Meer investeren in veiliger verkeer

afbeelding van Jeroen Stol

Zoals u vast in de krant heeft gelezen, gaat Zuidoost- Azië gebukt onder hevige regenval. Grote delen van Cambodja stonden begin oktober onder water. Dat had enorme gevolgen. Veel Cambodjanen kunnen niet zwemmen, waardoor al bijna 200 mensen zijn verdronken. Door de overstromingen zijn ook veel mensen afgesneden van toevoer van levensmiddelen. Dat heeft directe gevolgen voor hun welzijn. En op langere termijn zit er een nog grotere ramp aan te komen. Door het hoge water zal een groot deel van de oogst, meer bepaald rijst, verloren gaan. Een oogst die vaak wordt gefinancierd met leningen zal voor velen weinig tot niets opbrengen. Gezinnen die leningen niet kunnen afbetalen met de opbrengst van de oogst moeten vaak bezit verkopen of opnieuw en extra lenen, waardoor armoede op de loer ligt.

De overstromingen van dit jaar vallen samen met de Pchum Ben vakantie. Traditioneel reizen Cambodjanen gedurende die periode terug naar de provincie om aldaar met hun familie de doden te herdenken. Helaas vallen gedurende vakantieperiodes, wanneer mensen op reis gaan, ook de meeste verkeersslachtoffers ... Dit jaar zien we echter een duidelijke trendbreuk. Wellicht hebben veel stedelingen door het hoge water ervoor gekozen om thuis te blijven.

In voorgaande brieven heb ik al eens gewezen op de omvang van de verkeersongevallen in Cambodja. In 2010 waren er meer dan 18.000 (geregistreerde) ongevallen en 1.800 mensen kwamen om in het verkeer. Ter vergelijking: 71 mensen kwamen om door explosieven, op een totaal aantal ongevallen van 286. Het aantal doden door dengue is 37 en door Malaria ongeveer 300. In het verleden lagen de dodencijfers voor explosies, dengue-koorts en malaria hoger, maar door voortdurende en gerichte interventies zijn er in de laatste decennia enorme successen geboekt.

Er is een duidelijk verband tussen investeringen en resultaat. Handicap International stelt helaas vast dat preventieve maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid momenteel achterblijven. Ondanks de klare cijfers wordt er te weinig geïnvesteerd. Een van onze taken bestaat erin om dit onderwerp hoger op de nationale agenda te krijgen. Overheid, donoren en maatschappelijk middenveld dienen zich de ernst van de situatie te realiseren. Belangrijke bouwstenen voor dit werk zijn cijfers en feiten. Zo helpt ons partnerschap met de Universiteit van Hasselt ons de socio-economische kosten van verkeersongevallen te ramen. Die raming behelst kosten van hospitalisatie, gederfde inkomsten, verlies aan materiaal, permanente handicaps enzovoort. Voor 2010 worden die kosten geschat op ongeveer 200 miljoen euro. Een enorm bedrag, dat voor zich spreekt en in combinatie met de verhalen over het menselijke leed dat achter die cijfers schuilgaat hopelijk tot actie zal leiden!