwitten en slachtoffers blijven van het gewapende conflict.
Hamouriyeh, een kleine stad in Oost-Ghouta, is op het ogenblik van schrijven het decor voor intense bombardementen. Het is niet duidelijk of Mustafa en zijn familie trachtten te vluchten voor het bombardement of dat ze schuilden in een gebouw dat geraakt werd tijdens de bombardementen. Drie andere stafmedewerkers raakten gewond toen ze andere mensen probeerden te verzorgen.
Mustafa werkte de voorbije 2 jaar als verantwoordelijke risicopreventie. Zijn rol was essentieel om de medeburgers te informeren en te beschermen voor de risico’s van gevaarlijke explosieven. Hij had de leiding over een mobiel team dat verschillende activiteiten organiseerde in Oost-Ghouta. De focus lag grotendeels op scholen, waar ze kinderen sensibiliseerden over de gevaren van explosieve oorlogsresten. Veel kinderen raken gewond of komen om het leven nadat ze al spelend in aanraking komen met de wapens die gebruikt worden tijdens het conflict.

Hulpverleners beter beschermen

“Het preventieteam kwam elke dag in andere dorpen tot de bombardementen op Oost-Ghouta werden opgevoerd in februari 2018. De escalatie van het geweld verhinderde het team om hun werk nog langer uit te voeren. Veel teamleden konden niet terug naar huis, omdat hun steden niet langer veilig waren en omdat het te gevaarlijk werd om zich dagelijks te verplaatsen in de enclave. HI roept alle betrokken partijen op om onmiddellijk op te houden met het gebruik van explosieve wapens in bewoonde gebieden en om de hulpverleners beter te beschermen. Burgers zoals Mustafa en zijn collega’s zijn de meest efficiënte en effectieve manier om het hoofd te bieden aan de humanitaire nood in deze verschrikkelijke omstandigheden, en dat zal in de toekomst niet veranderen,” aldus Anne Héry, die de advocacyactiviteiten van Handicap International leidt. Hulpverleners redden levens, maar ook leraren, verplegers en andere burgers verlenen diensten die essentieel zijn voor een functionerende maatschappij. Wanneer de controle over een gebied van partij verandert, moeten hulpverleners in staat zijn om te kunnen blijven werken in alle omstandigheden, als dat hun keuze is. Met hun blijvende aanwezigheid en bescherming verzekeren ze de bevolking dat noodzakelijke diensten behouden blijven.

De belegering van Oost-Ghouta

Volgens het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA), wijzen de verslagen erop dat meer dan 1.100 burgers omkwamen in Oost-Ghouta tussen 18 februari en 11 maart. Dezelfde verslagen spreken over meer dan 4.000 gewonden. Hoewel er sinds 11 maart burgers geëvacueerd worden, zijn er nog steeds honderdduizenden mensen die vastzitten en niet kunnen vluchten of de humanitaire corridors kunnen bereiken. Er moet dringend toegang verleend worden aan hulpverleners in heel Syrië om een antwoord te bieden op de noden van de bevolking, uitgeput na 7 jaar oorlog.

HI tegen bommen op burgers

HI lanceerde in 2016 de campagne “Stop bommen op burgers”. De campagne roept alle staten op om onmiddellijk actie te ondernemen en een politieke verklaring te ontwikkelen om burgers in conflictgebieden beter te beschermen. Landen moeten stoppen met het gebruik van explosieve wapens in bewoonde gebieden en hulp bieden aan de getroffen gemeenschappen. Onze organisatie roept iedereen op om deze internationale petitie te ondertekenen. Deze wordt in september 2018 overhandigd aan de Verenigde Naties en beleidsmakers.