Cambodja

Handicap International is bijna dertig jaar actief in Cambodja en beheert er revalidatiecentra, projecten rond landmijnen, verkeersveiligheid en gezondheid bij moeder en kind. Ook sociale inclusie en het opkomen van rechten krijgt veel aandacht. Centraal staat tegenwoordig de overdracht naar de nationale autoriteiten, zodat de projecten binnen een tweetal jaar zelfstandig kunnen functioneren. Dit gebeurt uiteraard onder strikte begeleiding. We focussen ons dan ook op een goede overdracht van kennis, en dat op al onze actieterreinen in Cambodja.

Verkeersveiligheid

Verkeersongevallen zijn in Cambodja verantwoordelijk voor de helft van alle verwondingen en zijn de grootste veroorzaker van handicaps bij jongeren. Verkeersveiligheid blijft dus hoog op de agenda staan. We hebben de regering geholpen om een actieplan rond verkeersveiligheid op te stellen, we hebben de werking van het nationale comité rond verkeersveiligheid (transversaal platform voor de verschillende betrokken ministeries) op punt gesteld en we hebben de wetgeving versterkt. We investeren nog steeds in verkeersopvoeding in de scholen en in bewustmakingscampagnes (helmen, rijden onder invloed, te snel rijden). Sinds de campagnes draagt de helft van de motorrijders een helm. Dat is een verdubbeling op een jaar tijd. Ook verzamelen en verspreiden we informatie over alle soorten verwondingen en proberen we de kennis in de sector te vergroten. Het project RCVIS (inzamelen van gegevens over verkeersongevallen) zal Handicap International overgedragen aan de nationale autoriteiten.

Fysieke revalidatie

Handicap International beheert twee revalidatiecentra en twee herstellingscentra die jaarlijks hun diensten aanbieden aan 5.000 mensen. In de revalidatiecentra van Siem Reap en Takeo helpen we al jaren slachtoffers van landmijnen en kinderen met hersenverlamming en klompvoetjes. De patiënten krijgen er ook sociale begeleiding. In 2009 hebben we de overdracht naar de nationale autoriteiten voorbereid zodat de twee revalidatiecentra in 2012 zonder ons kunnen functioneren.

Moeder en kind

Dankzij bewustmakingscampagnes rond prenatale gezondheid, is het aantal kinderen dat sterft bij de geboorte gedaald. Maar verscheidene studies wijzen op een nog steeds gebrekkige kennis rond preventie van handicaps in de prenatale fase, alsook een slechte behandeling van ziektes in de vroege kinderjaren. Het project “Happy Child”, dat in 2008 werd gelanceerd, leidt personeel van verzorgingscentra en vroedvrouwen op en leert hoe je vroegtijdig kan ingrijpen.

Landmijnprojecten

Sinds 1979 werden in Cambodja 60.000 slachtoffers van landmijnen en achtergebleven munitie geteld. 19.000 mensen overleefden het niet, 9.000 ondergingen een amputatie. Liefst 45,3 % van de bevolking leeft in een risicogebied. Het goede nieuws is dat het aantal slachtoffers elk jaar daalt. De cijfers leren wel dat niet-ontploft oorlogstuig tegenwoordig meer slachtoffers maakt dan landmijnen en dat we onze focus dus moeten verleggen.
De Cambodjaanse regering wil vanaf 2015 de volledige verantwoordelijkheid over de landmijnprojecten. In 2009 droegen wij de verantwoordelijkheid al over aan het Cambodjaanse Rode Kruis. Zij zullen dan het management, het personeel en de database overdragen naar de Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority (CMAA).
Preventie blijft in dit alles een centrale plaats opeisen. We informeren het publiek over het verbod en het gevaar van de handel in niet-ontploft oorlogstuig.

Inclusie en rechten

Mensen met een handicap worden in Cambodja veelal gestigmatiseerd en uitgesloten. Ze vinden moeilijk toegang tot werk, gezondheidszorg en onderwijs en komen ze terecht in een vicieuze cirkel van armoede.

Handicap International leert mensen met een handicap opkomen voor hun rechten. Op nationaal niveau trainen we de Cambodian Disabled Persons Organization in lobbyen. Op lokaal niveau combineren we gemeenschapsgerichte revalidatie (die de inclusie in de gemeenschap hoe dan ook bevordert) met bewustmaking. We stimuleren ook het oprichten van zelfhulpgroepen. Die groepen bezorgen mensen met een handicap niet alleen de moed en de kennis om actief deel te nemen aan het sociale, economische en politieke leven. Het geeft hen ook weer een positief zelfbeeld. Het project “sports for all” werd in 2009 stopgezet.

Perspectieven
We zouden graag de projecten versterken die werken rond verkeerspreventie, moeder-en kindgezondheid en sociale inclusie. In 2010-2012 staan ons verschillende uitdagingen te wachten. In de eerste plaats is er de transfer van onze twee revalidatiecentra naar onze institutionele partners. Daarnaast worden drie vernieuwende projecten opgestart: een in het domein van de UXO’s, een tweede in dat van de natuurrampen en de gevolgen daarvan voor personen met een handicap (evacuatie, re-integratie, …), een derde project zal zich concentreren op mensen met een zintuiglijke handicap.