Met dank aan mijn kinderen

afbeelding van Murielle

We zijn alweer een week verder,

Ik verblijf al meer dan een week in Haïti... Wat een ervaring ! Ik heb zoveel te vertellen maar, ik geef toe, woorden schieten me tekort om mijn emoties, mijn vreugde, mijn verdriet te beschrijven. Een levenservaring die ALLES wat ik totnutoe meegemaakt heb, ondersteboven keert. Wat ik met zekerheid kan vertellen, is dat alles wat ik hier in Haïti momenteel (want dit begrip is hier onontkoombaar voor mij) meemaak, het beste bewijs levert dat solidariteit, vreugde, steun, het leven... of eenvoudigweg de liefde, altijd « de overhand » krijgt.

Ik ben ontroerd en gelukkig al deze momenten te mogen delen. En ik wens in het bijzonder mijn kinderen te bedanken die veel moed getoond hebben om hun mama tijdens een maand te « lenen ».

Tot binnenkort,

Murielle