Burundi

Handicap International zet zich in Burundi in om de levensomstandigheden van mensen met een handicap te verbeteren. Onze organisatie verdeelt orthesen en prothesen en helpt mensen met een handicap bij het vinden van een inkomenbron en een verdere integratie in de samenleving.

Interventiegebieden

  • Discriminatie van mensen met een handicap bestrijden
  • Ortheses, protheses en revalidatie aanbieden
  • Handicaps voorkomen bij moeders en kinderen
  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • Het associatieve netwerk versterken
  • De kwetsbare bevolking beschermen
  • Inclusie op de werkvloer bevorderen
  • Sensibilisering rond landmijnen en explosieve oorlogsresten

Lopende acties

Handicap International (HI) promoot de toegankelijkheid van centra voor orthopedische hulpmiddelen, in de eerste plaats door kinesitherapeuten op te leiden en materiaal te voorzien om orthesen te produceren. HI helpt de slachtoffers van het conflict ook door noodrevalidatiezorg (kinesessies, verdelen van krukken, …) te verstrekken, alsook psychologische ondersteuning om trauma’s te verwerken en de integratie in de maatschappij te vergemakkelijken. HI onderneemt ook actie om de moeder- en kindgezondheid te verbeteren door vroegtijdig handicaps bij moeders en kinderen op te sporen.

HI waakt over de integratie van kinderen met een handicap in het onderwijssysteem en ziet erop toe dat er in het nationale onderwijsbeleid met hen rekening wordt gehouden. De organisatie investeert voorts in de bescherming van kinderen in 50 scholen in Bujumbura, Rumonge en Makamba die door het conflict geraakt werden. Kinderen duiden over het gevaar van kleine wapens en explosieve oorlogsresten, leraren vormen over hoe ze psychische klachten kunnen opmerken en het ontwikkelen van een gezonde en beschermende schoolomgeving zijn de pijlers van dit project. 

Met het Ubuntu Care-project engageert HI zich om het geweld, en dan vooral seksueel geweld, tegen kinderen te stoppen. Het project begeleidt slachtoffers zodat ze onmiddellijk toegang hebben tot slachtofferhulp. Ook werden er groepen opgestart zodat leeftijdsgenoten gesensibiliseerd worden over de risico’s van seksueel geweld.

De teams werken samen met sociale diensten om de begeleiding van jongeren met een handicap te verbeteren en vooral hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Vrouwen die geopereerd werden na een obstetrische fistel krijgen begeleiding om werk te vinden en opnieuw te integreren in hun gemeenschap.

Ten slotte ondersteunt HI organisaties voor rechten van mensen met een handicap en lobbyt het om hun rechten te verbeteren.

Situatie in het land

In dit land, een van de armste landen ter wereld, blijft gezondheidszorg een grote uitdaging voor de meest kwetsbare mensen. Burundi is eveneens een asielland voor Congolese vluchtelingen.

Meer dan 67% van de Burundese bevolking leeft onder de armoedegrens. Het land kent een relatief zwakke economische groei en lijdt onder een hoge inflatie. Het is ook een van de dichtstbevolkte Afrikaanse landen. Het staat op de 184ste plaats van de 187 landen op de index inzake de menselijke ontwikkeling (UNDP 2014).

Op het vlak van gezondheid en meer bepaald het sterftecijfer bij pasgeborenen en moeders laat Burundi onrustwekkende statistieken optekenen. Zwangerschaps- en bevallingscomplicaties staan op de derde plaats van doodsoorzaken in ziekenhuizen bij mensen ouder dan 15 jaar. Talrijke vrouwen krijgen een obstetrische fistel ten gevolge van een moeilijke bevalling of sterven zelfs tijdens de bevalling. Vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar betalen in Burundi een zware tol.

Chronische ziekten zoals aids, tuberculose, diabetes, verhoogde bloeddruk, astma, hartaandoeningen, mentale aandoeningen, alsook lichamelijk geweld (seksueel geweld, verkeersongevallen, oorlog) liggen aan de basis van talrijke lichamelijke en geestelijke beperkingen.

Ten slotte veroorzaakt de instabiele politieke en veiligheidssituatie in de regio sinds 1993 enorme bevolkingsstromen: Burundi vangt duizenden vluchtelingen op, velen uit de Democratische Republiek Congo, maar ook ontheemden. Door het politiek instabiele klimaat zijn sinds april 2015 honderdduizenden Burundezen het land uit gevlucht naar Tanzania, Rwanda, DR Congo en Oeganda.

Team van Handicap International in Burundi: 88
Actief in Burundi: sinds 1992