Happy Child Project

afbeelding van Joram Van Holen

Meer dan een half miljoen mensen in Cambodja hebben te kampen met een handicap wat neerkomt op  4% van de totale bevolking. Nog eens de helft daarvan zijn mensen onder de leeftijd van 20 jaar. Factoren die kinderen in Cambodja blootstellen aan de bijzondere risico’s op een handicap omvatten een tekort aan prenatale zorg en een vakkundige bevalling. Een andere oorzaak van dit hoge percentage zijn de serieuze kinderziekten die vaak niet worden behandeld door geschoolde gezondheidsverstrekkers. Cambodja heeft nog steeds een hoog sterftecijfer van pasgeborenen en kinderen verHappypdddgeleken met de rest van de regio, wat erop wijst dat jonge kinderen erg kwetsbaar zijn voor ziektes en letsels. Handicap International Belgium begon met een project rond vroegtijdige opsporing, verwijzing en behandeling van kinderen met een handicap of met een hoog risico op een handicap ten gevolge van een aangeboren probleem, ziekte of trauma. Happy Child Project was born… De focus van dit initiatief is het verbeteren van de kennis en kwaliteit van de gezondheidsstructuur op provinciaal niveau tot op het niveau van de gemeentelijke gezondheidsvrijwilligers. Om dit te verwezenlijken heeft het Happy Child team een opleidingspakket samengesteld voor de gezondheidsstructuren in Cambodja. Naast dit opleidingspakket zijn er ook begeleidende bewustzijn en communicatie middelen ontworpen die gebruikt worden door gezondheidssteungroepen in dorpen en bij begeleiders van traditionele geboorten. Tot slot voorziet Happy Child ook een 3-daagse opleiding aan gezondheidswerkers op alle niveaus met behulp van het opleidingspakket. Meer bepaald bieden ze steun  aan deze opleidingen en houden ze toezicht opdat de hoogste niveaus in de gezondheidsstructuren betrokken zijn in de uitvoering van deze opleiding tot op niveau van de gemeentelijke gezondheidsvrijwilligers.