Burundi

Handicap International zet zich in Burundi in om de levensomstandigheden van mensen met een handicap te verbeteren. Onze organisatie helpt hen orthesen en protheses te verkrijgen, aan hun noden tegemoet te komen en te integreren in de samenleving.

Interventiegebieden

  • Discriminatie van mensen met een handicap bestrijden
  • Ortheses, protheses en revalidatie bieden
  • Handicaps voorkomen bij moeders en kinderen
  • Kinderen met een handicap onderwijzen
  • Het associatieve netwerk versterken
  • De kwetsbare bevolking beschermen

Lopende acties

Handicap International bevordert de toegang van mensen met een handicap tot prothesecentra en versterkt er de revalidatiediensten. Ze leidt kinesitherapeuten op en leveren materiaal voor de realisatie van orthese- en prothese-apparatuur.

Onze teams zijn eveneens werkzaam bij actoren van moeder- en kindgezondheid, om de vroegtijdige detectie van handicaps bij mama en kind te stimuleren.

Ze waken over de integratie van kinderen met een handicap in het onderwijssysteem en zien erop toe dat in het nationale onderwijsbeleid rekening wordt gehouden met hen. De teams werken samen met sociale diensten om de begeleiding van jongeren met een handicap te verbeteren en vooral hun toegang tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.

Handicap International organisatie draagt eveneens haar steentje bij om seksueel geweld bij meisjes en jongens, in het bijzonder bij diegenen met een handicap, te verminderen. De slachtoffers worden doorverwezen, zodat ze onmiddellijk aangepaste zorg krijgen. Onze organisatie sensibiliseert ook jonge kinderen en houdt beleidsacties op nationaal niveau.

Tot slot ondersteunt Handicap International organisaties van personen met een beperking en houdt ze beleidsacties om hun rechten te doen gelden.

Situatie in het land

In dit land, een van de armste landen ter wereld, blijft gezondheidszorg een grote uitdaging voor de meest kwetsbare mensen. Burundi is eveneens een asielland voor Congolese vluchtelingen.

Meer dan 81% van de Burundese bevolking leeft er onder de armoedegrens. Het land kent een relatief zwakke economische groei en lijdt onder een hoge inflatie. Het is ook een van de dichtstbevolkte Afrikaanse landen. Het staat op de 180ste plaats van de 187 landen op de index inzake de menselijke ontwikkeling (UNDP 2014).

Op het vlak van gezondheid en meer bepaald het sterftecijfer bij pasgeborenen en mama's laat Burundi onrustwekkende statistieken optekenen. Zwangerschaps- en bevallingspathologieën staan op de derde plaats van doodsoorzaken in ziekenhuizen bij mensen ouder dan 15 jaar. Talrijke vrouwen krijgen een obstetrische fistel ten gevolge van een moeilijke bevalling of sterven zelfs tijdens de bevalling. Vrouwen en kinderen jonger dan 5 jaar betalen in Burundi een zware tol.

Chronische ziekten zoals aids, tuberculose, diabetes, verhoogde bloeddruk, astma, hartaandoeningen, mentale aandoeningen, alsook lichamelijk geweld (seksueel geweld, verkeersongevallen, oorlog) liggen aan de basis van talrijke lichamelijke en geestelijke beperkingen.

Ten slotte veroorzaakt de instabiele politieke en veiligheidssituatie in de regio sinds 1993 enorme bevolkingsstromen: er zijn vele duizenden vluchtelingen, van wie het merendeel afkomstig is van de Democratische Republiek Congo, en ontheemden. Door het politiek instabiele klimaat zijn sinds april 2015 meer dan 190.000 Burundezen het land uit gevlucht naar Tanzania, Rwanda, DR Congo en Oeganda.

Team van Handicap International in Burundi: 66
Actief in Burundi: sinds 1992