Colombia

  • Colombia, Gaël Turine

Colombia is het vierde grootste land van Zuid-Amerika en met 46,8 miljoen inwoners één van de dichtst bevolkte. Helaas is het op wereldschaal een van de landen dat het meest is bezaaid met landmijnen: 31 van de 32 departementen zijn getroffen. Het is het gevolg van een conflict tussen verschillende illegale gewapende groeperingen en de regeringstroepen.

Handicap International werkt in het land sinds 1998. We startten met de ondersteuning van de REI Foundation, een organisatie die gespecialiseerd is in de revalidatie van personen met een handicap in Cartagena. Intussen is dat project afgerond, maar de orthopedische werkplaats die met de hulp van Handicap International werd opgericht, ontvangt nog dagelijks de begunstigden van ons project voor landmijnslachtoffers.

In 2009 zette Handicap International haar interventies voort in Antioquia, Bolivar, Sucre, Santander en Norte de Santander, vijf departementen waar momenteel drie grote projecten lopen: gemeenschapsgerichte revalidatie, steun aan de verenigingen en actie tegen de mijnen.

Het project voor gemeenschapsgerichte revalidatie helpt personen met een handicap om toegang te krijgen tot de basisdienstverleningen en ijvert ervoor dat de gemeenschappen in de departementen Antioquia en Bolivar hun rechten respecteren.

Handicap International heeft in de departementen Antioquia en Bolivar tien verenigingen voor personen met een handicap gesteund, vooral in hun acties die de deelname en inclusie van personen met een handicap in hun gemeenschap bevorderen. Op termijn wil Handicap International de structuren van die verenigingen versterken zodat ze efficiënter kunnen werken, zowel op lokaal als op regionaal en nationaal niveau.

In Colombia richten de acties zich enerzijds op de directe hulp aan slachtoffers van mijnen en niet-ontplofte oorlogstuigen. Anderzijds steunen we de verenigingen die de slachtoffers helpen. 2009 was bijzonder symbolisch voor Handicap International en Colombia omdat Cartagena in december de tweede conferentie voor de herziening van het verdrag van Ottawa ontving. De conferentie heeft nog maar eens benadrukt dat de regeringsprogramma’s voor de hulp aan slachtoffers van de mijnen ontoereikend zijn. Bewijsmateriaal daarvoor werd gevonden in Voices From The Ground, het rapport van Handicap International dat overlevenden aan het woord laat. Daarnaast werd onderlijnd hoe belangrijk het is om hulporganisaties, die zich inzetten voor de slachtoffers van mijnen, te steunen.

Het project voor gemeenschapsgerichte revalidatie gaat in 2010 de laatste fase in. We moeten nu vooral de overlegruimtes versterken, om een samenleving te promoten die toegankelijk is voor iedereen. Zo kunnen we, in het kader van de operationele strategie 2011-2013, naar een lokaal inclusief ontwikkelingsproject evolueren. Het project ter ondersteuning van de verenigingen zal zich vanaf 2011 concentreren op drie verenigingen voor personen met een handicap. We zullen hen helpen om een regionale en nationale afdeling uit te bouwen. Onze acties tegen landmijnen worden versterkt, dit tot en met 2010.