Burundi

Handicap International startte haar activiteiten in Burundi in 1992, om de levensomstandigheden van personen met een handicap te verbeteren.
Op 31 december 2018 heeft onze organisatie de activiteiten in het land stopgezet.  HI vond dat het de projecten niet langer kon uitvoeren als gevolg van enkele beslissingen van de Burundese overheid tegenover internationale ngo’s, met in het bijzonder de verplichting om een etnische fiche van alle medewerkers op te stellen

Terugblik op de interventie

Samen met haar partners, leidde HI de volgende activiteiten in 2017-2018 :
-    Revalidatiezorg aan meer dan 10 000 personen
-    Vorming van meer dan 800 zorgverleners
-    Sensibilisering van 85 000 kinderen rond preventie van (seksueel) geweld
-    Ondersteuning van 400 kinderen met een handicap of slachtoffers van geweld
-    Acties rond inclusief onderwijs voor ongeveer 10 000 kinderen
-    Een professionele opleiding voor bijna 500 jongeren
-    Sensibilisering van 60 000 personen met een handicap over hun rechten en hun sociale participatie

Situatie in het land

In dit land, een van de armste landen ter wereld, blijft gezondheidszorg een grote uitdaging voor de meest kwetsbare mensen. Burundi is eveneens een asielland voor Congolese vluchtelingen.

Meer dan 67% van de Burundese bevolking leeft onder de armoedegrens. Het land kent een relatief zwakke economische groei en lijdt onder een hoge inflatie. Het is ook een van de dichtstbevolkte Afrikaanse landen. Het staat op de 184ste plaats van de 187 landen op de index inzake de menselijke ontwikkeling (UNDP 2014).

Op het vlak van gezondheid en meer bepaald het sterftecijfer bij pasgeborenen en moeders laat Burundi onrustwekkende statistieken optekenen. Zwangerschaps- en bevallingscomplicaties staan op de derde plaats van doodsoorzaken in ziekenhuizen bij mensen ouder dan 15 jaar. Talrijke vrouwen krijgen een obstetrische fistel ten gevolge van een moeilijke bevalling of sterven zelfs tijdens de bevalling. Vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar betalen in Burundi een zware tol.

Chronische ziekten zoals aids, tuberculose, diabetes, verhoogde bloeddruk, astma, hartaandoeningen, mentale aandoeningen, alsook lichamelijk geweld (seksueel geweld, verkeersongevallen, oorlog) liggen aan de basis van talrijke lichamelijke en geestelijke beperkingen.

Ten slotte veroorzaakt de instabiele politieke en veiligheidssituatie in de regio sinds 1993 enorme bevolkingsstromen: Burundi vangt duizenden vluchtelingen op, velen uit de Democratische Republiek Congo, maar ook ontheemden. Door het politiek instabiele klimaat zijn sinds april 2015 honderdduizenden Burundezen het land uit gevlucht naar Tanzania, Rwanda, DR Congo en Oeganda.

Team van Handicap International in Burundi: 88
Actief in Burundi: sinds 1992