Materiaal besteld via Brussel

afbeelding van Eric Weerts

Na een korte balans gemaakt te hebben met mijn collega kinesiste Viviane overleggen we hoe we de volgende dagen het werk gaan verdelen tussen de drie hospitalen en hoe we ons zullen aanpassen aan de evolutie van de toestand van de gewonden. Naargelang de dagen vorderen zullen er meer patiënten komen opdagen in de ziekenhuizen. Olivier een Belgische kinesist komt ons vandaag vervoegen en gaat beginnen met de orthopedische gevallen op te nemen. Viviane en ik spitsen ons toe op de neurologische gevallen en brandwonden, om zo snel mogelijk een referentiesysteem op te zetten om deze patiënten ofwel te evacueren voor medische behandeling ofwel een evaluatie te maken om hun behandeling degelijk op te starten. We maken ook een balans op rond het nodige materiaal voor die behandelingen: krukken, kussens, rolstoelen, elastische verbanden, .. . Het hoofdkantoor van Handicap International in Brussel zorgt ervoor dat er overmorgen een bestelling zal binnen komen. Het doet goed om te weten dat zij ondanks het tijdverschil en de afstand ons bijstaan en de situatie op de voet volgen.